Muut Laskimet

Sivutuulilaskuri

Sivutuulilaskuri voi auttaa sinua löytämään vastatuulen, sivutuulen ja myötätuulen komponentit puhaltavalle tuulelle.

Sivutuulen laskin

deg
km/h
km/h
km/h

Sisällysluettelo

Sivutuulilaskurin metodologia
Merkintä vektorissa ja skalaarissa
Skalaaripistetuote
Sivutuulen komponenttikaavion käyttäminen
Mitä eroa on myötätuulen ja vastatuulen välillä

Sivutuulilaskurin metodologia

Vektorimerkintä ja skalaaripistetuote ovat luotettavimpia ja tehokkaimpia tapoja laskea vasta-/perätuulen, sivutuulen komponentin ja kiitotien suunnan.

Merkintä vektorissa ja skalaarissa

Skalaari- ja vektorisuureet ovat matemaattisia kaavoja, jotka auttavat meitä mallintamaan maailman fysikaalisia suureita. AeroToolbox.comilla on erillinen viesti, joka selittää vektorisuureiden ja skalaarimäärien väliset erot yksityiskohtaisemmin. Tätä laskelmaa varten riittää kuitenkin todeta, että vektorin ja skalaarisuureen välillä on yksi perustavanlaatuinen ero:
Vektorisuure on suure, joka tarvitsee sekä suuruuden että suunnan voidakseen kuvata täydellisesti.
Skalaarisuure viittaa suureen, joka voidaan kuvata vain suuruuden avulla.
Lämpötila on esimerkki skalaarisuuresta. Olisi turhaa yrittää kuvata ulkolämpötilaa mihinkään suuntaan.
Tuulen nopeus tai tarkemmin sanottuna tuulen nopeus voidaan kuvata vain lainaamalla sekä tuulen nopeutta (magnitudi) että vallitsevaa tuulen suuntaa. Tämä on erityisen tärkeää ilmailussa, jossa tuulen suunta on kriittinen kaikessa oikean kiitotien valinnasta laskeutumiseen, polttoaineen hallintaan ja lennon suunnitteluun.
Voit myös kuvata kiitoradan vektorimuodossa. Kiitotiellä on pituus (magnitudi) ja suunta (suunta).
Vallitsevien tuulten komponenttien laskemisen ongelma kiitotien suunnan suhteen on mahdollista ratkaista esittämällä tuuli ja kiitotie kahtena vektorina ja etsimällä niiden välinen kulma. Tämä voidaan tehdä helposti käyttämällä scaler dot -tuotetta.

Skalaaripistetuote

On mahdollista kirjoittaa A- ja B-vektorien pistetulo. AB (luetaan A-pisteenäB ja käytetään osoittamaan vektorin suuruutta). A kerrottuna komponentin B tilavuudella A:n suunnassa.

Sivutuulen komponenttikaavion käyttäminen

Nämä ovat vaiheet sivutuulikaavion käyttämiseksi:
Etsi viiva, joka edustaa suuntasi ja tuulen suunnan välistä kulmaa. Sen tulisi olla 0 - 90 astetta.
Jatka tätä linjaa, kunnes saavutat oikean tuulennopeuden (kaaret osoittavat tuulen nopeutta).
Jatka suoraan alas tästä pisteestä löytääksesi sivutuulen komponentin. Käänny vasemmalle löytääksesi vastatuulen komponentin.

Mitä eroa on myötätuulen ja vastatuulen välillä

Vastatuuli ja myötätuuli ovat tuulen komponentteja. Ajosuuntaan puhaltava tuuli on myötätuuli. Vastatuuli puhaltaa vastakkaiseen suuntaan. Sivutuuli on toinen tuulen komponentti. Se puhaltaa esineen vastakkaiselle puolelle.

Parmis Kazemi
Artikkelin kirjoittaja
Parmis Kazemi
Parmis on sisällöntuottaja, jolla on intohimo kirjoittaa ja luoda uusia asioita. Hän on myös erittäin kiinnostunut tekniikasta ja nauttii uusien asioiden oppimisesta.

Sivutuulilaskuri Suomi
Julkaistu: Fri Jun 10 2022
Luokassa Muut laskimet
Lisää Sivutuulilaskuri omalle verkkosivustollesi