Chemické kalkulačky

Na této stránce najdete odkazy na všechny druhy kalkulaček, které se týkají chemie. Chemie je studium vlastností hmoty. Zkoumá různé prvky, které tvoří vesmír. Chemie je základní vědní disciplína, která vysvětluje různé aspekty života. Může být také použit k vysvětlení pojmů, jako je tvorba ozónu, účinky znečišťujících látek v atmosféře a účinky některých léků. Chemie hovoří o interakcích mezi atomy a molekulami prostřednictvím chemických vazeb. Existují dva druhy chemických vazeb: primární a sekundární. Jsou známé jako iontové vazby a primární chemické vazby. Termín chemie pochází z upraveného slova, které odkazuje na dřívější praxi, která zahrnovala prvky chemie, filozofie, medicíny a astronomie.

Chemie kalkulačky

Kalkulačka Pro Gibbs Free Energy

Gibbsova energetická kalkulačka je ideálním nástrojem pro určení, zda chemická reakce může nastat sama o sobě.

Kalkulačka Molů Chemie

Náš převodník molů na gramy usnadňuje převod mezi molekulovou hmotností, hmotností a moly.

Kalkulačka Molarity

Tato kalkulačka převádí hmotnostní koncentraci libovolného roztoku na molární koncentraci. Také přepočítá gramy na ml na moly. Je také možné vypočítat hmotnost jakékoli látky potřebné k dosažení požadované úrovně molarity.

Kalkulačka Hmotnostních Procent

Ke stanovení procentuálního poměru mezi hmotností složky a celkovou hmotností látky můžete použít kalkulačku hmotnostních procent.

Kalkulačka Ředění Roztoku

Kalkulačka ředění roztoku vypočítá, jak zředit zásobní roztok o známé koncentraci, abyste získali libovolný objem.

Kalkulačka Nernstových Rovnic

Tato kalkulačka Nernstových rovnic ukazuje základní vzorec pro elektrochemii, Nernstovu rovnici (také známou jako rovnice buněčného potenciálu).

Lidé si také prohlédli…