Počítačové Kalkulačky

Kalkulačka Podsiete IP

Táto kalkulačka vracia rôzne informácie týkajúce sa podsietí IPv4 alebo IPv6. Patria sem možné sieťové adresy a použiteľné rozsahy hostiteľov. Masky podsiete a triedy IP.

Kalkulačka IP podsiete

Obsah

Čo je podsieť?
Ako funguje podsieť?
Graf podsiete?

Čo je podsieť?

Podsieť označuje časť sady protokolov IP (sieť internetového protokolu). Sieť IP je skupina protokolov používaných internetom. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) je najbežnejší názov.

Ako funguje podsieť?

Podsieťou sa rozumie akt rozdelenia siete na aspoň dve odlišné siete. Smerovače sú zariadenia, ktoré umožňujú výmenu prevádzky medzi podsieťami a zároveň slúžia ako fyzická hranica. Zatiaľ čo IPv4 zostáva najobľúbenejšou technológiou sieťového adresovania, popularita IPv6 rastie.
IP adresa pozostáva zo smerovacieho čísla (prefix) a identifikátora hostiteľa (zvyškové pole). Ostatné pole odkazuje na identifikátor, ktorý je jedinečný pre konkrétneho hostiteľa alebo sieťové rozhranie. Classless Inter-Domain Routing (CIDR) je bežný spôsob vyjadrenia smerovacej predpony. Toto funguje pre IPv4 aj IPv6. CIDR sa používa na vytváranie jedinečných identifikátorov, ktoré možno použiť pre jednotlivé zariadenia aj siete. Masky podsiete sú možné aj pre siete IPv4. Tieto masky podsiete sú niekedy vyjadrené v desiatkovom formáte, ako je vidieť v poli „Podsieť“ v kalkulačke. Každý hostiteľ v podsieti má rovnaké číslo siete, nie ID hostiteľa, ktoré je jedinečné pre každého jednotlivca. Tieto masky podsiete možno použiť v IPv4 na rozlíšenie medzi identifikátorom hostiteľa a číslom siete. Sieťová predpona IPv6 má podobnú funkciu ako maska podsiete IPv4. Dĺžka prefixu je počet bitov v adrese.
Pred zavedením CIDR bolo možné predpony IPv4 získať priamo z adresy IP na základe triedy (AB alebo C) adresy. Maska siete ovplyvňuje aj rozsah adries IP, ktoré obsahuje. Ak však chcete priradiť adresu k sieťovej adrese, musíte mať jej adresu aj masku.

Graf podsiete?

Nižšie je uvedená tabuľka so zoznamom typických podsietí, ktoré IPv4 používa:
Prefix size Network mask Usable hosts per subnet
/1 128.0.0.0 2,147,483,646
/2 192.0.0.0 1,073,741,822
/3 224.0.0.0 536,870,910
/4 240.0.0.0 268,435,454
/5 248.0.0.0 134,217,726
/6 252.0.0.0 67,108,862
/7 254.0.0.0 33,554,430
Class A
/8 255.0.0.0 16,777,214
/9 255.128.0.0 8,388,606
/10 255.192.0.0 4,194,302
/11 255.224.0.0 2,097,150
/12 255.240.0.0 1,048,574
/13 255.248.0.0 524,286
/14 255.252.0.0 262,142
/15 255.254.0.0 131,070
Class B
/16 255.255.0.0 65,534
/17 255.255.128.0 32,766
/18 255.255.192.0 16,382
/19 255.255.224.0 8,190
/20 255.255.240.0 4,094
/21 255.255.248.0 2,046
/22 255.255.252.0 1,022
/23 255.255.254.0 510
Class C
/24 255.255.255.0 254
/25 255.255.255.128 126
/26 255.255.255.192 62
/27 255.255.255.224 30
/28 255.255.255.240 14
/29 255.255.255.248 6
/30 255.255.255.252 2
/31 255.255.255.254 0
/32 255.255.255.255 0

Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvorca obsahu, ktorý má vášeň pre písanie a vytváranie nových vecí. Má tiež veľký záujem o techniku a rada sa učí nové veci.

Kalkulačka Podsiete IP Slovenčina
Publikovaný: Thu Feb 03 2022
Najnovšia aktualizácia: Fri Aug 12 2022
V kategórii Počítačové kalkulačky
Pridajte Kalkulačka Podsiete IP na svoj vlastný web