Converters En Conversie

Temperatuuromzetter

Converteer temperatuureenheden zoals Fahrenheits, Celcius graden, Kelvins en Rankines eenvoudig met onze gratis rekenmachine.

Temperatuuromzetter

°C
°F
°K
°R
Resultaat decimalen
3

Inhoudsopgave

Over temperatuurcalculator
Hoe gebruik je de temperatuurcalculator?
Wat is temperatuur?
Wat is het verschil tussen temperatuur en warmte?
Hoe wordt de temperatuur gemeten?
Wat is Celsius?
Wat is Fahrenheit?
Wat is Kelvin?
Wat is Rankine?
Hoeveel Fahrenheits is 1 Celsius graad?
Hoeveel Celsius graden is 1 Fahrenheit?
Wat is een normale lichaamstemperatuur?
Wat is het absolute nulpunt?
Wat is de koudste plek op aarde?

Over temperatuurcalculator

Deze pagina geeft je alle nodige informatie over temperatuur!

Hoe gebruik je de temperatuurcalculator?

U kunt temperatuureenheden omrekenen met onze temperatuurcalculator. Deze rekenmachine werkt met graden Celsius, Fahrenheits, Rankines en Kelvins. U kunt eenvoudig berekeningen maken door een temperatuureenheid te kiezen en vervolgens de temperatuurhoeveelheid in te voeren.

Wat is temperatuur?

De temperatuur is de gemiddelde kinetische energie van een stof of systeem in zijn lichaam. Daarom geeft temperatuur de richting aan waarin de warmte-energie van een heet lichaam naar een koud lichaam zal stromen. Het is niet hetzelfde als de energie van een thermodynamisch systeem. De temperatuur wordt uitgedrukt in willekeurige schalen.
Definitie van temperatuur

Wat is het verschil tussen temperatuur en warmte?

Warmte is een maat voor de overdracht van warmte tussen moleculen binnen een systeem. Het is ook een maat voor hoe energie stroomt.
De temperatuur verwijst naar de gemiddelde kinetische energie van een stof of systeem in zijn lichaam. Het is een fysieke eigenschap die kan worden gemeten in graden Celsius, Fahrenheit, Kelvin of Rankine.
Verschil tussen warmte en temperatuur

Hoe wordt de temperatuur gemeten?

Een temperatuur is een relatieve maat voor de hoeveelheid warmte die een object bezit. Het wordt vaak gebruikt om temperatuur te meten door te verwijzen naar de drie hoofdschalen: de Fahrenheit-schaal, de Celsius-schaal en de K-schaal.

Wat is Celsius?

Celsius, ook bekend als Celsius, is een schaal die het vriespunt van water en het kookpunt van water meet.
Anders Celsius, een Zweedse astronoom, wordt gecrediteerd met het uitvinden van de temperatuurschaal van Celsius in 1742. Hij stelde de twee referentietemperaturen van het kook- en vriespunt van water vast om een consistente methode voor het meten van de temperatuur te bieden. De schaal werd hernoemd nadat Celsius stierf.

Wat is Fahrenheit?

Een Fahrenheit is een temperatuurschaal, die is gebaseerd op het vriespunt van water en de gemiddelde temperatuur van het menselijk lichaam.
De Fahrenheit-schaal is een temperatuurschaal gebaseerd op het concept van Daniel Gabriel Fahrenheit. Daniel Fahrenheit is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de alcoholthermometer en de kwikthermometer. Hij werd ook gecrediteerd voor het uitvinden van de Fahrenheit-schaal in 1724.

Wat is Kelvin?

De Kelvin is de basiseenheid van thermodynamische temperatuurmeting in de SI.
Lord William Kelvin was een Schotse natuurkundige wiens concept van het absolute nulpunt in 1854 werd vastgesteld. Hij gebruikte dit concept om de Kelvin-schaal vast te stellen. De Kelvin-schaal heeft dezelfde eenheid als de Celsius-schaal en stelt het nulpunt opnieuw in op het absolute nulpunt: -273,15.

Wat is Rankine?

Rankine is een temperatuurschaal, die gelijk is aan de Kelvin-schaal, omdat ze allebei in het absolute nulpunt zijn gedefinieerd. Het temperatuurverschil tussen een bepaalde Rankine-graad en de Celsius-graad is gelijk aan één Fahrenheit-graad.

Hoeveel Fahrenheits is 1 Celsius graad?

Een temperatuurverandering van 1 graad Celsius is gelijk aan een temperatuurverandering van 1,8 graad Fahrenheit.

Hoeveel Celsius graden is 1 Fahrenheit?

Een temperatuurverandering van 1 graad Fahrenheit is gelijk aan een temperatuurverandering van 0,5555 graden Celsius.

Wat is een normale lichaamstemperatuur?

Je lichaam is als een kleine oven. Het geeft constant warmte af. Als het te warm wordt, geeft het aan dat er iets niet klopt.
Je lichaamstemperatuur is anders dan die van andere personen. Het kan een graad anders zijn dan je normale temperatuur.
Voor een volwassene varieert de gemiddelde lichaamstemperatuur van 97 tot 99 graden Fahrenheit. Bij kinderen en baby's kan het variëren van 97,8 tot 100,4.
Normale lichaamstemperatuur

Wat is het absolute nulpunt?

Het absolute nulpunt is de temperatuur waarbij een thermodynamisch systeem de minste energie heeft. Dit concept werd gesuggereerd door het gedrag van gassen als ze samentrekken bij lage druk.
Het absolute nulpunt is gelijk aan 0 Kelvin.

Wat is de koudste plek op aarde?

Oost-Antarctisch plateau, Antarctica
Gegevens verzameld door satellieten van 2004 tot 2016 suggereerden dat de luchttemperatuur op het oostelijke Antarctische plateau -94 graden Celsius zou kunnen bereiken. Onderzoekers geloven dat dit extreme weersfenomeen ervoor kan zorgen dat de temperatuur verslechtert.

Angelica Miller
Artikel auteur
Angelica Miller
Angelica is een psychologiestudent en een contentschrijver. Ze houdt van de natuur en het kijken naar documentaires en educatieve YouTube-video's.

Temperatuuromzetter Nederlands
gepubliceerd: Wed Aug 18 2021
Laatste update: Tue Jul 05 2022
In categorie Converters en conversie
Voeg Temperatuuromzetter toe aan uw eigen website