Jiné Kalkulačky

Převodník Římských Čísel

Použijte tuto kalkulačku pro převod římských číslic na čísla a pro převod čísel na římská čísla!

Převodník římských čísel

vyrobeno pomocí ❤️ od

Obsah

Římské číslice
Jak číst římské číslice
Nevýhody používání římských číslic
Tento převodník římských čísel můžete použít k převodu čísel 1 až 3 999 999 na římská čísla. Chcete-li získat hodnotu běžného arabského čísla, můžete zadat římské číslo.
Římské číslice byly číselným systémem vytvořeným ve starověkém Římě, kde jsou čísla reprezentována písmeny. Římské číslice byly použity k popisu moderního použití, včetně písmen I, V a X, stejně jako L, C, D a M.
Maximální počet můžete zapsat římskými číslicemi jako MMMCMXCIX, což je 3 999. Přeškrtnutí lze použít římskými číslicemi k vyjádření čísel větších než 3 999. Římské číslo můžete vynásobit 1 000 tím, že na něj umístíte overline. Římské číslo L (50) byste použili k vynásobení 50 000 římskými číslicemi. Overline to udělá 50 000.

Římské číslice

Jedna čára (nebo "já") byla jedna jednotka. „V“ představovalo pět prstů. Palec a ukazováček vytvořily tvar V. Dvě ruce byly reprezentovány "X". (Vidíte, jak se mohou dvě ruce dotýkat ve svých bodech pomocí X?
Z dalších symbolů byly vytvořeny větší římské číslice.
M = 1 000 -- Tato hodnota byla původně reprezentována řeckým písmenem Ph -- Někdy byla reprezentována jako CI a zpětně C takto: CIO -- což vypadá jako "M". mille, latinské slovo pro jeden tisíc, je těsná náhoda.
D = 500 -- Symbol tohoto čísla byl původně IO -- polovina CIO.
C = 100 -- Tento symbol byl původně theta -- Th -- ale později se stal C. To také znamená centum, latinské slovo, které znamená sto.
L = 50 -- Toto bylo původně reprezentováno překrývajícími se I a V nebo písmenem psi -- PS -- které se zpočátku zploštilo, aby vypadalo jako obrácený TS, ale nakonec se stalo L.

Jak číst římské číslice

Kombinací různých písmen k vytvoření čísel a nalezení součtu těchto hodnot je způsob, jak je vytvořit. Čísla jsou uspořádána zleva doprava. Pořadí, ve kterém jsou umístěny, určuje, zda hodnoty přidáváte nebo odečítáte. Přidáte, pokud je jedno nebo více písmen umístěno před písmenem s vyšší hodnotou. Odečtete, pokud je písmeno umístěno za písmenem s větší hodnotou. VI = 6 pro V je vyšší než I. Nicméně IV = 4, protože I je menší než V.
Pro římské číslice platí mnoho dalších pravidel. Neměli byste používat stejný symbol třikrát za sebou. Odečítání částek lze provést pouze s mocninami 10, jako je I, X nebo C. V nebo L nelze odečíst. 95 například není VC. 95 je XCV. XC se rovná 100 plus 10 nebo 90. Takže XC plus V nebo 90 plus 5 se rovná 95.
Nemůžete odečíst více než jedno číslo. Například 13 nelze odečíst od IIXV. Je snadné pochopit, proč by zdůvodnění bylo 15 minus 1 plus 1. Ve skutečnosti je to podle pravidla XIII nebo 10 plus.
Také nelze odečíst od čísla, které je větší než 10krát. Jeden lze odečíst od 10 (IX), ale ne od 100 (IC). Nic takového jako IC neexistuje. Místo toho byste napsali XCIX (XC+ IX, 90+9). Pruh umístěný nad písmenem nebo řetězcem písmen zvyšuje hodnotu čísla o 1000.

Nevýhody používání římských číslic

Římské číslice mají své nedostatky. Neexistuje žádný symbol reprezentující nulu a žádný způsob výpočtu zlomků. To znesnadnilo obchodování a zabránilo rozvoji univerzálně chápaného komplexního matematického systému. Římské číslice nakonec ustoupily flexibilnějším arabským nebo hinduistickým číselným systémům, ve kterých se čísla čtou jako jedno číslo v sekvenci, například 435 a čtyři sta třicet pět.
Ironií osudu bylo křesťanství jedním z prvních cílů pronásledování po pádu Římské říše o tisíc let později. Pokračovalo však v používání kulturního číselného systému, i když Římská říše padla.
Římské číslice se používají v názvech filmů a titulcích a také v základních kamenech budov. Lze je také použít k pojmenování panovníků, papežů a sportovních událostí, jako jsou olympijské hry nebo Super Bowl.
Římské číslice mohou být použity v astronomii a chemii k označení skupin periodické tabulky. Tyto číslice lze nalézt v obsahu a osnovách rukopisu. Použití římských číslic k rozdělení informací do lépe zvládnutelné struktury je možné s velkými i malými římskými čísly. Římské číslice se v hudební teorii používají k označení symbolů.
Tato použití jsou spíše pro estetické účely než pro funkční. Římské číslice se kosmeticky používají k vyjádření pocitu, že čas plyne, zejména v hodinkách a hodinách.
Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvůrce obsahu, který má vášeň pro psaní a vytváření nových věcí. Má také velký zájem o technologie a ráda se učí nové věci.
Převodník Římských Čísel čeština
Zveřejněno: Mon Apr 04 2022
V kategorii Jiné kalkulačky
Přidejte Převodník Římských Čísel na svůj vlastní web

Ostatní kalkulačky v kategorii ostatní

Kalkulačka Licenčních Poplatků Za Streamování Hudby

Vypočítejte si, kolik peněz můžete vydělat streamováním licenčních poplatků s naší bezplatnou online kalkulačkou

Spotify Kalkulačka Peněz

Kolik peněz umělci vydělávají na Spotify? Tato kalkulačka peněz Spotify vám pomůže vypočítat odhad příjmů.

