Muud Kalkulaatorid

Külgtuule Kalkulaator

Külgtuule kalkulaator aitab teil leida puhuvate tuulte vastutuule, külgtuule ja taganttuule komponendid.

Külgtuule kalkulaator

deg
km/h
km/h
km/h

Sisukord

Külgtuulekalkulaatori metoodika
Tähistus vektoris ja skalaaris
Skalaarpunkti toode
Kuidas kasutada külgtuule komponentide diagrammi
Mis vahe on taganttuulel ja vastutuulel

Külgtuulekalkulaatori metoodika

Vektortähistus ja skalaarpunktide toode on kõige usaldusväärsemad ja tõhusamad viisid vastu- ja taganttuule, külgtuule komponendi ja raja kursi arvutamiseks.

Tähistus vektoris ja skalaaris

Skalaar- ja vektorsuurused on matemaatilised valemid, mis aitavad meil modelleerida füüsikalisi suurusi maailmas. AeroToolbox.com-il on eraldi postitus, mis selgitab üksikasjalikumalt erinevusi vektori suuruste ja skalaarsummade vahel. Selle arvutuse jaoks piisab, kui öelda, et vektori ja skalaarsuuruse vahel on üks põhimõtteline erinevus:
Vektorsuurus on suurus, mille täielikuks kirjeldamiseks on vaja nii suurust kui ka suunda.
Skalaarsuurus viitab suurusele, mida saab kirjeldada ainult suurusjärgu abil.
Temperatuur on skalaarsuuruse näide. Oleks mõttetu püüda kirjeldada välistemperatuuri mis tahes suunas.
Tuule kiirust või täpsemalt tuule kiirust saab kirjeldada ainult nii tuule kiiruse (magnituudi) kui ka valitseva tuule suuna tsiteerimisega. See on eriti oluline lennunduses, kus tuule suund on kõige olulisem, alustades maandumiseks õige maandumisraja valimisest kuni kütusehalduse ja lendude planeerimiseni.
Raja saab kirjeldada ka vektorites. Lennurajal on pikkus (magnituud) ja suund (suund).
Valdavate tuulte komponentide arvutamise ülesanne raja kursi suhtes on võimalik lahendada tuule ja raja esitamisega kahe vektorina ning nendevahelise nurga leidmisega. Seda saab hõlpsasti teha, kasutades skaleripunkti toodet.

Skalaarpunkti toode

Võimalik on kirjutada A- ja B-vektori punktkorrutis. AB (loetakse kui A punktB ja seda kasutatakse vektori suuruse näitamiseks). A korrutatud komponendi B mahuga A suunas.

Kuidas kasutada külgtuule komponentide diagrammi

Järgmised sammud külgtuulekaardi kasutamiseks:
Leidke joon, mis tähistab teie suuna ja tuule suuna vahelist nurka. See peaks olema vahemikus 0 kuni 90 kraadi.
Jätkake seda joont järgides, kuni saavutate õige tuulekiiruse (kaared näitavad tuule kiirust).
Jätkake sellest punktist otse alla, et leida külgtuulekomponent. Pöörake vasakule, et leida vastutuule komponent.

Mis vahe on taganttuulel ja vastutuulel

Vastutuul ja taganttuul on tuule komponendid. Sõidusuunas puhuv tuul on taganttuul. Vastutuul puhub vastassuunas. Külgtuul on tuule teine komponent. See puhub objekti vastasküljel.

Parmis Kazemi
Artikli autor
Parmis Kazemi
Parmis on sisulooja, kellel on kirg kirjutada ja uusi asju luua. Ta on ka väga huvitatud tehnoloogiast ja naudib uute asjade õppimist.

Külgtuule Kalkulaator Eesti
Avaldatud: Fri Jun 10 2022
Kategoorias Muud kalkulaatorid
Lisage Külgtuule Kalkulaator oma veebisaidile