İstatistik hesaplayıcılar

İstatistik, verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulmasına odaklanan bir disiplindir. Örneklemden çıkarılan sonuçların tüm popülasyona uygulanabilmesini sağlamak için temsili örnekleme yapılır. Deneyler, bir sistemin çoklu ölçümlerini içerir. Deneysel manipülasyon için gözlemsel bir çalışma yapılmaz. Sizin için istatistiksel yardımcılardan oluşan bir koleksiyon hazırladık!