Fysik Regnemaskiner

Bølgelængdeberegner

Denne bølgelængdeberegner er et værktøj, der kan hjælpe dig med at bestemme forholdet mellem frekvens og bølgelængde.

Bølgelængde Lommeregner

lavet med ❤️ af

Indholdsfortegnelse

Waves hovedegenskaber
Bølgelængde formel
Hvordan beregner man bølgelængde?
Typiske bølgehastigheder
Hvad gør lysets bølgelængde ved fotosyntesen?
Hvad er forholdet mellem frekvens og bølgelængde?
Hvilken farve har den længste bølgelængde?
Hvordan kan du måle bølgelængde?
Hvilken bølgelængde måles?
Hvordan kan man beregne energi ved hjælp af bølgelængder?

Waves hovedegenskaber

De tre hovedegenskaber ved bølger er frekvens, bølgelængde og hastighed.
Bølgehastighed (v) refererer til, hvor hurtigt bølger udbreder sig i et medium. Det måles i meter i sekundet.
Bølgelængde (λ) refererer til den afstand, som en bølge gentager. Det er afhængigt af det medium, som en bølge bevæger sig igennem. Det måles i meter.
Frekvensen (f) af en bølge refererer til, hvor mange gange, pr. en given varighed, et mediums partikler vibrerer under en bølges passage gennem det. Hertz er frekvensenheden eller 1 sekund.

Bølgelængde formel

Denne simple ligning beskriver forholdet mellem frekvens og bølgelængde:
λ = v/f

Hvordan beregner man bølgelængde?

Det er nemt! Brug vores bølgelængdeberegner til at finde den rigtige bølgelængde.
 • Find frekvensen af bølgen, f.eks. f = 10 MHz. Denne frekvens er en del af radiobølgespektret.
 • Vælg bølgens hastighed. Vores lommeregner har som standard 299.792.458 m/s, som er den hastighed, hvormed lys forplanter sig i et vakuum.
 • Disse værdier kan indsættes i bølgelængdeligningen λ = v/f.
 • Beregn resultatet. Bølgelængden i dette eksempel vil være lig med 29,98 m.
 • Dette værktøj kan også bruges som en frekvensberegner. For at få resultatet skal du blot indtaste bølgelængde- og hastighedsværdierne.
 • Husk, at frekvensen ikke ændres, når du flytter fra et medie til et andet. Du kan bruge bølgelængdeformlen med en anden frekvens og hastighed til at løse komplekse problemer med flere medier.

  Typiske bølgehastigheder

  Nedenfor er nogle eksempler på bølgehastighedsværdier. For at finde ud af bølgelængden af rødt lys i vandet skal du indtaste dem i vores bølgelængdeberegner.
 • Lys i luft, vakuum: 299.792.458 m/s
 • Lys i vand: 224.901.000 m/s
 • Lyd i luften: 343,2 m/s
 • Lyd i vand (20°C): 1.481 m/s
 • Hvad gør lysets bølgelængde ved fotosyntesen?

  De bedste bølgelængder til fotosyntese inkluderer dem, der er farvet blå (375-460nm) og røde (555-700nm). Disse bølgelængder kan absorberes, fordi de indeholder den rigtige energi til at excitere elektronerne i planternes pigmenter. Dette er det første trin i fotosyntesen. Dette er grunden til, at planter ser grønne ud, de absorberer rødt og blåt lys!

  Hvad er forholdet mellem frekvens og bølgelængde?

  Ligningen fλ = c forbinder frekvens (f) med bølgelængde (l). c er den hastighed, lyset bevæger sig med. Fordi lysets hastighed forbliver konstant, vil en forøgelse af frekvensen få bølgelængden til at falde. Det betyder, at frekvensen er omvendt proportional med bølgelængden.

  Hvilken farve har den længste bølgelængde?

  Rød er farven med den længste bølgelængde. Den har en bølgelængde på 700 nm. Radiobølger er bølgen med den længste bølgelængde. Det menneskelige øje kan ikke se, så det har ikke en farve. Violet er farven med den korteste bølgelængde ved cirka 400 nm.

  Hvordan kan du måle bølgelængde?

 • For at måle en bølges kraft skal du bruge et fotometer.
 • Konverter energi til joule (J).
 • For at få frekvensen af en bølge skal du dividere energien med Plancks konstant (6,626 x 10^-34).
 • Divider lysets hastighed (300.000.000 m/s) med frekvensen for at opnå bølgelængde.
 • Hvilken bølgelængde måles?

  Bølgelængde refererer til afstanden mellem to toppe eller lavpunkter i en bølge og måles som meter. Bølger kommer i mange former og størrelser. Præfikset for målere kan variere meget. Det kunne være km for radiobølger eller mikrometer for synligt lys (dog ofte angivet i nanometer) eller piometre til at måle gammastråling.

  Hvordan kan man beregne energi ved hjælp af bølgelængder?

 • Konverter din bølgelængde til meter.
 • Divider lysets hastighed, cirka 300.000.000 m/s, med bølgelængden i meter. Dette vil give dig bølgens frekvens.
 • Multiplicer frekvensen med Plancks konstant. 6.626 x 10^-34. Dette giver os bølgens energi i Joules (J).
 • Parmis Kazemi
  Artikelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en indholdsskaber, der har en passion for at skrive og skabe nye ting. Hun er også meget interesseret i teknologi og nyder at lære nye ting.
  Bølgelængdeberegner Dansk
  Udgivet: Wed Apr 27 2022
  I kategori Fysik regnemaskiner
  Føj Bølgelængdeberegner til dit eget websted

  Andre fysik regnemaskiner

  Lommeregner For Gennemsnitshastighed

  Dette er et onlineværktøj, der beregner ethvert bevægeligt objekts gennemsnitlige hastighed.

  Momentberegner

  Beregn og omregn drejningsmomentet i forskellige enheder med denne brugervenlige online lommeregner. Virker med Nm, Ft-lb, Kg-cm, J/rad.

  Halvkuglevolumenberegner

  Find nemt ud af halvkuglevolumen af forskellige former såsom terning, cylinder, pyramide og mange flere med vores gratis online lommeregner.

  Beer-Lambert Lovregnemaskine

  Beer-Lambert lovregneren vil beregne absorptionen eller dæmpningen af lys, når den passerer gennem ethvert materiale.

  Harris-Benedict Lommeregner (samlet Energiforbrug TDEE & Bmr)

  Hvis du er bekymret for dit helbred og din krop, er Harris-Benedict-beregneren (BMR-beregneren), som kører på Harris-Benedict-formlen, det rigtige værktøj for dig!

  Densitetsberegner

  Tæthedsberegneren kan hjælpe dig med at bestemme forholdet mellem et objekts vægt og dets volumen.

  Charles Lov Regnemaskine

  Charles' Law Calculator er et simpelt værktøj, der beskriver de grundlæggende parametre og egenskaber for ideelle gasser i en isobarisk proces.

  Kinetisk Energiberegner

  Den kinetiske energiberegner kan bruges til at beregne bevægelsesenergien. Den bruger den kinetiske energiformel, der gælder for alle objekter i en vandret eller lodret bevægelse.

  Accelerationsberegner

  Denne accelerationsberegner kan bruges til at bestemme den hastighed, hvormed et objekt ændrer sig.

  Vinkelhastighedsberegner

  Denne vinkelhastighedsberegner er et letanvendeligt værktøj, der giver øjeblikkelige svar på spørgsmålet: "Hvordan beregner man vinkelhastighed?"

  Afstandsberegner

  Brug dette onlineværktøj til at beregne afstanden mellem to punkter.