Računarski Kalkulatori

Pretvorite Bajtove U MB

Ovaj pretvarač će vam omogućiti brzu konverziju između megabajta i bajtova (B u MB).

Konverter bajtova u MB

1 KB = 1024 B

Iznos

B
MB
Decimale rezultata
3

Sadržaj

Koliko bajtova je u megabajtu
Razlika između bajtova i MB
Tablica konverzije bajtova u MB

Koliko bajtova je u megabajtu

Na ovo pitanje nije tako lako odgovoriti kao što mislite. U zavisnosti od toga koga pitate, odgovor može biti da postoji 1.048.576 bajtova ili 1.000.000 bajtova unutar megabajta. Zašto? Postoje dva načina za definiranje megabajta. Jedan koristi isti simbol (MB), a drugi koristi naziv metrike (MB) za označavanje različitih stvari. Jedna je binarna definicija, koja koristi moći od 2. Megabajt je 220 bajtova. Koriste se stepene 2 jer se na ovaj način adresira memorija računara. To također rezultira cijelim brojem kada se radi o RAM-u, kao što je 512MB.
Međutim, definicija megabajta u Međunarodnom sistemu jedinica bila je zasnovana na decimalnom sistemu za udaljenosti i težine (kilogrami, kilometri). Omogućava jednostavniji proračun i usklađenost kada se koriste prefiksi kao što su mega, Giga, mega, itd. Mogu se koristiti u različitim mjernim nišama. Ima nedostatak: ne radi dobro. Ne postoji način da se RAM moduli učine značajnijim od 512MB (SI).
U nastojanju da razjasni zabunu, IEC je predložio novo mjerenje: MebiByte. Ovo je jednako 10,24 kibibajta (KiB). To je ekvivalentno 1,048,576 bajtova. Nažalost, ova umjetna konstrukcija nije bila popularna izvan vrlo uskih krugova. Ove metrike nisu poznate prosječnom kompjuterskom programeru. Morate znati definiciju megabajta kada pretvarate bajtove iz MB.

Razlika između bajtova i MB

Mjerenje veličine pohrane podataka je ono što čini razliku. Jedan znak se obično nalazi u bajtu, kao što je slovo "a" ili broj 9 u starijim skupovima znakova kao što je ASCII. U novijim skupovima znakova kao što je Unicode, često ima manje znakova. Ovaj pretvarač je kodiran u UTF-8. Koristi se u većini slučajeva za označavanje veličine male memorije, kao što su polja baze podataka.
Megabajti su češći jer sadrže više podataka. Na primjer, mp3 datoteka može biti između 3 i 15 megabajta. Međutim, čak i stotine stranica teksta u Wordu ne smiju premašiti megabajt ovisno o tome kako su formatirane, razmaknute itd.).

Tablica konverzije bajtova u MB

B MB (binary, also MiB)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000015 MB
32 B 0.000031 MB
64 B 0.000061 MB
128 B 0.000122 MB
256 B 0.000244 MB
512 B 0.000488 MB
1,024 B 0.000977 MB
2,048 B 0.001953 MB
4,096 B 0.003906 MB
8,192 B 0.007813 MB
16,384 B 0.015625 MB
32,768 B 0.031250 MB
65,536 B 0.062500 MB
131,072 B 0.125000 MB
262,144 B 0.25 MB
524,288 B 0.50 MB
1,048,576 B 1 MB
2,097,152 B 2 MB
4,194,304 B 4 MB
8,388,608 B 8 MB
16,777,216 B 16 MB
33,554,432 B 32 MB
67,108,864 B 64 MB
134,217,728 B 128 MB
268,435,456 B 256 MB
536,870,912 B 512 MB
B MB (SI)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000016 MB
32 B 0.000032 MB
64 B 0.000064 MB
128 B 0.000128 MB
256 B 0.000256 MB
512 B 0.000512 MB
1,024 B 0.001024 MB
2,048 B 0.002048 MB
4,096 B 0.004096 MB
8,192 B 0.008192 MB
16,384 B 0.016384 MB
32,768 B 0.032768 MB
65,536 B 0.065536 MB
131,072 B 0.131072 MB
262,144 B 0.262144 MB
524,288 B 0.524288 MB
1,048,576 B 1.048576 MB
2,097,152 B 2.097152 MB
4,194,304 B 4.194304 MB
8,388,608 B 8.388608 MB
16,777,216 B 16.777216 MB
33,554,432 B 33.554432 MB
67,108,864 B 67.108864 MB
134,217,728 B 134.217728 MB
268,435,456 B 268.435456 MB
536,870,912 B 536.870912 MB

Parmis Kazemi
Autor članka
Parmis Kazemi
Parmis je kreator sadržaja koji ima strast za pisanjem i stvaranjem novih stvari. Također je jako zainteresirana za tehnologiju i uživa u učenju novih stvari.

Pretvorite Bajtove U MB босански
Objavljeno: Fri Jan 28 2022
U kategoriji Računarski kalkulatori
Dodajte Pretvorite Bajtove U MB na svoju web lokaciju