Chemické kalkulačky

Na této stránce najdete odkazy na všechny druhy kalkulaček, které se týkají chemie. Chemie je studium vlastností hmoty. Zkoumá různé prvky, které tvoří vesmír. Chemie je základní vědní disciplína, která vysvětluje různé aspekty života. Může být také použit k vysvětlení pojmů, jako je tvorba ozónu, účinky znečišťujících látek v atmosféře a účinky některých léků. Chemie hovoří o interakcích mezi atomy a molekulami prostřednictvím chemických vazeb. Existují dva druhy chemických vazeb: primární a sekundární. Jsou známé jako iontové vazby a primární chemické vazby. Termín chemie pochází z upraveného slova, které odkazuje na dřívější praxi, která zahrnovala prvky chemie, filozofie, medicíny a astronomie.