Hemijski kalkulatori

Na ovoj stranici možete pronaći veze do svih vrsta kalkulatora koji se odnose na hemiju. Hemija je proučavanje svojstava materije. Istražuje različite elemente koji čine svemir. Hemija je osnovna naučna disciplina koja objašnjava različite aspekte života. Također se može koristiti za objašnjenje pojmova kao što su stvaranje ozona, učinci zagađivača atmosfere i učinci određenih lijekova. Hemija govori o interakcijama između atoma i molekula putem hemijskih veza. Postoje dvije vrste kemijskih veza: primarne i sekundarne. Poznate su kao jonske veze i primarne hemijske veze. Izraz kemija dolazi od modificirane riječi koja se odnosi na raniju praksu koja je uključivala elemente hemije, filozofije, medicine i astronomije.