ເຄື່ອງຄິດເລກສໍາລັບຊີວິດປະຈໍາວັນ

ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມເຄື່ອງຄິດເລກປະເພດຕ່າງ here ຢູ່ທີ່ນີ້ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍເຈົ້າໄດ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຈົ້າ. ຊີວິດແມ່ນລັກສະນະພິເສດຂອງອົງປະກອບທາງກາຍະພາບທີ່ຖືກນິຍາມວ່າເປັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດທີ່ມີຂະບວນການທາງຊີວະວິທະຍາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກ ກຳ ນົດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຢຸດເຮັດ ໜ້າ ທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແລະບໍ່ຖືກພິຈາລະນາເປັນວັດຖຸອີກຕໍ່ໄປ.