เครื่องคิดเลขอื่นๆ

เครื่องคิดเลขชั่วโมง

เครื่องคิดเลขชั่วโมงฟรีของเราบอกคุณได้อย่างแม่นยำว่าคุณทำงานไปกี่ชั่วโมงและนาที!

เครื่องคิดเลขชั่วโมง

นาฬิกา 24 ชั่วโมง
นาฬิกา 12 ชั่วโมง
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
min

สารบัญ

เครื่องคิดเลขชั่วโมงทำงาน
ชั่วโมงทำงาน
เครื่องคำนวณเวลาของเราทำงานอย่างไร
นับชั่วโมงทำงานอย่างไร?
แปลงจากนาทีเป็นชั่วโมงทศนิยม
แนวคิดของเวลา
ประวัติศาสตร์ของเวลา
นิยามของเวลา
เวลาในปรัชญา
เครื่องคิดเลขออนไลน์ฟรีนี้ทำให้ง่ายต่อการคำนวณความแตกต่างในหน่วยชั่วโมงและนาทีของสองครั้ง คุณใช้นาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงแบบอเมริกันหรือแบบ 24 ชั่วโมงแบบยุโรป คุณยังสามารถรวมเวลาพักเป็นนาที และนั่นจะถูกลบออกจากผลลัพธ์สุดท้าย

เครื่องคิดเลขชั่วโมงทำงาน

เครื่องคิดเลขชั่วโมงทำงานเป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานในช่วงเวลาหนึ่งและคำนวณเงินเดือนรายชั่วโมงของคุณตามจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงาน

ชั่วโมงทำงาน

เวลาทำงานคือช่วงเวลาที่บุคคลใช้แรงงานที่ได้รับค่าจ้างอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ไม่ถือว่าเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หากเกี่ยวข้องกับงานบ้านหรือการดูแลเด็กหรือสัตว์เลี้ยง
หลายประเทศมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประเทศ ตัวอย่างเช่น เวลาทำงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น บุคคลในสหรัฐอเมริกาอาจต้องทำงานหลายชั่วโมงเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
ชั่วโมงการทำงานมาตรฐานโดยทั่วไปคือ 40 ถึง 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในประเทศส่วนใหญ่ ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่ประมาณ 40 ถึง 44 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ค่าล่วงเวลาพิเศษจะได้รับส่วนลด 25% ถึง 50% จากอัตรารายชั่วโมงปกติ
จากข้อมูลของ WHO และ IOP ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตประมาณ 745,000 รายเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหัวใจที่เกิดจากการทำงานเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีพที่ใหญ่ที่สุด

เครื่องคำนวณเวลาของเราทำงานอย่างไร

เครื่องคิดเลขชั่วโมงของเราทำงานเป็นเครื่องคำนวณเวลาโดยให้ผลรวมของชั่วโมงที่แทรก เครื่องคิดเลขของเรายังทำงานเป็นเครื่องคำนวณนาฬิกาเวลา เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มเวลาที่คุณต้องการจากนาฬิกาได้

นับชั่วโมงทำงานอย่างไร?

หากคุณต้องการคำนวณจำนวนชั่วโมงทำงาน คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณชั่วโมงทำงานออนไลน์ได้ฟรี ช่วยให้คุณสามารถกรอกชั่วโมงและนาที จากนั้นให้คำตอบสำหรับคำถามที่ว่าคุณทำงานไปกี่ชั่วโมงและนาที
ดังนั้นเมื่อคุณสงสัยว่า "ฉันทำงานกี่ชั่วโมง" เครื่องคิดเลขของเรามีคำตอบให้คุณ!

แปลงจากนาทีเป็นชั่วโมงทศนิยม

หนึ่งชั่วโมงคือ 60 นาที ตัวอย่างเช่น 30 นาทีคือ 0.5 ชั่วโมง! และ 45 นาที เท่ากับ 0.75 ชั่วโมง ในการคำนวณชั่วโมงในรูปแบบทศนิยมตามนาที คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้:
minutes / 60 = hours in decimals

