Υπολογιστές βιολογίας

Βρείτε τη μεγάλη συλλογή χρήσιμων υπολογιστών βιολογίας από τον ιστότοπό μας! Η βιολογία είναι ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο που μελετά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ζωντανών οργανισμών. Έχει πολλά ενοποιητικά θέματα που τα συνδέουν όλα μαζί. Η εξέλιξη είναι επίσης ένα σημαντικό θέμα, το οποίο εξηγεί την ενότητα της ζωής. Επίσης, δείχνει ότι οι οργανισμοί είναι ικανοί να αναπαράγουν και να ελέγχουν το περιβάλλον τους. Η βιολογία έχει πολλαπλούς υπο -κλάδους, καθένας από τους οποίους καθορίζεται από τη φύση των ερωτήσεων που απαντούν και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Η ποικιλομορφία της γης είναι εκπληκτική. Υπάρχουν περισσότερα από 400 γνωστά είδη οργανισμών που ζουν στη Γη, και μερικά από αυτά είναι προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά. Η λέξη βιολογία προέρχεται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις για τους όρους ζωή και βιολογία.

Βιολογία αριθμομηχανές