ਕੰਪਿਟਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਕੰਪਿਟਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਪਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਖਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ੀਕਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਿਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੰਪਿਟਰ ਸਿਰਫ ਗਣਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ!

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਮ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ!

KD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?ਹੈਕਸਾਡੈਸੀਮਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹਨ?ਹੈਕਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?ਹੈਕਸ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ?ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਬਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਇੱਕ ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟਸ ਹਨਇੱਕ ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਹਨਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਬਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੈਗਾਬਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ?ਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਬਿੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਬਰਾਬਰ 1 ਗੀਗਾਬਿੱਟ ਹਰ ਸਕਿੰਟ?Mbps ਨੂੰ GigaBits ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਕਿੰਨੇ ਮੈਗਾਬਾਈਟ 1 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ?Mbps ਨੂੰ MB ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਸ਼ਬਦ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਹੈ?ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?ਇੱਕ IP ਕੀ ਹੈ?IP ਐਡਰੈੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ?ਤੁਹਾਡਾ IP ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈIP ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੈ