Andre Kalkulatorer

Romertall Omformer

Bruk denne kalkulatoren til å konvertere romertall til tall, og til å konvertere tall til romertall!

Romertallkonvertering

Innholdsfortegnelse

Romertall
Hvordan lese romertall
Ulempene med å bruke romertall
Du kan bruke denne romertallkonverteren til å konvertere tallene 1 til 3 999 999 til romertall. For å få den vanlige arabiske tallverdien, kan du skrive inn et romertall.
Romertall var et tallsystem skapt i det gamle Roma, hvor tall er representert med bokstaver. Romertall har blitt brukt for å beskrive moderne bruk, inkludert bokstavene I, V og X samt L, C, D og M.
Du kan skrive det maksimale antallet i romertall som MMMCMXCIX, som er 3 999. Overlinjer kan brukes i romertall for å representere tall større enn 3 999. Du kan multiplisere et romersk tall med 1000 ved å sette en overlinje på det. Du vil bruke det romerske tallet L (50) for å multiplisere 50 000 med romertall. En overlinje vil gjøre det 50 000.

Romertall

En enkelt linje (eller "jeg") var én enhet. "V" representerte fem fingre. Tommelen og pekefingeren laget V-formen. To hender ble representert med "X". (Se hvordan to hender kunne røre ved sine punkter med en X?
Fra andre symboler ble det laget større romertall.
M = 1000 -- Denne verdien ble opprinnelig representert av den greske bokstaven Ph -- Den ble noen ganger representert som en CI og bakover C slik: CIO -- som på en måte ser ut som en "M". mille, det latinske ordet for tusen, er en nær tilfeldighet.
D = 500 -- Dette nummerets symbol var opprinnelig IO -- halvdelen av CIO.
C = 100 -- Dette symbolet var opprinnelig theta -- Th -- men det ble senere en C. Det står også for centum, det latinske ordet som betyr hundre.
L = 50 -- Dette ble opprinnelig representert av en overliggende I og V, eller bokstaven psi -- PS -- som opprinnelig ble flatet ut for å se ut som en omvendt TS, men til slutt ble en L.

Hvordan lese romertall

Å kombinere forskjellige bokstaver for å lage tall og finne summen av disse verdiene er hvordan du lager dem. Tallene er ordnet fra venstre mot høyre. Rekkefølgen de plasseres i avgjør om du legger til eller trekker fra verdier. Du legger til hvis en eller flere bokstaver er plassert foran en bokstav med høyere verdi. Du trekker fra hvis en bokstav er plassert etter en bokstav med større verdi. VI = 6 for V er høyere enn I. Imidlertid er IV = 4 ettersom I er mindre enn V.
Det er mange andre regler som gjelder for romertall. Du bør ikke bruke det samme symbolet tre ganger etter hverandre. Å trekke fra beløp kan bare gjøres med potenser på 10, slik som I, X eller C. V eller L kan ikke trekkes fra. 95, for eksempel, er ikke VC. 95 er XCV. XC er lik 100 pluss 10, eller 90. Så XC pluss V eller 90 pluss 5 er lik 95.
Du kan ikke trekke fra mer enn ett tall. For eksempel kan 13 ikke trekkes fra IIXV. Det er lett å se hvorfor resonnementet er 15 minus 1 pluss 1. Det er faktisk XIII eller 10 pluss, ifølge regelen.
Du kan heller ikke trekke fra et tall som er større enn 10 ganger. Man kan trekke en fra 10 (IX), men ikke fra 100 (IC). Det er ikke noe slikt som IC. I stedet vil du skrive XCIX (XC+ IX, 90+9). En stolpe plassert på toppen av en bokstav eller streng med bokstaver øker tallets verdi med 1000.

Ulempene med å bruke romertall

Romertall har sine feil. Det er ikke noe symbol som representerer null og ingen måte å beregne brøker på. Dette gjorde det vanskeligere å handle og forhindret utviklingen av et universelt forstått, komplekst matematikksystem. Romertall ga etter hvert plass til de mer fleksible arabiske eller hinduistiske tallsystemene, der tall leses som ett tall i en sekvens, for eksempel 435 og fire hundre og trettifem.
Ironisk nok var kristendommen et av de første målene for forfølgelse etter Romerrikets fall tusen år senere. Imidlertid fortsatte den å bruke kulturens tallsystem selv da Romerriket falt.
Romertall brukes i filmtitler og studiepoeng, i tillegg til å bygge hjørnesteiner. De kan også brukes til å navngi monarker, paver og sportsbegivenheter som OL eller Super Bowl.
Romertall kan brukes i astronomi og kjemi for å indikere grupper i det periodiske systemet. Disse tallene finnes i innholdsfortegnelsen og manuskriptkonturene. Bruken av romertall for å bryte ned informasjon til en mer håndterlig struktur er mulig med både store og små romerske tall. Romertall brukes i musikkteori for å indikere symboler.
Disse bruksområdene er mer for estetiske formål enn for funksjonelle. Romertall brukes kosmetisk for å formidle en følelse av at tiden går, spesielt i klokker og klokker.

Parmis Kazemi
Artikkelforfatter
Parmis Kazemi
Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.

Romertall Omformer Norsk
Publisert: Mon Apr 04 2022
I kategori Andre kalkulatorer
Legg til Romertall Omformer på ditt eget nettsted