Mga converter para sa lahat ng iyong mga pangangailangan sa conversion

Ang pag-convert ay nangangahulugang pagbabago ng isang yunit sa isang iba't ibang mga yunit. Maaari mong halimbawa ang pag-convert ng mga kilometro bawat oras sa mga milya bawat oras.