Υπολογιστές Υπολογιστών

Μετατροπή Byte Σε MB

Αυτός ο μετατροπέας θα σας επιτρέψει να μετατρέψετε γρήγορα Μεταξύ Megabyte και Byte (B σε MB).

Μετατροπέας byte σε MB

1 KB = 1024 B

Ποσό

B
MB
Δεκαδικά αποτελέσματα
3

Πίνακας περιεχομένων

Πόσα Byte υπάρχουν σε ένα MegaByte
Διαφορά μεταξύ Bytes και MB
Πίνακας μετατροπής byte σε MB

Πόσα Byte υπάρχουν σε ένα MegaByte

Αυτή η ερώτηση δεν είναι τόσο εύκολο να απαντηθεί όσο νομίζετε. Ανάλογα με το ποιον ρωτάτε, η απάντηση μπορεί να είναι ότι υπάρχουν 1.048.576 Byte ή 1.000.000 Byte μέσα σε ένα megabyte. Γιατί; Υπάρχουν δύο τρόποι για να ορίσετε τα megabyte. Το ένα χρησιμοποιεί το ίδιο σύμβολο (MB) και το άλλο χρησιμοποιεί το μετρικό όνομα (MB) για να υποδείξει διαφορετικά πράγματα. Ο ένας είναι ο δυαδικός ορισμός, ο οποίος χρησιμοποιεί δυνάμεις 2. Ένα megabyte είναι 220 Byte. Οι δυνάμεις του 2 χρησιμοποιούνται επειδή έτσι αντιμετωπίζεται η μνήμη του υπολογιστή. Επίσης, έχει ως αποτέλεσμα έναν ακέραιο αριθμό όταν έχετε να κάνετε με RAM, όπως 512MB.
Ωστόσο, ο ορισμός του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων του megabyte βασίστηκε σε ένα δεκαδικό σύστημα για τις αποστάσεις και τα βάρη (κιλά, χιλιόμετρα). Επιτρέπει πιο απλό υπολογισμό και συμμόρφωση όταν χρησιμοποιούνται προθέματα όπως mega, Giga, mega κ.λπ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες θέσεις μέτρησης. Έχει ένα μειονέκτημα: δεν λειτουργεί καλά. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνουν οι μονάδες RAM πιο σημαντικές από 512 MB (SI).
Σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει τη σύγχυση, η IEC πρότεινε μια νέα μέτρηση: το MebiByte. Αυτό είναι ίσο με 10,24 KibiBytes (KiB). Είναι ισοδύναμο με 1.048.576 Byte. Δυστυχώς, αυτή η τεχνητή κατασκευή δεν ήταν δημοφιλής εκτός πολύ στενών κύκλων. Αυτές οι μετρήσεις είναι άγνωστες στον μέσο προγραμματιστή υπολογιστών. Πρέπει να γνωρίζετε τον ορισμό ενός megabyte όταν μετατρέπετε byte από MB.

Διαφορά μεταξύ Bytes και MB

Η μέτρηση του μεγέθους αποθήκευσης δεδομένων είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Ένας χαρακτήρας περιέχεται συνήθως σε ένα byte, όπως ένα γράμμα "a" ή ο αριθμός 9 σε παλαιότερα σύνολα χαρακτήρων όπως το ASCII. Σε νεότερα σύνολα χαρακτήρων όπως το Unicode, υπάρχουν συχνά λιγότεροι χαρακτήρες. Αυτός ο μετατροπέας είναι κωδικοποιημένος σε UTF-8. Χρησιμοποιείται στις περισσότερες περιπτώσεις για να υποδείξει το μέγεθος του μικρού αποθηκευτικού χώρου, όπως πεδία βάσης δεδομένων.
Τα megabytes είναι πιο κοινά επειδή περιέχουν περισσότερα δεδομένα. Για παράδειγμα, ένα αρχείο mp3 μπορεί να είναι μεταξύ 3 και 15 megabyte. Ωστόσο, ακόμη και εκατοντάδες σελίδες κειμένου στο Word ενδέχεται να μην υπερβαίνουν το ένα megabyte, ανάλογα με τον τρόπο μορφοποίησης, απόστασης κ.λπ. ).

Πίνακας μετατροπής byte σε MB

B MB (binary, also MiB)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000015 MB
32 B 0.000031 MB
64 B 0.000061 MB
128 B 0.000122 MB
256 B 0.000244 MB
512 B 0.000488 MB
1,024 B 0.000977 MB
2,048 B 0.001953 MB
4,096 B 0.003906 MB
8,192 B 0.007813 MB
16,384 B 0.015625 MB
32,768 B 0.031250 MB
65,536 B 0.062500 MB
131,072 B 0.125000 MB
262,144 B 0.25 MB
524,288 B 0.50 MB
1,048,576 B 1 MB
2,097,152 B 2 MB
4,194,304 B 4 MB
8,388,608 B 8 MB
16,777,216 B 16 MB
33,554,432 B 32 MB
67,108,864 B 64 MB
134,217,728 B 128 MB
268,435,456 B 256 MB
536,870,912 B 512 MB
B MB (SI)
4 B 0.000004 MB
8 B 0.000008 MB
16 B 0.000016 MB
32 B 0.000032 MB
64 B 0.000064 MB
128 B 0.000128 MB
256 B 0.000256 MB
512 B 0.000512 MB
1,024 B 0.001024 MB
2,048 B 0.002048 MB
4,096 B 0.004096 MB
8,192 B 0.008192 MB
16,384 B 0.016384 MB
32,768 B 0.032768 MB
65,536 B 0.065536 MB
131,072 B 0.131072 MB
262,144 B 0.262144 MB
524,288 B 0.524288 MB
1,048,576 B 1.048576 MB
2,097,152 B 2.097152 MB
4,194,304 B 4.194304 MB
8,388,608 B 8.388608 MB
16,777,216 B 16.777216 MB
33,554,432 B 33.554432 MB
67,108,864 B 67.108864 MB
134,217,728 B 134.217728 MB
268,435,456 B 268.435456 MB
536,870,912 B 536.870912 MB

Parmis Kazemi
Συντάκτης άρθρου
Parmis Kazemi
Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.

Μετατροπή Byte Σε MB ελληνικά
Που δημοσιεύθηκε: Fri Jan 28 2022
Στην κατηγορία Υπολογιστές υπολογιστών
Προσθέστε το Μετατροπή Byte Σε MB στον δικό σας ιστότοπο