Matematički Kalkulatori

Kalkulator Pravila Tri - Direktna Proporcija

Lako izračunajte direktne proporcije brojeva pomoću našeg besplatnog kalkulatora pravila tri.

Kalkulator pravila tri

Popunite dva gornja polja i jedno donje. Četvrta vrijednost će biti izračunata.

Odgovara

Odgovara

Sadržaj

Šta je pravilo tri?
Direktno pravilo tri
Inverzno pravilo tri

Šta je pravilo tri?

Pravilo tri je jednostavna kalkulacija koja omogućava da se nešto izračuna u tri koraka. Ovo je uobičajena metoda izračunavanja jednostavnih formula. Princip iza toga je prilično jednostavan: morate učiniti isto na obje strane kako biste postigli željeni rezultat.

Direktno pravilo tri

Ako je jedna veličina veća, druga se takođe povećava u istoj proporciji.
a / b = c / d
Moguće je izračunati a, b i c. Za izračunavanje d:
d = c * b / a

Inverzno pravilo tri

U istom omjeru, ako je jedna veličina veća, druga će se smanjiti.
Moguće je izračunati d korištenjem sljedećih formula: a, b i c. Za izračunavanje d:
d = a * b / c

Parmis Kazemi
Autor članka
Parmis Kazemi
Parmis je kreator sadržaja koji ima strast za pisanjem i stvaranjem novih stvari. Također je jako zainteresirana za tehnologiju i uživa u učenju novih stvari.

Kalkulator Pravila Tri - Direktna Proporcija босански
Objavljeno: Wed Jan 12 2022
U kategoriji Matematički kalkulatori
Dodajte Kalkulator Pravila Tri - Direktna Proporcija na svoju web lokaciju

Ostali matematički kalkulatori

Vektorski Kalkulator Unakrsnih Proizvoda

30 60 90 Kalkulator Trokuta

Kalkulator Očekivane Vrijednosti

Mrežni Naučni Kalkulator

Kalkulator Standardne Devijacije

Kalkulator Postotaka

Kalkulator Razlomaka

Pretvarač Funti U Šolje: Brašno, Šećer, Mlijeko..

Kalkulator Obima Kruga

Kalkulator Formule Sa Dvostrukim Uglom

Matematički Korijen Kalkulator (kalkulator Kvadratnog Korijena)

Kalkulator Površine Trokuta

Kalkulator Koterminalnog Ugla

Kalkulator Tačkastih Proizvoda

Kalkulator Srednje Tačke

Konvertor Značajnih Cifara (kalkulator Sig Figs)

Kalkulator Dužine Luka Za Krug

Kalkulator Procjene Bodova

Kalkulator Povećanja Postotka

Kalkulator Procentualne Razlike

Kalkulator Linearne Interpolacije

QR Kalkulator Razlaganja

Matrični Kalkulator Transpozicije

Kalkulator Hipotenuze Trokuta

Trigonometrijski Kalkulator

Pravougaona Strana Trokuta I Kalkulator Ugla (kalkulator Trokuta)

45 45 90 Kalkulator Trokuta (kalkulator Pravokutnog Trokuta)

Kalkulator Matričnog Množenja

Prosječni Kalkulator

Generator Slučajnih Brojeva

Kalkulator Margine Greške

Kalkulator Ugla Između Dva Vektora

LCM Kalkulator - Kalkulator Najmanje Uobičajenih Višestrukih Brojeva

Kalkulator Kvadrature

Kalkulator Eksponenta (kalkulator Snage)

Kalkulator Matematičkog Ostatka

Kalkulator Kvadratne Formule

Kalkulator Sume

Kalkulator Perimetra

Z Kalkulator Rezultata (z Vrijednost)

Fibonačijev Kalkulator

Kalkulator Zapremine Kapsule

Kalkulator Zapremine Piramide

Kalkulator Zapremine Trokutaste Prizme

Kalkulator Zapremine Pravougaonika

Kalkulator Zapremine Konusa

Kalkulator Zapremine Kocke

Kalkulator Zapremine Cilindra

Kalkulator Dilatacije Faktora Skale

Shannon Kalkulator Indeksa Raznolikosti

Kalkulator Bayesove Teoreme

Antilogaritamski Kalkulator

Eˣ Kalkulator

Kalkulator Prostih Brojeva

Kalkulator Eksponencijalnog Rasta

Kalkulator Veličine Uzorka

Kalkulator Inverznog Logaritma (log).

Kalkulator Poissonove Distribucije

Multiplikativni Inverzni Kalkulator

Kalkulator Procenta Maraka

Kalkulator Omjera

Empirijski Kalkulator Pravila

P-kalkulator Vrijednosti

Kalkulator Zapremine Sfere

NPV Kalkulator