Kimya hesaplayıcıları

Bu sayfadan kimya ile ilgili her türlü hesap makinesine bağlantılar bulabilirsiniz. Kimya, maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Evreni oluşturan çeşitli unsurları araştırır. Kimya, yaşamın çeşitli yönlerini açıklayan temel bir bilimsel disiplindir. Ozon oluşumu, atmosferik kirleticilerin etkileri ve bazı ilaçların etkileri gibi kavramları açıklamak için de kullanılabilir. Kimya, kimyasal bağlar yoluyla atomlar ve moleküller arasındaki etkileşimlerden bahseder. İki tür kimyasal bağ vardır: birincil ve ikincil. İyonik bağlar ve birincil kimyasal bağlar olarak bilinirler. Kimya terimi, kimya, felsefe, tıp ve astronomi unsurlarını içeren daha önceki bir uygulamaya atıfta bulunan değiştirilmiş bir kelimeden gelir.

Kimya hesap makinesi

Gibbs Free Energy Için Hesap Makinesi

Gibbs enerji hesaplayıcı, bir kimyasal reaksiyonun kendi kendine gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemek için ideal bir araçtır.

Kimya Mol Hesap Makinesi

Bizim mol gram dönüştürücümüz, moleküler ağırlık, kütle ve moller arasında dönüştürmeyi kolaylaştırır.

Molarite Hesaplayıcı

Bu hesaplayıcı, herhangi bir çözeltinin kütle konsantrasyonunu molar konsantrasyona dönüştürür. Ayrıca gram/ml'yi mol olarak yeniden hesaplar. İstenen molarite düzeyine ulaşmak için gereken herhangi bir maddenin kütlesini hesaplamak da mümkündür.

Kütle Yüzdesi Hesaplayıcı

Bir bileşenin kütlesi ile maddenin toplam ağırlığı arasındaki yüzde oranınızı belirlemek için kütle yüzdesi hesaplayıcısını kullanabilirsiniz.

Çözelti Seyreltme Hesaplayıcısı

Çözelti seyreltme hesaplayıcısı, keyfi bir hacim elde etmek için bir stok çözeltinin bilinen bir konsantrasyonda nasıl seyreltileceğini hesaplar.

Nernst Denklemi Hesaplayıcısı

Bu Nernst denklem hesaplayıcısı, elektrokimya için temel formül olan Nernst Denklemini (Hücre Potansiyeli denklemi olarak da bilinir) gösterir.

İnsanlar da Baktı…