Kalkulatory Fizyczne

Kalkulator Gęstości

Kalkulator gęstości może pomóc w określeniu zależności między wagą obiektu a jego objętością.

Kalkulator gęstości

wykonane z ❤️ przez

Spis treści

Czym jest gęstość?
Najgęstsze materiały na Ziemi
Gęstość wody
Czym jest gęstość?
Jak mogę określić gęstość?
Jak określić objętość za pomocą gęstości?
Jaka jest formuła gęstości?
Jak określasz gęstość cieczy?
Która planeta ma największą gęstość?
Który pierwiastek ma najwyższe stężenie w standardowej temperaturze lub ciśnieniu?
Jak mierzysz gęstość nieregularnych obiektów?
Jak obliczyć gęstość Ziemi?
Jak znaleźć masę, która jest zarówno gęsta, jak i duża?

Czym jest gęstość?

Gęstość odnosi się do gęstości obiektu lub substancji. Możesz obliczyć gęstość obiektu lub substancji za pomocą tego równania: gęstość na metr sześcienny = masa w kilogramach podzielona przez objętość w metrach sześciennych. Znana również jako gęstość, jest to masa rozłożona na objętość. Innymi słowy, gęstość to liczba kilogramów, jaką waży 1 metr substancji. Substancja, która waży więcej na metr sześcienny, jest uważana za gęstą.
Gęstość odnosi się do faktu, że dwie kostki o tej samej wielkości, wykonane z różnych materiałów, zwykle ważą inaczej. Ogromna kostka styropianu może ważyć tyle samo, co maleńki ołów.
Niektóre przykłady gęstych materiałów obejmują żelazo, ołów i platynę. Materiały gęste można znaleźć w wielu rodzajach metali i skał. Częściej gęste materiały wydają się ciężkie lub twarde. Jeśli materiał jest bardzo duży, może wydawać się ciężki, nawet jeśli jest rzadki (rzadki jest przeciwieństwem gęstego). Styropian lub szkło, a także miękkie drewno, takie jak bambus i lekkie metale, takie jak aluminium, to przykłady rzadkich materiałów.
Ciecze są na ogół gęstsze niż gazy, podczas gdy ciecze są na ogół mniej gęste. Dzieje się tak, ponieważ ciała stałe zawierają ciasno upakowane cząstki, a ciecze mają materiały, które pozwalają cząsteczkom ślizgać się wokół siebie, podczas gdy gazy są wolne od cząstek.

Najgęstsze materiały na Ziemi

Większość masy zwykłych atomów składa się z nukleonów (protonów i nukleonów ). Oznacza to, że gęstość normalnej materii będzie zależeć od tego, jak ciasno możemy je upakować, a także od ich wewnętrznej struktury atomowej. Metalowy osm jest najgęstszym materiałem na ziemi. Jest jednak znacznie mniej gęsty niż gęstość egzotycznych obiektów astronomicznych, takich jak gwiazdy neutronowe i białe karły.
Lista najgęstszych materiałów:
 • Osm – 22,6 x 10^3 kg/m^3
 • Iryd – 22,4 x 10^3 kg/m^3
 • Platyna – 21,5 x 10^3 kg/m^3
 • Ren – 21,0 x 10^3 kg/m^3
 • pluton – 19,8 x 10^3 kg/m^3
 • Złoto – 19,3 x 10^3 kg/m^3
 • Wolfram – 19,3 x 10^3 kg/m^3
 • Uran – 18,8 x 10^3 kg/m^3
 • Tantal – 16,6 x 10^3 kg/m^3
 • Rtęć – 13,6 x 10^3 kg/m^3
 • Rod – 12,4 x 10^3 kg/m^3
 • Tor – 11,7 x 10^3 kg/m^3
 • Ołów – 11,3 x 10^3 kg/m^3
 • Srebro – 10,5 x 10^3 kg/m^3
 • Należy zauważyć, że pluton, wytworzony izotop, powstaje w wyniku reakcji jądrowych i uranu. Jednak naukowcy wykryli śladowe ilości naturalnie występującego plutonu.
  Hass, jeśli uwzględnimy wyprodukowane elementy, jest najgęstszy. Hass to pierwiastek chemiczny o symbolu Hs i liczbie atomowej 108. Jest to pierwiastek radioaktywny i syntetyczny, który po raz pierwszy zsyntetyzowano w Hasse w Niemczech. Najdłuższy znany stabilny izotop, 269Hs, ma okres półtrwania około 9,7 sekundy. Jego gęstość szacuje się na 40,7 x10^3kg/m^3. Gęstość hasu wynika z jego dużej masy atomowej i znacznego zmniejszenia promieni jonowych pierwiastków w szeregu lantanowców. Jest to znane jako skurcz aktynowców i skurcz lantanowców.
  Meitnerium, pierwiastek 109, nazwany na cześć fizyka Lise Meitner, podąża za Hassem pod względem gęstości. Jego szacunkowa gęstość wynosi 37,4 x10^3 kg/m^3.

