Finansielle regnemaskiner

Finansiering er normalt stærkt forbundet med penge. Vi leverer mange økonomiske regnemaskiner til at hjælpe dig med din daglige økonomi. Pengens historie viser, at forskellige sociale og økonomiske systemer har mindst én funktion relateret til penge. Penge kan være i fysisk form som mønter og sedler, eller de kan være elektroniske. Det kan bruges til at købe noget med egen værdi. Pengenes oprindelse kan spores tilbage til oldtiden, selvom det først var i begyndelsen af den registrerede historie, at de blev udbredt. Der er også tegn på, at forskellige former for byttehandel blev praktiseret på gamle markeder. Disse omfattede forskellige slags husdyr og varer, der var direkte nyttige i sig selv. Nogle af disse blev også byttet til mere attraktive genstande som perler og cowrie -skaller.

Finansiel lommeregnere

Månedsløn Til Timelønberegner (lønberegner)

Beregn let, hvad du tjener i timen med vores lommeregner! Du lærer også de vigtige forskelle mellem time- og månedslønudbetalinger!

Lønforhøjelsesberegner

Beregn din nye løn efter lønstigning let med vores online lønforhøjelsesberegner!

Forbrugeroverskudsberegner (forbrugeroverskudsformel)

Beregn øjeblikkeligt forbrugeroverskud med vores online økonomiske lommeregner!

Lønberegner

Lønberegneren konverterer lønbeløb til deres tilsvarende værdier baseret på betalingshyppighed.

Billånsberegner

Dette er en gratis lommeregner, der beregner den månedlige lånebetaling for et autolån. Fungerer med nye og brugte biler!

Rabatberegner

Ved at bruge denne online-beregner kan du finde ud af den endelige pris efter at have anvendt eventuelle rabatter.

Cryptocurrency Profit Beregner

Denne lommeregner hjælper dig med at se, hvor mange penge og overskud du har tjent på dine investeringer.

Ethereum (ETH) Overskudsberegner

Beregn nemt overskuddet af dine Ethereum-investeringer med denne gratis investeringsberegner.

Dogecoin (DOGE) Overskudsberegner

Beregn let overskuddet af dine Dogecoin-investeringer med denne gratis investeringsberegner.

Bitcoin (BTC) Overskudsberegner

Beregn nemt dit investeringsoverskud af Bitcoin med denne gratis investeringsberegner.

Beregner For Egenkapitalafkast

Denne ROE-beregner giver dig mulighed for hurtigt at beregne ROE (return-on-equity) baseret på den genererede nettoindkomst samt virksomhedens/projektets samlede egenkapital.

Realkreditberegner

Dette er et gratis værktøj, der beregner din månedlige afdrag på realkreditlån.

Ripple (XRP) Overskudsberegner

Beregn fortjenesten af dine XRP-investeringer med denne gratis fortjenesteberegner.

Bitcoin Cash (BCH) Overskudsberegner

Beregn nemt overskuddet for dine BCH-investeringer med denne gratis investeringsberegner.

Litecoin (LTC) Overskudsberegner

Beregn nemt overskuddet af dine LTC-investeringer med denne gratis investeringsberegner.

Binance Coin (BNB) Overskudsberegner

Beregn nemt overskuddet af dine BNB-investeringer med denne gratis investeringsberegner.

Tilsvarende Årlig Omkostningsberegner

Brug dette gratis onlineværktøj til at beregne den tilsvarende årlige omkostning, som er et mål for de sande omkostninger ved at eje et aktiv over dets levetid.

Årlig Indkomstberegner

Dette er et online værktøj, der beregner, hvor mange penge du tjener på et år.

Lommeregner For Investeringsafkast (ROI).

Dette er en lommeregner, der hjælper dig med at finde ud af, hvor mange penge du vil tjene på en investering.

Bil Afskrivningsberegner

Denne lommeregner beregner omkostningerne ved afskrivning på din bil. Estimer bilens værdi, når den er blevet brugt.

Renteberegner

Vores renteberegner giver dig mulighed for at beregne rentebetalinger og slutsaldi for ikke kun faste hovedbeløb, men også periodiske bidrag.

CAPM Lommeregner

Brug denne CAPM-beregner til at forklare sammenhængen mellem det forventede afkast og sikkerhedsrisikoen.

Lommeregner For Finansiel Markup

Markup-beregningsberegneren er et værktøj til virksomheder, der beregner din salgspris.

Boliglånsberegner (EMI)

Denne boliglånsberegner er gratis og giver dig mulighed for hurtigt at beregne dit boliglåns EMI.

PPF (Public Provident Fund) Lommeregner

Dette økonomiske værktøj giver dig mulighed for at løse dine spørgsmål om den offentlige forsørgelsesfondskonto.

Investeringsforenings Afkastberegner

Med dette gratis værktøj kan du beregne investeringsafkastet på investeringsforeninger!

SIP (systematisk Investeringsplan) Lommeregner

SIP-beregnere giver enkeltpersoner mulighed for hurtigt at beregne det potentielle afkast af deres investeringsforeningsinvesteringer foretaget via SIP.

CAGR-beregner (sammenlignende Årlig Vækstrate)

Hvis du vil estimere det potentielle afkast fra en investering, er CAGR-beregneren værktøjet for dig!

Ponderal Indeksberegner

Denne ponderale indeksberegner giver en mere nøjagtig måling end Body Mass Index.

