Υπολογιστές για την καθημερινή ζωή

Συγκεντρώσαμε διάφορους τύπους αριθμομηχανών εδώ που θα σας βοηθήσουν στην καθημερινή σας ζωή. Η ζωή είναι χαρακτηριστικό των φυσικών οντοτήτων που ορίζονται ως ζωντανοί οργανισμοί που έχουν βιολογικές διεργασίες. Αυτά ορίζονται ως εκείνα που έπαψαν να εκτελούν τις λειτουργίες τους και δεν θεωρούνται πλέον αντικείμενα.