  Gęstość wody

  Wystarczy wiedzieć, że gęstość wody wynosi 1000kg/m^3. Jak w przypadku wszystkich materiałów, gęstość wody zmienia się wraz z temperaturą. Woda to wyjątek, choć nie jest to duży. Ogólna zasada jest taka, że gęstość wody maleje wraz ze wzrostem temperatury. Woda zachowuje się jednak inaczej w zakresie od 0 do 4 stopni Celsjusza.
  Gdy woda zostanie doprowadzona do temperatury pokojowej, staje się gęsta. W temperaturze 4 stopni Celsjusza woda osiąga największą gęstość. Dlaczego to jest ważne? Utrudnia to całkowite zamarznięcie jezior zimą. Ponieważ woda o temperaturze 4°C jest najcieplejsza, opada na dno. Woda o temperaturze 4 stopni Celsjusza jest najzimniejsza i pozostaje na tafli jeziora, zamieniając się w lód. Zjawisko to w połączeniu z niską przewodnością cieplną lodu pomaga utrzymać dno jeziora w stanie zamrożonym, dzięki czemu ryby mogą przetrwać. Jest to ta sama zasada, która według naukowców pomogła w powstaniu życia na Ziemi. Życie nie miałoby szansy, gdyby woda zamarzła na dnie.
  Inne czynniki mogą wpływać na gęstość wody. Zależy to od tego, czy jest to woda z kranu, słodka czy słona. Każda rozpuszczona w wodzie cząsteczka może wpływać na jej gęstość.

  Czym jest gęstość?

  Gęstość substancji to ilość materiału, jaką ma na jednostkę objętości. Jeśli materiał zajmuje tę samą objętość, materiał o większej gęstości będzie cięższy niż inny materiał o mniejszej gęstości.

  Jak mogę określić gęstość?

 • Zmierz wagę lub masę obiektu w gramach.
 • Zmierz i określ objętość obiektu.
 • Pomnóż masę przez objętość.
 • To da ci gęstość obiektu w kg/m^3.
 • Jak określić objętość za pomocą gęstości?

 • Znajdź informacje o gęstości obiektu w kg/m^3.
 • Zmierz, aby określić wagę (lub masę) przedmiotu w gramach.
 • Pomnóż masę przez gęstość.
 • To da ci objętość obiektu.
 • Jaka jest formuła gęstości?

  Gęstość można opisać jako masę podzieloną przez objętość. d = m / v, W postaci równania d to gęstość, podczas gdy m to masa, a v to ilość obiektu. Standardowa jednostka to kg/m^3.

  Jak określasz gęstość cieczy?

 • Zmierz masę (lub wagę) cieczy za pomocą kilku wag i przelicz ją na kilogramy.
 • Zmierz objętość płynu za pomocą dzbanka pomiarowego. Konwertuj na m^3.
 • Pomnóż objętość przez masę.
 • To da ci gęstość cieczy w jednostkach kg/m^3.
 • Która planeta ma największą gęstość?

  Saturn ma najniższą gęstość spośród wszystkich ośmiu planet naszego Układu Słonecznego. To jest 687kg/m^3. To mniej niż gęstość wody przy 1000 kg/m^3. To dużo mniej niż mocna>gęstość wody/mocna> przy 1000 kg/m^3.

  Który pierwiastek ma najwyższe stężenie w standardowej temperaturze lub ciśnieniu?

  Osm ma gęstość 22 590 kg/m^3. Jest to najgęstszy pierwiastek w układzie okresowym. Wykorzystywany jest do produkcji stalówek do piór wiecznych, styków elektrycznych i innych zastosowań o wysokim zużyciu.

  Jak mierzysz gęstość nieregularnych obiektów?

 • Zmierz masę (lub wagę) nieregularnego przedmiotu za pomocą wagi i przelicz ją na kilogramy.
 • Zmierz Objętość nieregularnego obiektu. Aby to zrobić, zanurz przedmiot w filiżance wody i zwróć uwagę, jak bardzo zwiększa swoją objętość. Przelicz objętość na m^3.
 • Pomnóż masę przez objętość.
 • Spowoduje to wyświetlenie wartości gęstości obiektu w jednostkach kg/m^3.
 • Jak obliczyć gęstość Ziemi?

 • Zwróć uwagę na masę Ziemi w kilogramach (6x1024 kg).
 • Widok Objętość Ziemi jest wm3. To 1,1x1021m^3.
 • Pomnóż masę przez objętość.
 • Po obliczeniu średniej gęstości Ziemi można otrzymać wartość 5500kg/m^3.
 • Jak znaleźć masę, która jest zarówno gęsta, jak i duża?

 • Znajdź informacje o gęstości obiektu w kg/m^3.
 • Zmierz obiekt wm^3.
 • Pomnóż Gęstość dzieli się przez objętość.
 • To da ci wagę twojego przedmiotu w kilogramach.
 • Parmis Kazemi
  Autor artykułu
  Parmis Kazemi
  Parmis to twórca treści, który ma pasję do pisania i tworzenia nowych rzeczy. Jest również bardzo zainteresowana technologią i lubi uczyć się nowych rzeczy.
  Kalkulator Gęstości Polski
  Opublikowany: Thu Apr 21 2022
  W kategorii Kalkulatory fizyczne
  Dodaj Kalkulator Gęstości do własnej witryny

  Inne kalkulatory fizyki

  Kalkulator Średniej Prędkości

  Jest to narzędzie online, które obliczy średnią prędkość poruszającego się obiektu.

  Kalkulator Momentu Obrotowego

  Oblicz i przelicz siłę momentu obrotowego w różnych jednostkach za pomocą tego łatwego w obsłudze kalkulatora online. Działa z Nm, Ft-lb, Kg-cm, J/rad.

  Kalkulator Objętości Półkuli

  Dowiedz się z łatwością objętości półkuli o różnych kształtach, takich jak sześcian, walec, piramida i wiele innych dzięki naszemu bezpłatnemu kalkulatorowi online.

  Kalkulator Prawa Beer-Lambert

  Kalkulator prawa Beera-Lamberta obliczy absorpcję lub tłumienie światła przechodzącego przez dowolny materiał.

  Kalkulator Harrisa-Benedicta (całkowity Wydatek Energetyczny TDEE I Bmr)

  Jeśli martwisz się o swoje zdrowie i ciało, kalkulator Harris-Benedict (kalkulator BMR), który działa na podstawie formuły Harris-Benedict, jest właściwym narzędziem dla Ciebie!

  Kalkulator Długości Fali

  Ten kalkulator długości fali to narzędzie, które może pomóc w określeniu związku między częstotliwością a długością fali.

  Kalkulator Prawa Karola

  Kalkulator prawa Charlesa to proste narzędzie, które opisuje podstawowe parametry i właściwości gazów doskonałych w procesie izobarycznym.

  Kalkulator Energii Kinetycznej

  Kalkulator energii kinetycznej może służyć do obliczania energii ruchu. Wykorzystuje formułę energii kinetycznej, która dotyczy wszystkich obiektów w ruchu poziomym lub pionowym.

  Kalkulator Przyspieszenia

  Ten kalkulator przyspieszenia może być używany do określenia prędkości, z jaką zmienia się obiekt.

  Kalkulator Prędkości Kątowej

  Ten kalkulator prędkości kątowej jest łatwym w użyciu narzędziem, które zapewnia natychmiastowe odpowiedzi na pytanie: „Jak obliczyć prędkość kątową?”

  Kalkulator Odległości

  Użyj tego narzędzia online, aby obliczyć odległość między dwoma punktami.