Biologické kalkulačky

Najděte na našem webu rozsáhlou sbírku užitečných biologických kalkulaček! Biologie je široký vědecký obor, který studuje interakce mezi živými organismy. Má několik sjednocujících témat, která to všechno spojují. Evoluce je také hlavním tématem, které vysvětluje jednotu života. Ukazuje také, že organismy jsou schopné reprodukovat a ovládat své prostředí. Biologie má několik podoborů, z nichž každý je definován povahou otázek, na které odpovídají, a nástroji, které používají. Rozmanitost Země je ohromující. Na Zemi žije více než 400 známých druhů organismů a některé z nich jsou prokaryotické a eukaryotické. Slovo biologie pochází ze starořeckých slov pro výrazy život a biologa.

Biologie kalkulačky