Fizik Hesap Makineleri

Yoğunluk Hesaplayıcı

Yoğunluk hesaplayıcı, bir nesnenin ağırlığı ile hacmi arasındaki ilişkiyi belirlemenize yardımcı olabilir.

Yoğunluk Hesaplayıcı

tarafından ❤️ ile yapılmıştır

İçindekiler

Yoğunluk nedir?
Dünyadaki En Yoğun Malzemeler
Su yoğunluğu
Yoğunluk nedir?
Yoğunluğu nasıl belirleyebilirim?
Hacmi yoğunlukla nasıl belirleyebilirim?
Yoğunluk formülü nedir?
Sıvıların yoğunluğunu nasıl belirlersiniz?
Hangi gezegen en yüksek yoğunluğa sahiptir?
Standart sıcaklık veya basınçta hangi element en yüksek konsantrasyona sahiptir?
Düzensiz nesnelerin yoğunluğunu nasıl ölçersiniz?
Dünyanın yoğunluğunu nasıl hesaplayabilirim?
Hem yoğun hem de büyük olan kütleyi nasıl bulabilirim?

Yoğunluk nedir?

Yoğunluk, bir nesnenin veya maddenin yoğunluğunu ifade eder. Bu denklemi kullanarak bir nesnenin veya maddenin yoğunluğunu hesaplayabilirsiniz: metre küp başına yoğunluk = kilogram cinsinden kütle bölü metre küp cinsinden hacme. Yoğunluk olarak da bilinir, bir hacme dağılmış kütledir. Başka bir deyişle yoğunluk, maddenin 1 metre ağırlığındaki kilogram sayısıdır. Küp başına metre başına daha ağır olan bir madde yoğun olarak kabul edilir.
Yoğunluk, farklı malzemelerden yapılmış eşit boyuttaki iki küpün genellikle farklı ağırlıkta olacağı gerçeğini ifade eder. Büyük bir strafor küpü, küçük bir kurşunla aynı ağırlığa sahip olabilir.
Yoğun malzemelerin bazı örnekleri arasında demir, kurşun ve platin bulunur. Yoğun malzemeler birçok metal ve kaya türünde bulunabilir. Yoğun malzemelerin ağır veya sert hissetmesi daha yaygındır. Malzeme çok büyükse, seyrek olmasına rağmen ağır gelebilir (seyrek, yoğunun zıttıdır). Strafor veya camın yanı sıra bambu gibi yumuşak ağaçlar ve alüminyum gibi hafif metaller de seyrek malzeme örnekleridir.
Sıvılar genellikle gazlardan daha yoğunken, sıvılar genellikle daha az yoğundur. Bunun nedeni, katıların sıkıca paketlenmiş parçacıklar içermesi ve sıvıların, parçacıkların birbiri etrafında kaymasına izin veren malzemelere sahip olması, gazların ise parçacıklardan arındırılmış olmasıdır.

Dünyadaki En Yoğun Malzemeler

Sıradan atomlardaki kütlenin çoğunluğu nükleonlardan (protonlar ve nükleonlar) oluşur. Bu, normal maddenin yoğunluğunun, onları ne kadar sıkı paketleyebileceğimizden etkileneceği ve ayrıca iç atom yapılarına bağlı olacağı anlamına gelir. Metal osmiyum dünyadaki en yoğun malzemedir. Bununla birlikte, nötron yıldızları ve beyaz cüceler gibi egzotik astronomik nesnelerin yoğunluğundan çok daha az yoğundur.
En yoğun malzemelerin listesi:
 • Osmiyum – 22,6 x 10^3 kg/m^3
 • İridyum – 22,4 x 10^3 kg/m^3
 • Platin – 21,5 x 10^3 kg/m^3
 • Renyum – 21.0 x 10^3 kg/m^3
 • Plütonyum – 19,8 x 10^3 kg/m^3
 • Altın – 19,3 x 10^3 kg/m^3
 • Tungsten – 19,3 x 10^3 kg/m^3
 • Uranyum – 18,8 x 10^3 kg/m^3
 • Tantal – 16.6 x 10^3 kg/m^3
 • Cıva – 13,6 x 10^3 kg/m^3
 • Rodyum – 12,4 x 10^3 kg/m^3
 • Toryum – 11,7 x 10^3 kg/m^3
 • Kurşun – 11,3 x 10^3 kg/m^3
 • Gümüş – 10,5 x 10^3 kg/m^3
 • Üretilmiş bir izotop olan plütonyumun uranyum ve nükleer reaksiyonlardan yapıldığına dikkat edilmelidir. Bununla birlikte, bilim adamları, eser miktarda doğal olarak oluşan plütonyum tespit ettiler.
  Hassium, imal edilmiş elementleri dahil edersek en yoğun olanıdır. Hassium, simgesi Hs olan ve atom numarası 108 olan kimyasal bir elementtir. Radyoaktiftir ve ilk olarak Almanya'nın Hasse kentinde sentezlenen sentetik bir elementtir. Bilinen en uzun kararlı izotop olan 269Hs, yaklaşık 9.7 saniyelik bir yarı ömre sahiptir. Yoğunluğunun 40,7 x10^3kg/m^3 olduğu tahmin edilmektedir. Hassium'un yoğunluğu, yüksek atom ağırlığından ve lantanit serisindeki elementlerin iyonik yarıçaplarındaki önemli azalmadan kaynaklanmaktadır. Bu, aktinit kasılması ve lantanit kasılması olarak bilinir.
  Fizikçi Lise Meitner'in adını taşıyan 109 numaralı element olan Meitnerium, yoğunluk açısından Hassium'u takip ediyor. Tahmini yoğunluğu 37.4 x10^3 kg/m^3'tür.

