เครื่องคิดเลขการเงิน

เครื่องคิดเลขค่าไฟฟ้า

เครื่องคำนวณค่าไฟฟ้าช่วยให้ผู้บริโภคสามารถประมาณค่าไฟฟ้ารายปีของตนได้ด้วยวิธีที่ใช้งานง่าย

เครื่องคำนวณค่าไฟฟ้า

สารบัญ

ค่าไฟเท่าไหร่คะ?
ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อราคาไฟฟ้า?
ฉันจะคำนวณค่าไฟฟ้าได้อย่างไร?
ค่าไฟเท่าไหร่คะ?
จะลดค่าไฟได้อย่างไร?
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณมีอะไรบ้าง?

ค่าไฟเท่าไหร่คะ?

สมมติว่าบิลค่าสาธารณูปโภคของเรามีดังต่อไปนี้:
การใช้พลังงาน: คุณใช้ไฟฟ้า 1,000 W
ราคาพลังงาน €0.28/kWh
เวลาใช้งาน 10 ชม./วัน
เมื่อทราบสิ่งนี้ ตัวประมาณค่าไฟฟ้าของเราจะคำนวณว่าเราจะใช้ 10kWh / วัน และค่าไฟฟ้ารายปีจะเท่ากับ 1022.70 ยูโร
มาทำคณิตศาสตร์ด้วยมือกันเถอะ:
การใช้พลังงาน * เวลาใช้งาน = พลังงานที่ใช้ไป เราจะใช้ 10000 วัตต์ชั่วโมงทุกวันหรือ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง
ต้นทุน = พลังงานที่ใช้ไป * ราคาพลังงาน ง่ายมาก: 10 kWh ต่อวัน * €0.28/kWh = €2.8 ต่อวัน
เพียงคูณค่าใช้จ่ายรายวัน * ด้วยจำนวนวันในปีปฏิทินเพื่อรับค่าใช้จ่ายรายปี €2.8 ต่อวัน * 365.25 วัน = €1022.70 เช่นเดียวกับที่เครื่องคำนวณค่าไฟฟ้าบอกกับเรา

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อราคาไฟฟ้า?

ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อค่าไฟฟ้าของคุณ:
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับการจัดอันดับพลังงาน
ใช้สำหรับช่วงเวลาที่กำหนด
ค่าไฟต่อหน่วย

ฉันจะคำนวณค่าไฟฟ้าได้อย่างไร?

ในการประมาณค่าไฟฟ้า:
คำนวณพลังงานที่ใช้โดยการคูณการใช้พลังงานของอุปกรณ์และเวลาในการใช้งาน
เพื่อให้ได้ต้นทุนทั้งหมด ให้คูณพลังงานที่ใช้กับราคาพลังงาน
หากมี ให้บวกภาษีเข้ากับต้นทุนทั้งหมด

ค่าไฟเท่าไหร่คะ?

ราคาไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พลังงานไฟฟ้า การส่งไฟฟ้า และภาษีต่างๆ เช่น ภาษีไฟฟ้า ราคาไฟฟ้ากำหนดโดยค่าไฟฟ้ารายเดือนและปริมาณการใช้พลังงาน อาจแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติและครัวเรือน ประเภทของไฟฟ้าที่คุณมีจะส่งผลต่อวิธีการคิดค่าไฟฟ้าของคุณด้วย

จะลดค่าไฟได้อย่างไร?

เพื่อลดค่าไฟฟ้าของคุณ:
รู้จักเครื่องใช้ที่สิ้นเปลืองพลังงานในบ้านของคุณและแทนที่ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
คุณไม่ควรเปิดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นทิ้งไว้

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณมีอะไรบ้าง?

การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC) เป็นเครื่องใช้ที่ใช้พลังงานมากที่สุดในครัวเรือน ถัดไป ระบบไฟ ทีวี และระบบความบันเทิงมีความสำคัญ

Parmis Kazemi
ผู้เขียนบทความ
Parmis Kazemi
Parmis เป็นผู้สร้างเนื้อหาที่มีความหลงใหลในการเขียนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เธอสนใจเทคโนโลยีเป็นอย่างมากและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เครื่องคำนวณค่าไฟฟ้า ภาษาไทย
ที่ตีพิมพ์: Mon May 16 2022
ในหมวดหมู่ เครื่องคิดเลขการเงิน
เพิ่ม เครื่องคำนวณค่าไฟฟ้า ในเว็บไซต์ของคุณเอง

เครื่องคิดเลขการเงินอื่นๆ

เงินเดือนรายเดือนเพื่อคำนวณเงินเดือนรายชั่วโมง (เครื่องคิดเลขจ่าย)

เครื่องคิดเลขเพิ่มเงินเดือน

เครื่องคำนวณส่วนเกินผู้บริโภค (สูตรส่วนเกินผู้บริโภค)

เครื่องคิดเลขเงินเดือน

เครื่องคำนวณสินเชื่อรถยนต์

เครื่องคิดเลขส่วนลด

เครื่องคำนวณกำไรสกุลเงินดิจิตอล

เครื่องคำนวณกำไร Ethereum (ETH)

เครื่องคำนวณกำไร Dogecoin (DOGE)

เครื่องคำนวณกำไร Bitcoin (BTC)

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน

เครื่องคิดเลขจำนอง

เครื่องคำนวณกำไร Ripple (XRP)

เครื่องคำนวณกำไร Bitcoin Cash (BCH)

เครื่องคำนวณกำไร Litecoin (LTC)

เครื่องคำนวณกำไร Binance Coin (BNB)

เครื่องคำนวณต้นทุนเทียบเท่ารายปี

เครื่องคำนวณรายได้ประจำปี

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

เครื่องคำนวณค่าเสื่อมราคารถยนต์

เครื่องคำนวณดอกเบี้ย

เครื่องคิดเลข CAPM

เครื่องคิดเลขมาร์กอัปทางการเงิน

เครื่องคำนวณสินเชื่อบ้าน (EMI)

เครื่องคิดเลข PPF (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

กองทุนรวมผลตอบแทนเครื่องคิดเลข

เครื่องคำนวณ SIP (แผนการลงทุนอย่างเป็นระบบ)

เครื่องคิดเลข CAGR (อัตราการเติบโตรวมประจำปี)

เครื่องคิดเลขดัชนีไตร่ตรอง

เครื่องคำนวณอัตราหมวก

เครื่องคำนวณค่าเฉลี่ยหุ้น (พื้นฐานต้นทุน)

เครื่องคำนวณการลงทุน

เครื่องคิดเลขแยกสต็อกย้อนกลับ

เครื่องคิดเลขแบ่งค่าเช่าทั่วไป

เครื่องคิดเลขคอมมิชชั่น

เครื่องคำนวณมูลค่าในอนาคต

เครื่องคำนวณมูลค่าเริ่มต้น

เครื่องคำนวณอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยงสำหรับการลงทุน

เครื่องคิดเลขกองทุนจม

เครื่องคำนวณเงินฝากประจำ (RD)

เครื่องคิดเลขเช่า

เครื่องคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้

เครื่องคำนวณระยะเวลาคืนทุน

กำไรต่อหุ้น (EPS) เครื่องคิดเลข

โมเมนต์ของเครื่องคิดเลขความเฉื่อย

มูลค่าในอนาคตของเครื่องคำนวณเงินรายปี

อัตราผลตอบแทนต่อปี

เครื่องคิดเลขมาร์จิ้น

แปลงล้านรูเป็นแสน

เครื่องคำนวณสินเชื่อเรือ

เครื่องคำนวณราคาพันธบัตร