แนวคิดของเวลา

เวลาเป็นปริมาณองค์ประกอบที่วัดความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในไทม์ไลน์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและประสบการณ์ที่มีสติ
แม้ว่าเวลาจะเป็นหัวข้อสำคัญของการศึกษาในสาขาต่างๆ แต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับนักวิชาการเสมอมา สาขาต่างๆ เช่น ธุรกิจ กีฬา และศิลปะการแสดง ล้วนมีระบบการวัดของตนเอง
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของเวลาและอ้างถึงเหตุการณ์ในกาลอวกาศ สำหรับเหตุการณ์ที่อยู่นอกขอบเขตฟิสิกส์ เวลาจะสัมพันธ์กับระยะทางของผู้สังเกตโดยเฉพาะเท่านั้น
เวลาเป็นปริมาณทางกายภาพพื้นฐานที่รวมอยู่ในระบบหน่วยสากลและระบบปริมาณสากล มักถูกกำหนดให้เป็นจำนวนการทำซ้ำของเหตุการณ์มาตรฐานที่ทำซ้ำ
แนวคิดเรื่องเวลาไม่ได้กล่าวถึงลักษณะพื้นฐานของเวลา ซึ่งเป็นเหตุให้เหตุการณ์เกิดขึ้นได้ในอนาคตเท่านั้น นักฟิสิกส์ได้ระบุความต่อเนื่องของกาลอวกาศเป็นกรอบการทำงานสำหรับการทำความเข้าใจว่าเวลาทำงานอย่างไร
มีการใช้การวัดเวลาในดาราศาสตร์และการนำทาง หลายปีที่ผ่านมา เหตุการณ์และระยะของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ถือเป็นมาตรฐานของหน่วยเวลา และได้ถูกนำมาใช้กำหนดจังหวะของชีวิต
อ่านเกี่ยวกับเขตเวลา

ประวัติศาสตร์ของเวลา

การปฏิวัติฝรั่งเศสนำไปสู่การสร้างปฏิทินและนาฬิกาใหม่ มันถูกเรียกว่าปฏิทินสาธารณรัฐฝรั่งเศสและถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่ปฏิทินเกรกอเรียน ในช่วงเวลานี้ ระบบได้ถูกยกเลิก
การปฏิรูปของ Julius Caesar ใน 45 ปีก่อนคริสตกาลทำให้ประเทศโรมันอยู่ในปฏิทินสุริยคติ ปฏิทินนี้มีข้อผิดพลาดเนื่องจากการสอดแทรกซึ่งทำให้ฤดูกาลทางดาราศาสตร์ก้าวหน้าไป
สิ่งประดิษฐ์ในยุคแรกๆ บ่งชี้ว่าดวงจันทร์ถูกใช้เพื่อกำหนดเวลา และปฏิทินเป็นกลุ่มแรกที่ปรากฏขึ้น แนวคิดของปฏิทินสิบสองเดือนถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในสมัยโบราณ ระบบนี้ใช้ปฏิทินที่มีการเพิ่มเดือนที่สิบสามเพื่อชดเชยวันที่ขาดหายไป
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเวลา

นิยามของเวลา

วันสุริยคติคือช่วงเวลาระหว่างเที่ยงวันสุริยคติสองช่วงติดต่อกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาตามลำดับระหว่างการเคลื่อนผ่านของดวงอาทิตย์ผ่านเส้นเมริเดียนท้องถิ่นและช่วงเวลาที่วันสุริยะเริ่มต้นขึ้น
ดูว่าตอนนี้กี่โมงแล้ว

เวลาในปรัชญา

เป็นไปได้ว่าเวลาเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ไม่ว่าจะรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกหรือไม่ก็เป็นการโต้เถียง
มีความเห็นว่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานของจักรวาล ซึ่งประกอบด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ สำหรับไอแซก นิวตัน แนวคิดนี้เรียกว่าเวลาของนิวตัน อีกมุมมองหนึ่งที่นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงคนอื่นๆ ยึดถือคือเวลาไม่ใช่สิ่งของ แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางปัญญาที่มนุษย์มีร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีนิตยสารชื่อดังอย่าง Time
เว็บไซต์นิตยสารไทม์

Angelica Miller
ผู้เขียนบทความ
Angelica Miller
Angelica เป็นนักศึกษาจิตวิทยาและนักเขียนเนื้อหา เธอรักธรรมชาติและสารคดีเกี่ยวกับการว่ายน้ำ และวิดีโอ YouTube เพื่อการศึกษา

เครื่องคิดเลขชั่วโมง ภาษาไทย
ที่ตีพิมพ์: Mon Oct 18 2021
ปรับปรุงล่าสุด: Wed Jul 06 2022
ในหมวดหมู่ เครื่องคิดเลขอื่นๆ
เพิ่ม เครื่องคิดเลขชั่วโมง ในเว็บไซต์ของคุณเอง

เครื่องคิดเลขอื่นๆ ในหมวดหมู่ อื่นๆ