Kalkulačky zdraví a dobrých životních podmínek

Preventivní zdravotní péče je důležitá pro udržení zdraví. S pomocí našich kalkulaček je prevence mnoha problémů snazší než dříve. Prevence nemocí je proces přijímání preventivních opatření k prevenci vývoje nemocí. Prevenci nemocí lze rozdělit do čtyř širokých kategorií: primární, sekundární, terciární a primární. Studie provedená American Heart Association odhalila, že v USA ročně zemře asi 400 000 lidí v důsledku faktorů životního stylu, jako je obezita a špatná strava. V roce 2000 bylo 60% úmrtí na celém světě připsáno chronickým onemocněním. To je nárůst oproti předchozímu roku, kdy bylo 60% úmrtí přičítáno těmto chorobám.