  Su yoğunluğu

  Su yoğunluğunun 1.000kg/m^3 olduğunu bilmek yeterlidir. Tüm malzemelerde olduğu gibi, suyun yoğunluğu sıcaklıkla değişir. Su bir istisnadır, ancak önemli bir şey değildir. Genel kural, sıcaklık arttıkça suyun yoğunluğunun azalmasıdır. Ancak su, 0 ile 4 santigrat derece aralığında farklı davranır.
  Su oda sıcaklığına getirildiğinde yoğun hale gelir. 4 santigrat derecede su en yüksek yoğunluğuna ulaşır. Bu neden önemli? Kışın göllerin tamamen donmasını zorlaştırır. 4°C'deki su en sıcak olduğu için dibe çöker. 4 santigrat derecedeki su en soğuktur ve gölün yüzeyinde kalır ve buza döner. Bu fenomen, Buzun düşük termal İletkenliği ile birleştiğinde, balıkların hayatta kalabilmesi için gölün tabanının donmuş halde kalmasına yardımcı olur. Bu, bilim adamlarının Dünya'da yaşamın başlamasına yardım ettiğine inandıkları ilkenin aynısıdır. Su alttan donmuş olsaydı, hayatın şansı olmazdı.
  Diğer faktörler su yoğunluğunu etkileyebilir. Musluk suyu, tatlı su veya tuzlu su olup olmadığına bağlıdır. Sudaki çözünmüş her parçacık yoğunluğunu etkileyebilir.

  Yoğunluk nedir?

  Bir maddenin yoğunluğu, birim hacim başına sahip olduğu malzeme miktarıdır. Malzeme aynı hacmi kaplarsa, yoğunluğu daha yüksek olan bir malzeme, yoğunluğu daha düşük olan başka bir malzemeden daha ağır olacaktır.

  Yoğunluğu nasıl belirleyebilirim?

 • Bir nesnenin ağırlığını veya kütlesini gram olarak ölçün.
 • Nesnenin hacmini ölçün ve belirleyin.
 • Kütleyi hacimle çarpın.
 • Bu size cismin kg/m^3 cinsinden yoğunluk değerini verecektir.
 • Hacmi yoğunlukla nasıl belirleyebilirim?

 • Cismin yoğunluk bilgisini kg/m^3 olarak bulun.
 • Bir nesnenin ağırlığını (veya kütlesini) gram cinsinden belirlemek için ölçün.
 • Kütleyi yoğunlukla çarpın.
 • Bu size nesnenin hacmini verecektir.
 • Yoğunluk formülü nedir?

  Yoğunluk, kütlenin hacme bölümü olarak tanımlanabilir. d = m / v, Denklem formunda d yoğunluk, m kütle ve v bir cismin miktarıdır. Standart birim kg/m^3'tür.

  Sıvıların yoğunluğunu nasıl belirlersiniz?

 • Sıvının kütlesini (veya ağırlığını) bazı ölçekler kullanarak ölçün ve kilograma dönüştürün.
 • Bir ölçüm kabı kullanarak sıvının hacmini ölçün. m^3'e dönüştürün.
 • Hacmi kütle ile çarpın.
 • Bu size sıvının yoğunluk değerini kg/m^3 biriminde verecektir.
 • Hangi gezegen en yüksek yoğunluğa sahiptir?

  Satürn, Güneş Sistemimizdeki sekiz gezegenin en düşük yoğunluğuna sahiptir. Bu 687kg/m^3. Bu, 1.000 kg/m^3'teki su yoğunluğundan daha azdır. Bu, 1.000 kg/m^3'teki güçlü>su/kuvvetli> yoğunluğundan çok daha azdır.

  Standart sıcaklık veya basınçta hangi element en yüksek konsantrasyona sahiptir?

