Računarski kalkulatori

Računalo je uređaj koji se može programirati za izvršavanje određenih zadataka, poput aritmetičkih i logičkih operacija. Internet pokreću računari koji povezuju milione korisnika. Rani računari su dizajnirani da se koriste samo za proračune. Mnogo puta je probleme u vezi s računarom dosadno rješavati. Zato smo stvorili lijepu kolekciju računarskih kalkulatora!