Компютърни Калкулатори

Преобразувайте Mbps В Gbps

Този конвертор ще конвертира лесно мегабитове и гигабитове в минута (Mbps – Gbps).

Конвертор от мегабитове в секунда (Mbps) в гигабитове в секунда (Gbps).

Количество

Mbps
Gbps
Резултат десетични знаци
3

Съдържание

Колко мегабита в секунда се равняват на 1 гигабит всяка секунда?
Има разлика между Gbps и Mbps.
Как да конвертирате Mbps в GigaBits
Таблица за преобразуване от Mbps в Gbps

Колко мегабита в секунда се равняват на 1 гигабит всяка секунда?

1000 mbit/s е равно на 1 gbit/s. Mbps, Gbps често се използват като символи за гигабити и мегабити в секунда. Това равенство се основава на стандарта на Международната система от единици, който дефинира гигабитите и мегабитите.

Има разлика между Gbps и Mbps.

Има само една разлика между Mbps връзки и Gbps: 1 Mbps връзка има 1000 пъти по-голям капацитет от 1-Gbps. Много хора говорят за скоростта на връзката в гигабита или мегабита в секунда. Технически обаче това е неправилно, тъй като и двете единици измерват честотната лента. Това се отнася до количеството данни, което преминава през носител или устройство за един отрязък от време. Обикновено това е секунда за предаване на данни.
Тези две единици имат различни приложения: докато Mbps могат да опишат скорости на връзки от домашен клас (обикновено в ниските десетки), Gbps се използва, когато се използват връзки с голям капацитет като тези, използвани от центровете за данни. Един типичен център за данни може да има 100 Gbps свързаност. Това е разделено на по-малки парчета, за да позволи на клиентите да намерят оборудването. Единиците, използвани за измерване на мрежово оборудване като рутери и комутатори, включват 10 Mbps (100 Mbps), 1 Gbps (10 Gbps), 10 Gbps (100 Mbps), 10 Gbps и 10 Gbps, съответно.

Как да конвертирате Mbps в GigaBits

Лесно е да конвертирате mbit/s в gbit/s. Просто разделете числото в 1000 на Mbps. Еквивалентна операция е изместването на десетичната запетая три места наляво. Това е една от многото силни страни на десетичната система.

Таблица за преобразуване от Mbps в Gbps

Mbps Gbps
1 Mbps 0.001000 Gbps
2 Mbps 0.002000 Gbps
3 Mbps 0.003000 Gbps
4 Mbps 0.004000 Gbps
5 Mbps 0.005000 Gbps
6 Mbps 0.006000 Gbps
7 Mbps 0.007000 Gbps
8 Mbps 0.008000 Gbps
9 Mbps 0.009000 Gbps
10 Mbps 0.01 Gbps
20 Mbps 0.02 Gbps
30 Mbps 0.03 Gbps
40 Mbps 0.04 Gbps
50 Mbps 0.05 Gbps
60 Mbps 0.06 Gbps
70 Mbps 0.07 Gbps
80 Mbps 0.08 Gbps
90 Mbps 0.09 Gbps
100 Mbps 0.10 Gbps
200 Mbps 0.20 Gbps
300 Mbps 0.30 Gbps
400 Mbps 0.40 Gbps
500 Mbps 0.50 Gbps
600 Mbps 0.60 Gbps
700 Mbps 0.70 Gbps
800 Mbps 0.80 Gbps
900 Mbps 0.90 Gbps
1,000 Mbps 1 Gbps

Parmis Kazemi
Автор на статията
Parmis Kazemi
Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.

Преобразувайте Mbps В Gbps български
Публикувано: Fri Jan 28 2022
В категория Компютърни калкулатори
Добавете Преобразувайте Mbps В Gbps към собствения си уебсайт