Cap Rate Beregner

Cap rate, også kendt som kapitaliseringsrenteberegneren er et værktøj, som alle, der er interesseret i fast ejendom, kan bruge.

Lagergennemsnitsberegner (omkostningsgrundlag)

Denne lagergennemsnitsberegner giver dig mulighed for at beregne aktiekursen eller den gennemsnitlige pris, som du købte dine aktier til.

Investeringsberegner

Du kan bruge investeringsberegneren til at beregne en bestemt parameter for din investeringsplan. Fanebladene angiver den parameter, der skal beregnes. For at beregne den afkastsats, der kræves for at nå et bestemt investeringsmål ved hjælp af bestemte input, skal du klikke på fanen Return Rate.

Omvendt Aktiesplit-beregner

Dette bemærkelsesværdige værktøj vil beregne en akties nye værdi efter en omvendt aktieopdeling.

El-omkostningsberegner

Elomkostningsberegneren giver forbrugerne mulighed for at estimere deres årlige elomkostninger på en letanvendelig måde.

Fælles Huslejeopdelingsberegner

Denne lommeregner vil hurtigt og effektivt beregne det rimelige lejebeløb for hvert medlem af din lejeenhed.

Kommissionsberegner

Denne online lommeregner vil beregne den procentvise aflønning.

Fremtidsværdiberegner

Future Value Calculator er et smart værktøj, der hurtigt vil beregne værdien af enhver investering på ethvert givet tidspunkt i fremtiden.

Opstartsvurderingsberegner

Post- og præ-pengevurderingsberegneren forenkler regnestykket, så du kan fokusere på vigtigere opgaver, når du forhandler opstartsværdiansættelse.

Hedge Ratio Beregner Til Investeringer

Denne lommeregner hjælper dig med at bestemme procentdelen af din investeringsportefølje, der er afdækket mod investeringsrisiko.

Synkende Fondsberegner

Den synkende fondsberegner hjælper dig med at bestemme, hvor meget du skal lægge til side, for at du kan nå dit mål inden for den angivne tid.

Recurring Deposit (RD) Lommeregner

RD Calculator (tilbagevendende indbetaling) kan hjælpe dig med at bestemme løbetidsværdien for din RD-investeringskonto, hvis den vokser med en fastsat rente og over en vis tid.

Lejeberegner

Vores lejeberegner hjælper dig med at bestemme den månedlige og samlede betaling for en lejekontrakt.

Beregner For Gæld Til Indkomstforhold

Gæld til indkomst-beregneren, eller DTI-beregneren for kort, er et uvurderligt værktøj for alle, der har optaget enhver form for lån. Denne lommeregner viser dig, hvor meget gæld du har, og om du har råd til endnu et lån.

Lommeregner For Tilbagebetalingsperiode

Tilbagebetalingstidsberegneren giver dig mulighed for at estimere, hvor lang tid det vil tage at tjene penge på en første investering.

Indtjening Pr. Aktie (EPS) Lommeregner

Dette værktøj vil guide dig til at beregne din indtjening pr. aktie. Det giver dig også en nøjagtig formel til beregning af din EPS.

Lommeregner For Inertimoment

Inertimoment-beregneren kan bruges til at hjælpe dig, hvis du har problemer med at bestemme det andet arealøjeblik for en almindelig form (såsom en rund eller en sekskant).

Fremtidig Værdi Af Annuitetsberegner

Future Value of Annuity Calculator kan bruges til at finde den fremtidige værdi af et sæt af lige pengestrømme på en bestemt dato.

Årligt Udbytte I Procent

APY Calculator kan bruges til at beregne, hvor meget renter du vil tjene på en investering foretaget i løbet af et år.

Marginberegner

Hvis du ønsker at maksimere dine marginer, vil denne lommeregner være din bedste ven. Du kan beregne omsætningen fra en vare, hvis du kender dens pris og din foretrukne fortjenstmargenprocent.

Crore Til Lakh Konverter

Crore til lakh-konverteren er et praktisk værktøj, der giver dig mulighed for at konvertere et hvilket som helst tal til crores eller lakhs.

Bådlånsberegner

Dette værktøj vil hjælpe dig med at estimere månedlige betalinger samt beregne den samlede pris for din drømmebådsfinansiering.

Obligationskursberegner

Vi sigter mod at hjælpe dig med at beregne obligationskurserne udstedt af en regering eller et selskab med denne obligationsprisberegner.

Halvanden Tidsberegner

Med vores halvanden tidsberegner kan du nemt finde overarbejdstaksterne for halvanden tid, dobbeltløn og tredobbelt løn.

FIRE Calculator - Beregn Førtidspension

FIRE Calculator — Økonomisk uafhængighed, gå på tidligt pension

Procentudbytteberegner

Procentudbytteberegneren hjælper dig med at forstå, hvordan procentudbytte og viser dig også formlen for procentudbytte samt definitionen.

Diversificeringsberegner

TODO

Kreditkort Betalingsberegner

Beregn nemt dine kreditkortbetalinger med vores gratis værktøj

Beregn Dit Nuværende Forhold Mellem Aktiver Og Passiver

Beregn dit nuværende forhold for økonomi og forretning!

TODO

TODO

Beregner For Udbytteudbetalingsforhold

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

TODO

Ofte stillede spørgsmål

Her er nogle almindelige spørgsmål, som vores brugere stiller. Tjek disse og find svaret på dit problem!

Folk kikkede også på…