පරිගණක ගණක යන්ත්‍ර

බයිට් MB බවට පරිවර්තනය කරන්න

මෙම පරිවර්තකය ඔබට මෙගාබයිට් සහ බයිට් (B සිට MB) අතර ඉක්මනින් පරිවර්තනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

MB පරිවර්තකයට බයිට්

1 KB = 1024 B

ප්රමාණය

B
MB
ප්‍රතිඵල දශම
3

අන්තර්ගත වගුව

MegaByte එකක Bytes කීයක් තියෙනවද
බයිට් සහ MB අතර වෙනස
MB පරිවර්තන වගුව වෙත බයිට්

MegaByte එකක Bytes කීයක් තියෙනවද

මෙම ප්‍රශ්නයට ඔබ සිතන තරම් පිළිතුරු දීමට පහසු නැත. ඔබ අසන අය මත පදනම්ව, පිළිතුර මෙගාබයිට් එකක් තුළ බයිට් 1,048,576 ක් හෝ බයිට් 1,000,000 ක් ඇති බව විය හැකිය. මන්ද? මෙගාබයිට් නිර්වචනය කිරීමට ක්රම දෙකක් තිබේ. එකක් එකම සංකේතය (MB) භාවිතා කරයි, අනෙක විවිධ දේවල් දැක්වීමට මෙට්‍රික් නම (MB) භාවිතා කරයි. එකක් නම් ද්විමය අර්ථ දැක්වීමයි, එය බල 2 භාවිතා කරයි. මෙගාබයිට් යනු බයිට් 220 කි. පරිගණක මතකය ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ මේ ආකාරයට නිසා 2 හි බල භාවිතා වේ. RAM සමඟ ගනුදෙනු කිරීමේදී එය 512MB වැනි පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ද ඇති කරයි.
කෙසේ වෙතත්, මෙගාබයිට් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ඒකක පද්ධති නිර්වචනය පදනම් වූයේ දුර සහ බර (කිලෝග්‍රෑම්, කිලෝමීටර්) සඳහා දශම පද්ධතියක් මත ය. මෙගා, ගිගා, මෙගා වැනි උපසර්ග භාවිතා කරන විට එය වඩාත් සරල ගණනය කිරීම් සහ අනුකූලතාවයට ඉඩ සලසයි. ඒවා විවිධ මිනුම් ස්ථාන හරහා භාවිතා කළ හැකිය. එහි අවාසියක් ඇත: එය හොඳින් ක්රියා නොකරයි. RAM මොඩියුල 512MB (SI) ට වඩා වැදගත් කිරීමට ක්‍රමයක් නොමැත.
ව්‍යාකූලත්වය ඉවත් කිරීමේ උත්සාහයක් ලෙස, IEC නව මිනුමක් යෝජනා කළේය: MebiByte. මෙය KibiBytes 10,24 (KiB) ට සමාන වේ. එය බයිට් 1,048,576 ට සමාන වේ. අවාසනාවකට මෙන්, මෙම කෘතිම ඉදිකිරීම ඉතා පටු කව වලින් පිටත ජනප්රිය නොවීය. සාමාන්‍ය පරිගණක ක්‍රමලේඛකයෙකුට මෙම ප්‍රමිතික නුහුරුය. ඔබ MB වලින් බයිට් පරිවර්තනය කරන විට මෙගාබයිට් එකක නිර්වචනය ඔබ දැන සිටිය යුතුය.

බයිට් සහ MB අතර වෙනස

දත්ත ගබඩා ප්‍රමාණය මැනීම වෙනස ඇති කරයි. එක් අක්ෂරයක් සාමාන්‍යයෙන් බයිටයක අඩංගු වේ, එනම් "a" අකුරක් හෝ ASCII වැනි පැරණි අක්ෂර කට්ටලවල අංක 9 ය. යුනිකෝඩ් වැනි නව අක්ෂර කට්ටලවල බොහෝ විට අක්ෂර අඩුය. මෙම පරිවර්තකය UTF-8 තුළ කේතනය කර ඇත. දත්ත සමුදා ක්ෂේත්‍ර වැනි කුඩා ආචයනයේ ප්‍රමාණය දැක්වීමට එය බොහෝ අවස්ථාවල භාවිතා වේ.
මෙගාබයිට් වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන නිසා බහුලව දක්නට ලැබේ. උදාහරණයක් ලෙස, mp3 ගොනුවක් මෙගාබයිට් 3 සිට 15 දක්වා විය හැක. කෙසේ වෙතත්, වර්ඩ් හි පෙළ පිටු සිය ගණනක් පවා ඒවා හැඩතල ගැන්වීම, පරතරය, ආදිය මත පදනම්ව මෙගාබයිට් නොඉක්මවිය හැක.

MB පරිවර්තන වගුව වෙත බයිට්

B MB (binary, also MiB)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000015 MB
32 B 0.000031 MB
64 B 0.000061 MB
128 B 0.000122 MB
256 B 0.000244 MB
512 B 0.000488 MB
1,024 B 0.000977 MB
2,048 B 0.001953 MB
4,096 B 0.003906 MB
8,192 B 0.007813 MB
16,384 B 0.015625 MB
32,768 B 0.031250 MB
65,536 B 0.062500 MB
131,072 B 0.125000 MB
262,144 B 0.25 MB
524,288 B 0.50 MB
1,048,576 B 1 MB
2,097,152 B 2 MB
4,194,304 B 4 MB
8,388,608 B 8 MB
16,777,216 B 16 MB
33,554,432 B 32 MB
67,108,864 B 64 MB
134,217,728 B 128 MB
268,435,456 B 256 MB
536,870,912 B 512 MB
B MB (SI)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000016 MB
32 B 0.000032 MB
64 B 0.000064 MB
128 B 0.000128 MB
256 B 0.000256 MB
512 B 0.000512 MB
1,024 B 0.001024 MB
2,048 B 0.002048 MB
4,096 B 0.004096 MB
8,192 B 0.008192 MB
16,384 B 0.016384 MB
32,768 B 0.032768 MB
65,536 B 0.065536 MB
131,072 B 0.131072 MB
262,144 B 0.262144 MB
524,288 B 0.524288 MB
1,048,576 B 1.048576 MB
2,097,152 B 2.097152 MB
4,194,304 B 4.194304 MB
8,388,608 B 8.388608 MB
16,777,216 B 16.777216 MB
33,554,432 B 33.554432 MB
67,108,864 B 67.108864 MB
134,217,728 B 134.217728 MB
268,435,456 B 268.435456 MB
536,870,912 B 536.870912 MB

Parmis Kazemi
ලිපි කර්තෘ
Parmis Kazemi
Parmis යනු නව දේවල් ලිවීමට සහ නිර්මාණය කිරීමට ආශාවක් ඇති අන්තර්ගත නිර්මාපකයෙකි. ඇය තාක්‍ෂණය කෙරෙහි ද ඉහළ උනන්දුවක් දක්වන අතර අලුත් දේවල් ඉගෙනීමට ප්‍රිය කරයි.

බයිට් MB බවට පරිවර්තනය කරන්න සිංහල
ප්‍රකාශිතයි: Fri Jan 28 2022
පරිගණක ගණක යන්ත්‍ර කාණ්ඩයේ
ඔබේම වෙබ් අඩවියට බයිට් MB බවට පරිවර්තනය කරන්න එක් කරන්න

වෙනත් පරිගණක ගණක යන්ත්‍ර