Калкулатори по биология

Открийте голямата колекция от полезни калкулатори по биология от нашия сайт! Биологията е широко научно поле, което изучава взаимодействията между живите организми. Той има няколко обединяващи теми, които свързват всичко заедно. Еволюцията също е основна тема, която обяснява единството на живота. Също така, това показва, че организмите са способни да възпроизвеждат и контролират своята среда. Биологията има множество поддисциплини, всяка от които се определя от естеството на въпросите, на които те отговарят, и инструментите, които използват. Разнообразието на Земята е изумително. На Земята има повече от 400 известни вида организми, като някои от тях са прокариотни и еукариотни. Думата биология идва от старогръцките думи за термините живот и биолога.

Биология калкулатори