ម៉ាស៊ីនគិតលេខសុខភាព

ការគណនា BMI - គណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

ម៉ាស៊ីនគិតលេខនេះផ្តល់នូវសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (BMI) ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ស្ត្រី និងបុរស។ កំណត់ថារាងកាយរបស់អ្នកត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុខភាពល្អ។

គណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយរបស់អ្នក (BMI)

ឯកតា
ឯកតាអធិរាជ
ឯកតារង្វាស់
cm
kg

តារាង​មាតិកា

តើសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយឬសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយគឺជាអ្វី?
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ?
តើអ្នកណាមិនគួរប្រើ BMI?
តម្លៃ BMI សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ
ហេតុអ្វីបានជា BMI មិនតែងតែល្អ?
តើខ្ញុំគួរប្រើតម្លៃ BMI?
អ្នកអាចប្រើម៉ាស៊ីនគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (BMI) ដើម្បីគណនាតម្លៃ BMI របស់អ្នកនិងស្ថានភាពទម្ងន់ដែលត្រូវគ្នា។ បំពេញជាគីឡូក្រាមនិងកម្ពស់គិតជាសង់ទីម៉ែត្រដើម្បីគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (BMI) របស់អ្នក។
ជួរសុខភាព BMI គឺ៖
18.5 kg/m2 - 25 kg/m2

តើសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយឬសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយគឺជាអ្វី?

សន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (BMI) គឺជាការវាស់ដ៏សាមញ្ញមួយដើម្បីគណនាសុខភាពរបស់មនុស្សដោយផ្អែកលើកម្ពស់និងទម្ងន់របស់ពួកគេ។ BMI ត្រូវបានគេកំណត់ដើម្បីកំណត់បរិមាណជាលិកា។
BMI ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយជាសូចនាករទូទៅប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មានទម្ងន់ធម្មតាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសុខភាពរបស់ពួកគេ។ តម្លៃ BMI ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ប្រភេទប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់មានទម្ងន់លើសទម្ងន់ធម្មតាលើសទម្ងន់ឬធាត់។ ប្រភេទ BMI អាស្រ័យលើតម្លៃដែលបានគណនា។ ពីខាងក្រោមអ្នកអាចដឹងថាតម្លៃត្រូវនឹងប្រភេទណា។
សូមកត់សម្គាល់ថា BMI គ្រាន់តែជាការណែនាំទូទៅប៉ុណ្ណោះហើយអាយុរបស់មនុស្សនិងសម្បទាផ្សេងទៀតត្រូវយកមកពិចារណា។ BMI មិនមែនជាការវាស់វែងតែមួយគត់នៃរាងកាយដែលមានសុខភាពល្អនោះទេ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីគណនាសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ?

សន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (BMI) គឺជាការគណនាដ៏សាមញ្ញមួយដោយប្រើកម្ពស់និងទម្ងន់របស់មនុស្ស។ រូបមន្តសម្រាប់ BMI isin
BMI = kg/m2
នៅក្នុងរូបមន្តគីឡូក្រាមគឺជាទំងន់របស់មនុស្សគិតជាគីឡូក្រាមហើយម ២ គឺជាកំពស់របស់ពួកគេគិតជាម៉ែត្រការ៉េ។
BMI ២៥.០ ឬច្រើនជាងនេះគឺលើសទម្ងន់ខណៈជួរដែលមានសុខភាពល្អគឺពី ១៨.៥ ដល់ ២៤.៩ ។ BMI អនុវត្តចំពោះមនុស្សពេញវ័យភាគច្រើនដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ ដល់ ៦៥ ឆ្នាំ។

តើអ្នកណាមិនគួរប្រើ BMI?

BMI មិនល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។ លទ្ធផលមិនគួរត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទេប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកបង្កើតសាច់ដុំអត្តពលិកចម្ងាយឆ្ងាយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬមនុស្សចាស់ឬក្មេង។ នេះក៏ព្រោះតែ BMI មិនដឹងពីរបៀបបែងចែករវាងសាច់ដុំនិងខ្លាញ់ឬគុណសម្បត្តិផ្សេងទៀតនៅក្នុងរាងកាយមនុស្ស។

តម្លៃ BMI សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ណែនាំពីតម្លៃ BMI ខាងក្រោមសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ។ តម្លៃទាំងនេះអាចប្រើបានគឺប្រើបានទាំងបុរសនិងស្ត្រីចាប់ពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំដល់ ៦៥ ឆ្នាំ
Category BMI range - kg/m2
Severe Thinness < 16
Moderate Thinness 16 - 17
Mild Thinness 17 - 18.5
Normal 18.5 - 25
Overweight 25 - 30
Obese Class I 30 - 35
Obese Class II 35 - 40
Obese Class III > 40
សូមអានអនុសាសន៍ BMI របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ហេតុអ្វីបានជា BMI មិនតែងតែល្អ?

ទោះបីជា BMI ត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់សូចនាករទូទៅនៃទម្ងន់រាងកាយដែលមានសុខភាពល្អក៏ដោយវាមិនតែងតែល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។ BMI មិនអាចគិតគូរពីសមាសភាពរាងកាយទេព្រោះតួលេខមិនអាចប្រាប់ថាមនុស្សម្នាក់មានសាច់ដុំឬខ្លាញ់។ ឧទាហរណ៍ម៉ាសឆ្អឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនដល់ការគណនា BMI ។

តើខ្ញុំគួរប្រើតម្លៃ BMI?

សន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយ (BMI) គឺជាសូចនាករល្អនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវគំនិតទូទៅថាតើទម្ងន់ខ្លួនរបស់អ្នកប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាមិនគួរជាការវាស់ស្ទង់តែមួយទេ។ ការវាស់ដ៏ល្អរួមជាមួយសន្ទស្សន៍ម៉ាសរាងកាយកំពុងមើលទៅក្នុងកញ្ចក់ហើយគិតពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនៅក្នុងខ្លួន។

John Cruz
អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ
John Cruz
ចនគឺជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែកគណិតវិទ្យានិងការអប់រំ។ នៅពេលទំនេររបស់គាត់ចនចូលចិត្តឡើងភ្នំនិងជិះកង់។

ការគណនា BMI ភាសាខ្មែរ
បានបោះពុម្ពផ្សាយ: Thu Jul 08 2021
នៅក្នុងប្រភេទ ម៉ាស៊ីនគិតលេខសុខភាព
បន្ថែម ការគណនា BMI ទៅគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក