Počítačové Kalkulačky

Previesť Bajty Na MB

Tento prevodník vám umožní rýchlo previesť medzi megabajtmi a bajtmi (B na MB).

Prevodník bajtov na MB

1 KB = 1024 B

Suma

B
MB
Výsledné desatinné miesta
3

Obsah

Koľko bajtov je v megabajte
Rozdiel medzi bajtmi a MB
Konverzná tabuľka bajtov na MB

Koľko bajtov je v megabajte

Na túto otázku nie je také ľahké odpovedať, ako si myslíte. V závislosti od toho, koho sa pýtate, môže byť odpoveď, že v megabajte je 1 048 576 bajtov alebo 1 000 000 bajtov. prečo? Existujú dva spôsoby, ako definovať megabajty. Jeden používa rovnaký symbol (MB) a druhý používa názov metriky (MB) na označenie rôznych vecí. Jednou z nich je binárna definícia, ktorá používa mocniny 2. Megabajt je 220 bajtov. Používajú sa mocniny 2, pretože takto sa rieši pamäť počítača. Výsledkom je aj celé číslo pri práci s pamäťou RAM, napríklad 512 MB.
Avšak definícia megabajtu podľa medzinárodného systému jednotiek bola založená na desiatkovej sústave pre vzdialenosti a hmotnosti (kilogramy, kilometre). Umožňuje to jednoduchší výpočet a súlad, keď sa používajú predpony ako mega, Giga, mega atď. Môžu byť použité v rôznych oblastiach merania. Má to nevýhodu: nefunguje to dobre. Neexistuje spôsob, ako zvýšiť význam modulov RAM ako 512 MB (SI).
V snahe objasniť zmätok IEC navrhla nové meranie: MebiByte. To sa rovná 10,24 KibiBytes (KiB). Je to ekvivalent 1 048 576 bajtov. Bohužiaľ, tento umelý konštrukt nebol populárny mimo veľmi úzkych kruhov. Tieto metriky sú bežnému počítačovému programátorovi neznáme. Pri prevode bajtov z MB musíte poznať definíciu megabajtu.

Rozdiel medzi bajtmi a MB

Rozdiel je v meraní veľkosti úložiska údajov. Jeden znak je zvyčajne obsiahnutý v byte, ako napríklad písmeno „a“ alebo číslo 9 v starších znakových sadách, ako je ASCII. V novších znakových sadách, ako je Unicode, je často znakov menej. Tento prevodník je kódovaný v UTF-8. Vo väčšine prípadov sa používa na označenie veľkosti malého úložného priestoru, ako sú polia databázy.
Megabajty sú bežnejšie, pretože obsahujú viac dát. Napríklad súbor mp3 môže mať veľkosť 3 až 15 megabajtov. Avšak ani stovky strán textu vo Worde nesmú presiahnuť jeden megabajt v závislosti od toho, ako sú naformátované, rozmiestnené atď.).

Konverzná tabuľka bajtov na MB

B MB (binary, also MiB)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000015 MB
32 B 0.000031 MB
64 B 0.000061 MB
128 B 0.000122 MB
256 B 0.000244 MB
512 B 0.000488 MB
1,024 B 0.000977 MB
2,048 B 0.001953 MB
4,096 B 0.003906 MB
8,192 B 0.007813 MB
16,384 B 0.015625 MB
32,768 B 0.031250 MB
65,536 B 0.062500 MB
131,072 B 0.125000 MB
262,144 B 0.25 MB
524,288 B 0.50 MB
1,048,576 B 1 MB
2,097,152 B 2 MB
4,194,304 B 4 MB
8,388,608 B 8 MB
16,777,216 B 16 MB
33,554,432 B 32 MB
67,108,864 B 64 MB
134,217,728 B 128 MB
268,435,456 B 256 MB
536,870,912 B 512 MB
B MB (SI)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000016 MB
32 B 0.000032 MB
64 B 0.000064 MB
128 B 0.000128 MB
256 B 0.000256 MB
512 B 0.000512 MB
1,024 B 0.001024 MB
2,048 B 0.002048 MB
4,096 B 0.004096 MB
8,192 B 0.008192 MB
16,384 B 0.016384 MB
32,768 B 0.032768 MB
65,536 B 0.065536 MB
131,072 B 0.131072 MB
262,144 B 0.262144 MB
524,288 B 0.524288 MB
1,048,576 B 1.048576 MB
2,097,152 B 2.097152 MB
4,194,304 B 4.194304 MB
8,388,608 B 8.388608 MB
16,777,216 B 16.777216 MB
33,554,432 B 33.554432 MB
67,108,864 B 67.108864 MB
134,217,728 B 134.217728 MB
268,435,456 B 268.435456 MB
536,870,912 B 536.870912 MB

Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvorca obsahu, ktorý má vášeň pre písanie a vytváranie nových vecí. Má tiež veľký záujem o techniku a rada sa učí nové veci.

Previesť Bajty Na MB Slovenčina
Publikovaný: Fri Jan 28 2022
V kategórii Počítačové kalkulačky
Pridajte Previesť Bajty Na MB na svoj vlastný web