ເຄື່ອງຄິດເລກສະຖິຕິ

ສະຖິຕິແມ່ນລະບຽບວິໄນທີ່ສຸມໃສ່ການເກັບກໍາ, ການຈັດຕັ້ງ, ແລະການນໍາສະ ເໜີ ຂໍ້ມູນ. ການທົດລອງປະກອບດ້ວຍການວັດແທກຫຼາຍລະບົບ. ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາລັບການຫມູນໃຊ້ທົດລອງ. ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ຊ່ວຍສະຖິຕິສໍາລັບເຈົ້າ!