Компютърни Калкулатори

Преобразуване На Байтове В MB

Този конвертор ще ви позволи бързо да конвертирате между мегабайти и байтове (B в MB).

Преобразувател на байтове в MB

1 KB = 1024 B

Количество

B
MB
Резултат десетични знаци
3

Съдържание

Колко байта има в един мегабайт
Разлика между байтове и MB
Таблица за преобразуване на байтове в MB

Колко байта има в един мегабайт

На този въпрос не е толкова лесно да се отговори, колкото си мислите. В зависимост от това кого питате, отговорът може да бъде, че в един мегабайт има 1 048 576 байта или 1 000 000 байта. Защо? Има два начина за дефиниране на мегабайти. Единият използва същия символ (MB), а другият използва името на метриката (MB), за да посочи различни неща. Едната е двоичната дефиниция, която използва мощности от 2. Един мегабайт е 220 байта. Използват се степени на 2, защото по този начин се адресира паметта на компютъра. Това също води до цяло число при работа с RAM, като 512MB.
Въпреки това, дефиницията на мегабайта в Международната система от единици се основава на десетична система за разстояния и тегла (килограми, километри). Позволява по-лесно изчисление и съответствие, когато се използват префикси като mega, Giga, mega и др. Те могат да се използват в различни ниши за измерване. Има недостатък: не работи добре. Няма начин да направите RAM модулите по-значими от 512MB (SI).
В опит да изчисти объркването, IEC предложи ново измерване: MebiByte. Това е равно на 10,24 KibiBytes (KiB). Това е еквивалентно на 1 048 576 байта. За съжаление, тази изкуствена конструкция не беше популярна извън много тесни кръгове. Тези показатели са непознати за обикновения компютърен програмист. Трябва да знаете определението за мегабайт, когато конвертирате байтове от MB.

Разлика между байтове и MB

Измерването на размера на съхранението на данни е това, което прави разликата. Един знак обикновено се съдържа в байт, като буква „a“ или числото 9 в по-стари набори от знаци като ASCII. В по-новите набори от знаци като Unicode често има по-малко знаци. Този преобразувател е кодиран в UTF-8. Използва се в повечето случаи за указване на размера на малко хранилище, като полета в базата данни.
Мегабайтите са по-често срещани, защото съдържат повече данни. Например, един mp3 файл може да бъде между 3 и 15 мегабайта. Въпреки това, дори стотици страници текст в Word може да не надвишават мегабайт в зависимост от това как са форматирани, разпределени и т.н.).

Таблица за преобразуване на байтове в MB

B MB (binary, also MiB)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000015 MB
32 B 0.000031 MB
64 B 0.000061 MB
128 B 0.000122 MB
256 B 0.000244 MB
512 B 0.000488 MB
1,024 B 0.000977 MB
2,048 B 0.001953 MB
4,096 B 0.003906 MB
8,192 B 0.007813 MB
16,384 B 0.015625 MB
32,768 B 0.031250 MB
65,536 B 0.062500 MB
131,072 B 0.125000 MB
262,144 B 0.25 MB
524,288 B 0.50 MB
1,048,576 B 1 MB
2,097,152 B 2 MB
4,194,304 B 4 MB
8,388,608 B 8 MB
16,777,216 B 16 MB
33,554,432 B 32 MB
67,108,864 B 64 MB
134,217,728 B 128 MB
268,435,456 B 256 MB
536,870,912 B 512 MB
B MB (SI)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000016 MB
32 B 0.000032 MB
64 B 0.000064 MB
128 B 0.000128 MB
256 B 0.000256 MB
512 B 0.000512 MB
1,024 B 0.001024 MB
2,048 B 0.002048 MB
4,096 B 0.004096 MB
8,192 B 0.008192 MB
16,384 B 0.016384 MB
32,768 B 0.032768 MB
65,536 B 0.065536 MB
131,072 B 0.131072 MB
262,144 B 0.262144 MB
524,288 B 0.524288 MB
1,048,576 B 1.048576 MB
2,097,152 B 2.097152 MB
4,194,304 B 4.194304 MB
8,388,608 B 8.388608 MB
16,777,216 B 16.777216 MB
33,554,432 B 33.554432 MB
67,108,864 B 67.108864 MB
134,217,728 B 134.217728 MB
268,435,456 B 268.435456 MB
536,870,912 B 536.870912 MB

Parmis Kazemi
Автор на статията
Parmis Kazemi
Parmis е създател на съдържание, който има страст да пише и създава нови неща. Тя също има голям интерес към технологиите и се радва да научава нови неща.

Преобразуване На Байтове В MB български
Публикувано: Fri Jan 28 2022
В категория Компютърни калкулатори
Добавете Преобразуване На Байтове В MB към собствения си уебсайт