Arvutikalkulaatorid

IP-alamvõrgu Kalkulaator

See kalkulaator tagastab erinevat teavet IPv4 või IPv6 alamvõrkude kohta. Nende hulka kuuluvad võimalikud võrguaadressid ja kasutatavad hostivahemikud. Alamvõrgu maskid ja IP-klassid.

IP-alamvõrgu kalkulaator

Sisukord

Mis on alamvõrk?
Kuidas alamvõrk töötab?
Alamvõrgu diagramm?

Mis on alamvõrk?

Alamvõrk viitab IP-protokollikomplekti osale (interneti protokollivõrk). IP-võrk on Internetis kasutatavate protokollide rühm. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) on kõige levinum nimi.

Kuidas alamvõrk töötab?

Alamvõrk viitab võrgu jagamisele vähemalt kaheks erinevaks võrguks. Ruuterid on seadmed, mis võimaldavad liiklust alamvõrkude vahel, toimides samal ajal füüsilise piirina. Kuigi IPv4 on endiselt kõige populaarsem võrguaadressitehnoloogia, kasvab IPv6 populaarsus.
IP-aadress koosneb marsruutimisnumbrist (eesliide) ja hosti identifikaatorist (puhkeväli). Puhkeväli viitab identifikaatorile, mis on konkreetse hosti või võrguliidese jaoks ainulaadne. Klassivaba domeenidevaheline marsruutimine (CIDR) on levinud viis marsruutimise eesliite väljendamiseks. See töötab nii IPv4 kui ka IPv6 puhul. CIDR-i kasutatakse unikaalsete identifikaatorite loomiseks, mida saab kasutada nii üksikute seadmete kui ka võrkude jaoks. Alamvõrgu maskid on võimalikud ka IPv4 võrkude jaoks. Neid alamvõrgumaske väljendatakse mõnikord punkt-kümnendsüsteemis, nagu on näha kalkulaatori väljal "Alamvõrk". Igal alamvõrgu hostil on sama võrgunumber, mitte hosti ID, mis on iga inimese jaoks kordumatu. Neid alamvõrgumaske saab IPv4-s kasutada hosti identifikaatori ja võrgunumbri eristamiseks. IPv6 võrguprefiks täidab sama funktsiooni kui IPv4 alamvõrgu mask. Prefiksi pikkus on aadressi bittide arv.
Enne CIDR-i kasutuselevõttu sai IPv4 eesliited hankida otse IP-aadressilt, lähtudes aadressi klassist (AB või C). Võrgumask mõjutab ka selles sisalduvate IP-aadresside vahemikku. Võrguaadressile aadressi määramiseks peab aga olema nii selle aadress kui ka mask.

Alamvõrgu diagramm?

Allpool on tabel, kus on loetletud tüüpilised alamvõrgud, mida IPv4 kasutab:
Prefix size Network mask Usable hosts per subnet
/1 128.0.0.0 2,147,483,646
/2 192.0.0.0 1,073,741,822
/3 224.0.0.0 536,870,910
/4 240.0.0.0 268,435,454
/5 248.0.0.0 134,217,726
/6 252.0.0.0 67,108,862
/7 254.0.0.0 33,554,430
Class A
/8 255.0.0.0 16,777,214
/9 255.128.0.0 8,388,606
/10 255.192.0.0 4,194,302
/11 255.224.0.0 2,097,150
/12 255.240.0.0 1,048,574
/13 255.248.0.0 524,286
/14 255.252.0.0 262,142
/15 255.254.0.0 131,070
Class B
/16 255.255.0.0 65,534
/17 255.255.128.0 32,766
/18 255.255.192.0 16,382
/19 255.255.224.0 8,190
/20 255.255.240.0 4,094
/21 255.255.248.0 2,046
/22 255.255.252.0 1,022
/23 255.255.254.0 510
Class C
/24 255.255.255.0 254
/25 255.255.255.128 126
/26 255.255.255.192 62
/27 255.255.255.224 30
/28 255.255.255.240 14
/29 255.255.255.248 6
/30 255.255.255.252 2
/31 255.255.255.254 0
/32 255.255.255.255 0

Parmis Kazemi
Artikli autor
Parmis Kazemi
Parmis on sisulooja, kellel on kirg kirjutada ja uusi asju luua. Ta on ka väga huvitatud tehnoloogiast ja naudib uute asjade õppimist.

IP-alamvõrgu Kalkulaator Eesti
Avaldatud: Thu Feb 03 2022
Viimane värskendus: Fri Aug 12 2022
Kategoorias Arvutikalkulaatorid
Lisage IP-alamvõrgu Kalkulaator oma veebisaidile