เครื่องคิดเลขสุขภาพ

เครื่องคำนวณอัตราส่วนโปรเจสเตอโรนต่อเอสโตรเจน

การคำนวณอัตราส่วนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน/เอสโตรเจน หรือที่เรียกว่า Pg/E2 หรือเพียง P/E2 เป็นส่วนสำคัญของการประเมินความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงและการทำนายความสำเร็จในการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF)

เครื่องคำนวณอัตราส่วนโปรเจสเตอโรนต่อเอสโตรเจน

ng/mL
pg/mL

สารบัญ

ขั้นตอนที่ 1 - การแปลงหน่วยเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน
ขั้นตอนที่ 2 - การประมาณอัตราส่วนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน/เอสตราไดออล
อัตราส่วนโปรเจสเตอโรนต่อเอสโตรเจนทำหน้าที่อะไร?

ขั้นตอนที่ 1 - การแปลงหน่วยเอสตราไดออลและโปรเจสเตอโรน

การคำนวณอัตราส่วนของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและเอสโตรเจนนั้นทำได้ยาก เนื่องจากความเข้มข้นของฮอร์โมนมักจะแสดงอยู่ในหน่วยต่างๆ โปรเจสเตอโรนมักจะแสดงออกเป็น ng/mL หรือใน nmol/L (นาโนโมล/ลิตร) Estradiol มีหน่วยเป็น pg/mL หรือ pmol/L จำเป็นต้องใช้หน่วยเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบทั้งสองได้
โปรเจสเตอโรน:
1 ng/mL = 3.180547 nmol/L
เอสตราไดออล:
1 pg/mL = 3.6713 pmol/L
ในการแปลง ng/mL เป็น pg/mL ให้คูณค่าด้วย 1000 หรือหารด้วย 1000 เพื่อแปลง pg/mL เป็น ng/mL

ขั้นตอนที่ 2 - การประมาณอัตราส่วนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน/เอสตราไดออล

การคำนวณอัตราส่วน P/E2 นั้นง่ายเมื่อคุณนำความเข้มข้นของฮอร์โมนมาไว้ในหน่วยการวัดเดียว
อัตราส่วน = โปรเจสเตอโรน / เอสตราไดออล

อัตราส่วนโปรเจสเตอโรนต่อเอสโตรเจนทำหน้าที่อะไร?

ใช้เพื่อกำหนดความโดดเด่นของฮอร์โมนสำหรับผู้ป่วยที่มีระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนหรือเอสตราไดออลในระดับปกติ (วัดในช่วงระยะ luteal)
โปรเจสเตอโรน: P หรือ Pg: 11 - 29, ng/mL หรือ 35 - 95 nmol/L
Estradiol E2: 19 - 160pg/mL หรือ 70-600 pmol/L
ในสตรีที่มีสุขภาพดี อัตราส่วนฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน/เอสตราไดออลควรอยู่ระหว่าง 100 ถึง 500 และควรอยู่ระหว่าง 100 ถึง 500 สำหรับการควบคุมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน หากต่ำกว่านี้ แสดงว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนครอบงำ
เพื่อการปฏิสนธิที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีความสมดุลของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน/เอสตราไดออล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความเข้มข้นของเอสตราไดออลมีความสำคัญที่นี่ อัตราส่วนนี้จึงมักกลับกัน บทความเหล่านี้จัดทำโดย Dr. Rehana Rehman และ Dr. Irmhild Grber หากคุณสนใจในหัวข้อนี้
อัตราส่วน Estradiol Progesterone ในวันกระตุ้นการตกไข่: ปัจจัยกำหนดผลลัพธ์การตั้งครรภ์ที่ประสบความสำเร็จหลังการฉีดอสุจิภายในไซโตพลาสซึม
สตรีที่มีอัตราส่วนเอสตราไดออล/โปรเจสเตอโรนสูงสามารถตั้งครรภ์ทางคลินิกได้ สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยการสแกน bhCG ในเชิงบวกและ transvaginal ที่แสดงกิจกรรมการเต้นของหัวใจ ตัวเมียเหล่านี้มีจำนวนโอโอไซต์สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญและมีอัตราการฝังตัวเพิ่มขึ้น
สรุป: อัตราส่วนเอสตราไดออล/โปรเจสเตอโรนสูงในวันที่มีการชักนำการตกไข่ทำนายความสำเร็จของการฉีดสเปิร์มในไซโตพลาสซึมภายใน
อัตราส่วน estradiol/progesterone ในซีรัมในวันที่ย้ายตัวอ่อนอาจทำนายผลการสืบพันธุ์หลังจากการกระตุ้นรังไข่มากเกินไปและการปฏิสนธินอกร่างกาย:
IVF-ET ส่งผลให้เกิดการควบคุมการกระตุ้นรังไข่มากเกินไป ซึ่งทำให้มีการเจริญเติบโตของรูขุมขนที่มากเกินไปและระดับซีรั่ม supraphysiologic ของ E2 (และ P)
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ! ไม่มีผู้เขียน ผู้ร่วมให้ข้อมูล ผู้ดูแลระบบ ผู้ก่อกวน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ PureCalculators ในทางใดทางหนึ่ง ที่สามารถรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหรือเชื่อมโยงกับบทความนี้

Parmis Kazemi
ผู้เขียนบทความ
Parmis Kazemi
Parmis เป็นผู้สร้างเนื้อหาที่มีความหลงใหลในการเขียนและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เธอสนใจเทคโนโลยีเป็นอย่างมากและชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เครื่องคำนวณอัตราส่วนโปรเจสเตอโรนต่อเอสโตรเจน ภาษาไทย
ที่ตีพิมพ์: Tue Jun 14 2022
ในหมวดหมู่ เครื่องคิดเลขสุขภาพ
เพิ่ม เครื่องคำนวณอัตราส่วนโปรเจสเตอโรนต่อเอสโตรเจน ในเว็บไซต์ของคุณเอง

เครื่องคำนวณสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ

เครื่องคิดเลข BMI - คำนวณดัชนีมวลกายของคุณอย่างแม่นยำ

คอมพิวเตอร์ TDEE

เครื่องคิดเลข Harris-Benedict (BMR)

เครื่องคิดเลขความดันโลหิตปกติ

เครื่องคิดเลขอายุ

เครื่องคิดเลขอายุเกาหลี

เครื่องคิดเลขรูปร่าง

เครื่องคิดเลขกรุ๊ปเลือด

เครื่องคำนวณการปฏิสนธิการตั้งครรภ์

เครื่องคิดเลขน้ำ

ซาวน่า (ห้องอบไอน้ำ) แคลอรีที่เผาผลาญ เครื่องคิดเลข

เครื่องคำนวณไขมันในร่างกาย

เครื่องคำนวณไขมันในร่างกายของกองทัพเรือ

RMR - เครื่องคำนวณอัตราการเผาผลาญขณะพัก

เครื่องคิดเลขพื้นที่ผิวกาย (bsa)

เครื่องคิดเลขความดันโลหิตเฉลี่ย

เครื่องคิดเลข Duke Treadmill Score

เครื่องคิดเลขโซนเผาผลาญไขมัน

เครื่องคิดเลขอัตราส่วนเอวต่อสะโพก

เครื่องคำนวณน้ำหนักในอุดมคติ

เครื่องคำนวณแคลอรี่

เครื่องคิดเลขรูปหน้า

เครื่องคำนวณเปอร์เซ็นต์น้ำหนักเด็ก

เครื่องคิดเลข VO2 Max