Biološki kalkulatori

Pronađite veliku zbirku korisnih bioloških kalkulatora na našoj web stranici! Biologija je široko naučno polje koje proučava interakcije među živim organizmima. Ima nekoliko ujedinjujućih tema koje sve to povezuju. Evolucija je također glavna tema koja objašnjava jedinstvo života. Također, pokazuje da su organizmi sposobni reproducirati i kontrolirati svoju okolinu. Biologija ima više poddisciplina, od kojih je svaka definirana prirodom pitanja na koja odgovaraju i alatima koje koristi. Zemljina raznolikost je zadivljujuća. Na Zemlji živi više od 400 poznatih vrsta organizama, a neki od njih su prokariotski i eukariotski. Biologija riječi dolazi od starogrčkih riječi za izraze život i biologa.

Biology kalkulatora