  Osmiyum 22.590kg/m^3 yoğunluğa sahiptir. Periyodik tablodaki en yoğun elementtir. Dolma kalem uçları, elektrik kontakları ve diğer çabuk aşınan uygulamaların yapımında kullanılır.

  Düzensiz nesnelerin yoğunluğunu nasıl ölçersiniz?

 • Terazi kullanarak düzensiz bir nesnenin kütlesini (veya ağırlığını) ölçün ve kilograma dönüştürün.
 • Düzensiz bir nesnenin hacmini ölçün. Bunu yapmak için nesneyi bir bardak suya daldırın ve hacminin ne kadar arttığına dikkat edin. Hacmi m^3'e dönüştürün.
 • Kütleyi hacimle çarpın.
 • Bu, nesnenin yoğunluk değerini kg/m^3 biriminde gösterecektir.
 • Dünyanın yoğunluğunu nasıl hesaplayabilirim?

 • Dünya'nın kilogram cinsinden kütlesine (6x1024 kg) dikkat edin.
 • Görünüm Dünyanın hacmi m3 cinsindendir. 1.1x1021m^3.
 • Kütleyi hacimle çarpın.
 • Dünyanın ortalama yoğunluğunu hesapladıktan sonra 5.500kg/m^3 değerini elde edebilirsiniz.
 • Hem yoğun hem de büyük olan kütleyi nasıl bulabilirim?

 • Cismin yoğunluk bilgisini kg/m^3 olarak bulun.
 • Nesneyi m^3 cinsinden ölçün.
 • Çarp Yoğunluk hacme bölünür.
 • Bu size nesnenizin ağırlığını kilogram olarak verecektir.
 • Parmis Kazemi
  makale yazarı
  Parmis Kazemi
  Parmis, yeni şeyler yazma ve yaratma tutkusu olan bir içerik yaratıcısıdır. Ayrıca teknoloji ile yakından ilgileniyor ve yeni şeyler öğrenmekten hoşlanıyor.
  Yoğunluk Hesaplayıcı Türkçe
  Yayınlanan: Thu Apr 21 2022
  Fizik hesap makineleri kategorisinde
  Yoğunluk Hesaplayıcı kendi web sitenize ekleyin

  Diğer fizik hesaplayıcıları

  Ortalama Hız Hesaplayıcı

  Bu, herhangi bir hareketli nesnenin ortalama hızını hesaplayacak çevrimiçi bir araçtır.

  Tork Hesaplayıcı

  Bu kullanımı kolay çevrimiçi hesap makinesi ile farklı birimlerdeki tork kuvvetini hesaplayın ve dönüştürün. Nm, Ft-lb, Kg-cm, J/rad ile çalışır.

  Yarımküre Hacim Hesaplayıcı

  Ücretsiz çevrimiçi hesap makinemizle küp, silindir, piramit ve daha pek çok farklı şeklin yarım küre hacmini kolayca öğrenin.

  Beer-Lambert Kanunu Hesaplayıcısı

  Beer-Lambert kanunu hesaplayıcısı, herhangi bir malzemeden geçerken ışığın absorpsiyonunu veya zayıflamasını hesaplayacaktır.

  Harris-Benedict Hesaplayıcısı (toplam Enerji Harcaması TDEE Ve Bmr)

  Sağlığınız ve vücudunuz hakkında endişeleriniz varsa, Harris-Benedict formülü ile çalışan Harris-Benedict Hesap Makinesi (BMR hesaplayıcısı) sizin için doğru araçtır!

  Dalga Boyu Hesaplayıcı

  Bu dalga boyu hesaplayıcı, frekans ve dalga boyu arasındaki ilişkiyi belirlemenize yardımcı olabilecek bir araçtır.

  Charles Kanunu Hesaplayıcısı

  Charles Yasası Hesaplayıcı, izobarik bir süreçte ideal gazların temel parametrelerini ve özelliklerini tanımlayan basit bir araçtır.

  Kinetik Enerji Hesaplayıcı

  Kinetik enerji hesaplayıcısı, hareket enerjisini hesaplamak için kullanılabilir. Yatay veya dikey hareketteki tüm nesnelere uygulanan kinetik enerji formülünü kullanır.

  Ivme Hesaplayıcı

  Bu ivme hesaplayıcı, bir nesnenin değişme hızını belirlemek için kullanılabilir.

  Açısal Hız Hesaplayıcı

  Bu açısal hız hesaplayıcı, "Açısal hız nasıl hesaplanır?" sorusuna anında yanıt veren, kullanımı kolay bir araçtır.

  Mesafe Hesaplayıcı

  İki nokta arasındaki mesafeyi hesaplamak için bu çevrimiçi aracı kullanın.