Statistische rekenmachines

Statistiek is een discipline die gericht is op het verzamelen, ordenen en presenteren van gegevens. Er worden representatieve steekproeven uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de conclusies die uit de steekproef worden getrokken, op de hele populatie kunnen worden toegepast. Experimenten omvatten het nemen van meerdere metingen van een systeem. Voor experimentele manipulatie wordt geen observationeel onderzoek uitgevoerd. We hebben een verzameling statistische helpers voor je samengesteld!