Textový Opakovač Pro Zasílání Zpráv

Pomocí tohoto bezplatného online opakovače textu můžete libovolný text opakovat. Funguje s aplikacemi: WhatsApp, Telegram Messenger, Facebook a SMS!

Kalkulačka Hodin

Naše kalkulačka volných hodin vám přesně řekne, kolik hodin a minut jste odpracovali!

Kalkulačka Spotřeby Paliva A Nákladů Na Palivo (kalkulátor Plynu)

Tato bezplatná kalkulačka spotřeby paliva odhaduje náklady na palivo na vaší cestě na základě průměrné spotřeby paliva, vzdálenosti cesty a ceny paliva! Pomocí této kalkulačky plynu zjistíte spotřebu a cenu plynu okamžitě!

Kalkulačka Textových Znaků

Tento nástroj lze použít k výpočtu znaků obsažených v textu a jejich zobrazení.

Převodník Čísel Na Slova

Jedná se o online nástroj, který převádí libovolné číslo na slova.

Kalkulačka Měsíce

Toto počítadlo měsíců je jednoduchý nástroj, který lze použít k určení přesného počtu měsíců mezi dvěma daty.

Kalkulačka Spropitného Pro Restauraci

Pro výpočet spropitného na osobu a celkových nákladů na osobu bere kalkulačka spropitného v úvahu náklady na službu, počet osob a zvolené procento spropitného.

Váleček Na Kostky

Jedná se o virtuální válec kostkami, který dokáže napodobit libovolný počet tváří a generovat náhodná čísla simulující hod kostkou na základě počtu tváří a kostek.

Kalkulačka Doby Nabíjení Elektrického Vozidla (EV).

Spočítejte si, jak dlouho bude trvat nabití elektromobilu nebo hybridního auta pomocí této kalkulačky. Odhadněte čas na částečné nabití nebo na plnou kapacitu.

Kalkulačka Bočního Větru

Kalkulačka bočního větru vám může pomoci najít složky proti větru, bočního větru a zadního větru pro vanoucí větry.

Váha Na Jiných Planetách

Tato kalkulačka spočítá vaši váhu na jiných planetách a ukáže vám, kolik byste vážili, kdybyste přistáli na jiné planetě v naší sluneční soustavě.

Mpg Kalkulačka

Kalkulačka MPG (také známá jako výpočet mil na galon) je užitečný nástroj, který vám pomůže vypočítat spotřebu paliva.

Kalkulačka Zkušebních Známek

Tato kalkulačka testů je základním nástrojem pro nastavení stupnice hodnocení.

Náhodný Výběr Jmen

Tento online nástroj pro výběr jmen vám umožňuje vybrat náhodné jméno z libovolného seznamu nebo náhodně vylosovat více jmen ze seznamu. Může být použit pro tomboly, výběr týmů, náhodné rozdělení cen a mnoho dalších účelů.

Generátor Náhodných Písmen

Tento online generátor písmen lze použít ke generování náhodných písmen pomocí anglické abecedy. Tento online generátor přijímá vlastní vstup. Můžete jej použít ke generování náhodných sekvencí písmen z libovolné abecedy.

Vojenský Převodník Času

Pomocí našeho vojenského konvertoru času, známého také jako armádní konvertor času, můžete rychle určit, kolik je ve vojenských časech.

Velikonoční Kalkulačka

Kalkulačka určí datum Velikonoc pro kterýkoli konkrétní rok.

Kalkulačka Maxima Bezpečného Pro Kofein

Jste milovník kávy? Pokud ano, pak se vám bude líbit naše kávová kalkulačka. Pomůže vám určit optimální množství kávy, kterou každý den vypít, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Kalkulačka Heliových Balónků

Tato kalkulačka vám pomůže zjistit, kolik balónků musíte nafouknout, abyste dosáhli požadované výšky!

Kalkulačka Hustoty Obyvatelstva

Kalkulačka hustoty obyvatelstva je praktický nástroj, který vám umožní určit hustotu obyvatelstva v konkrétní oblasti.

Čínská Kalkulačka Zbytku

The Remainders in China Theorem odkazuje na systém, který obsahuje kongruence a více simultánních modulárních systémů. Problém spočívá ve výpočtu počtu zbývajících prvků a v tom, jak to vyřešit.

Snadno Si Vytvořte Své Vlastní QR Kódy

Náš generátor QR kódů velmi usnadňuje vytváření personalizovaných QR kódů pro vaše obchodní nebo osobní potřeby. Stačí zadat informace, které chcete zakódovat, a voila! Za chvíli budete mít svůj vlastní QR kód. Ať už chcete propagovat svou značku, nadcházející akce nebo produkty, náš generátor vám pomůže snadno se spojit se svými zákazníky a sdílet důležité informace.