Химически калкулатори

От тази страница можете да намерите връзки към всички видове калкулатори, свързани с химията. Химията е изследване на свойствата на материята. Той изследва различните елементи, които изграждат Вселената. Химията е основна научна дисциплина, която обяснява различни аспекти на живота. Може да се използва и за обяснение на понятия като образуването на озон, ефектите на атмосферните замърсители и ефектите на някои лекарства. Химията говори за взаимодействията между атомите и молекулите чрез химични връзки. Има два вида химически връзки: първични и вторични. Те са известни като йонни връзки и първични химични връзки. Терминът химия идва от модифицирана дума, която се отнася до по -ранна практика, която включва елементи на химия, философия, медицина и астрономия.