Inne Kalkulatory

Kalkulator Bocznego Wiatru

Kalkulator wiatru bocznego może pomóc w znalezieniu składowych wiatru czołowego, bocznego i tylnego dla wiatrów wiejących.

Kalkulator bocznego wiatru

deg
km/h
km/h
km/h

Spis treści

Metodologia kalkulatora bocznego wiatru
Notacja w wektorze i skalarnie
Skalarny produkt kropkowy
Jak korzystać z wykresu komponentów bocznego wiatru
Jaka jest różnica między wiatrem tylnym a wiatrem czołowym?

Metodologia kalkulatora bocznego wiatru

Notacja wektorowa i skalarny iloczyn skalarny to najbardziej niezawodne i wydajne sposoby obliczania wiatru czołowego/tylnego, składowej wiatru bocznego i kursu drogi startowej.

Notacja w wektorze i skalarnie

Wielkości skalarne i wektorowe to wzory matematyczne, które pomagają nam modelować wielkości fizyczne na świecie. AeroToolbox.com ma osobny post, który bardziej szczegółowo wyjaśnia różnice między wielkościami wektorowymi a wielkościami skalarnymi. Do celów tego obliczenia wystarczy jednak powiedzieć, że istnieje jedna podstawowa różnica między wielkością wektorową a skalarną:
Wielkość wektorowa to wielkość, która wymaga zarówno wielkości, jak i kierunku, aby w pełni opisać.
Wielkość skalarna odnosi się do wielkości, którą można opisać tylko za pomocą wielkości.
Temperatura jest przykładem wielkości skalarnej. Nie ma sensu próbować opisywać temperatury na zewnątrz w dowolnym kierunku.
Prędkość wiatru, a dokładniej prędkość wiatru, można opisać jedynie przez podanie zarówno prędkości wiatru (wielkość), jak i przeważającego kierunku wiatru. Jest to szczególnie ważne w aeronautyce, gdzie kierunek wiatru ma kluczowe znaczenie dla wszystkiego, od wyboru odpowiedniego pasa startowego do lądowania po zarządzanie paliwem i planowanie lotu.
Pas startowy można również opisać w notacji wektorowej. Pas startowy ma długość (wielkość) i kierunek (kierunek).
Możliwe jest rozwiązanie problemu obliczania składowych wiatrów przeważających w stosunku do kierunku drogi startowej poprzez przedstawienie wiatru i drogi startowej jako dwóch wektorów i znalezienie kąta między nimi. Można to łatwo zrobić za pomocą skalera.

Skalarny produkt kropkowy

Możliwe jest zapisanie iloczynu skalarnego wektorów A i B. AB (czytaj jako A dotB i służy do wskazania wielkości wektora). A pomnożone przez objętość składnika B w kierunku A.

Jak korzystać z wykresu komponentów bocznego wiatru

Oto kroki, aby użyć wykresu z wiatrem bocznym:
Znajdź linię reprezentującą kąt między twoim kierunkiem a kierunkiem wiatru. Powinien wynosić od 0 do 90 stopni.
Kontynuuj podążanie tą linią, aż osiągniesz prawidłową prędkość wiatru (łuki wskazują prędkość wiatru).
Od tego miejsca kontynuuj prosto w dół, aby zlokalizować składową bocznego wiatru. Skręć w lewo, aby znaleźć składnik wiatru czołowego.

Jaka jest różnica między wiatrem tylnym a wiatrem czołowym?

Wiatr czołowy i tylni są składnikami wiatru. Wiatr wiejący w kierunku jazdy to wiatr tylny. Wiatr wieje w przeciwnym kierunku. Boczny wiatr to kolejny składnik wiatru. Wieje po przeciwnej stronie obiektu.

Parmis Kazemi
Autor artykułu
Parmis Kazemi
Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.

Kalkulator Bocznego Wiatru Polski
Opublikowany: Fri Jun 10 2022
W kategorii Inne kalkulatory
Dodaj Kalkulator Bocznego Wiatru do własnej witryny