Alle lommeregnere

Biologiske regnemaskiner

Find den store samling af nyttige biologi -regnemaskiner fra vores websted! Biologi er et bredt videnskabeligt felt, der studerer interaktionerne mellem levende organismer. Det har flere samlende temaer, der forbinder det hele sammen. Evolution er også et stort tema, som forklarer livets enhed. Det viser også, at organismer er i stand til at reproducere og kontrollere deres miljø. Biologi har flere underdiscipliner, som hver især er defineret af arten af de spørgsmål, de besvarer, og de værktøjer, de bruger. Jordens mangfoldighed er forbløffende. Der er mere end 400 kendte arter af organismer, der lever på Jorden, og nogle af dem er prokaryote og eukaryote. Ordet biologi kommer fra de antikke græske ord for udtrykkene liv og biologa.

Kemikalieregnemaskiner

Fra denne side kan du finde links til alle slags regnemaskiner, der vedrører kemi. Kemi er studiet af materiens egenskaber. Den undersøger de forskellige elementer, der udgør universet. Kemi er en grundlæggende videnskabelig disciplin, der forklarer forskellige aspekter af livet. Det kan også bruges til at forklare begreber som dannelse af ozon, virkningerne af atmosfæriske forurenende stoffer og virkningerne af visse lægemidler. Kemi taler om interaktionerne mellem atomer og molekyler gennem kemiske bindinger. Der er to slags kemiske bindinger: primære og sekundære. De er kendt som ioniske bindinger og primære kemiske bindinger. Udtrykket kemi kommer fra et modificeret ord, der refererer til en tidligere praksis, der omfattede elementer af kemi, filosofi, medicin og astronomi.

Regnemaskiner til byggeri og byggeri

Tjek disse flotte konstruktionsberegnere! De hjælper dig, når du vil bygge en hytte, renovere hjem eller gøre noget andet! Konstruktion er et generelt udtryk, der refererer til processen med at danne objekter og systemer. Det kommer fra latinsk constructio og gammelfransk konstruktion. Byggeri er processen med at bygge eller ændre et aktiv. Det involverer typisk planlægning, design og finansiering af arbejdet. Dette trin fortsætter typisk, indtil aktivet er klar til brug. Fra 2017 er byggeindustrien den største arbejdsgiver i verden med en arbejdsstyrke på cirka 273 millioner mennesker. Det tegner sig for mere end 10% af den globale økonomis samlede produktion. De første hytter og beskyttelsesrum var lavet af enkle værktøjer og blev ofte konstrueret i hånden. I løbet af bronzealderen opstod forskellige erhverv som tømrere og murer.

Finansielle regnemaskiner

Finansiering er normalt stærkt forbundet med penge. Vi leverer mange økonomiske regnemaskiner til at hjælpe dig med din daglige økonomi. Pengens historie viser, at forskellige sociale og økonomiske systemer har mindst én funktion relateret til penge. Penge kan være i fysisk form som mønter og sedler, eller de kan være elektroniske. Det kan bruges til at købe noget med egen værdi. Pengenes oprindelse kan spores tilbage til oldtiden, selvom det først var i begyndelsen af den registrerede historie, at de blev udbredt. Der er også tegn på, at forskellige former for byttehandel blev praktiseret på gamle markeder. Disse omfattede forskellige slags husdyr og varer, der var direkte nyttige i sig selv. Nogle af disse blev også byttet til mere attraktive genstande som perler og cowrie -skaller.

Mad- og ernæringsberegnere

Sund ernæring er afgørende for et sundt liv. Mad er et stof, der forbruges af en organisme for at levere næringsstoffer. Det er normalt en plante, et dyr eller en svampeoprindelse. De næringsstoffer, der findes i mad, holder organismen næret og hjælper med at opretholde vækst. Forskellige dyr har fodringsadfærd, der er tilpasset behovene i deres unikke metaboliske systemer. Mennesker har brugt forskellige landbrugsteknikker og jagt og indsamlet mad i tusinder af år. Gennem disse metoder var de i stand til at sikre mad til deres familier. Køkkenerne og madlavningsteknikkerne udviklet af mennesker har udviklet sig, da de flyttede ind i landbruget. Efterhånden som kulturer er blevet mere integreret i det globale fødevaresystem, er deres traditioner og praksis blevet mere bredt tilgængelige. Dette har ført til en blomstrende udveksling af madtraditioner og praksis. Det er let at beregne forskellige fødevarefaktorer med vores madberegnere!

Sundheds- og velfærdsberegnere

Forebyggende sundhedspleje er vigtigt for at forblive sund. Ved hjælp af vores regnemaskiner er forebyggelse af mange problemer lettere end før. Forebyggelse af sygdom er processen med at træffe forebyggende foranstaltninger for at forhindre udvikling af sygdomme. Sygdomsforebyggelse kan opdeles i fire brede kategorier: primær, sekundær, tertiær og primal. En undersøgelse foretaget af American Heart Association afslørede, at omkring 400.000 mennesker dør i USA hvert år på grund af livsstilsfaktorer som fedme og dårlig kost. I 2000 blev 60% af dødsfaldene globalt tilskrevet kroniske sygdomme. Dette er en stigning fra året før, hvor 60% af dødsfaldene tilskrives disse sygdomme.

Matematiske regnemaskiner

Brug for hjælp til matematik? Vores regnemaskiner lader dig udmærke sig i matematik. Matematik er studiet af forskellige emner relateret til tal, struktur og forandring. Når matematiske strukturer bruges til at modellere virkelige fænomener, kan de give forudsigelser om naturen. Praktisk matematik har været en menneskelig aktivitet i mange år. Den forskning, der kræves for at løse nogle af de mest udfordrende problemer, kan tage mange års undersøgelse. Siden arbejdet med Giuseppe Peano, David Hilbert og andre i det 19. århundrede har det været en udbredt opfattelse, at videnskabelig forskning udføres ved omhyggeligt at analysere og kritisere rigtigheden af udvalgte aksiomer og definitioner. Matematikkens udvikling begyndte under renæssancen, da forskere begyndte at udvikle nye ideer og metoder. Det er meget udbredt på forskellige videnskabelige områder. Fremkomsten af anvendt matematik har ført til nye discipliner som spilteori og statistik. Matematikkens historie viser, at det første store abstract sandsynligvis var tal. Det var erkendelsen af, at mange tal har noget tilfælles.

Fysik regnemaskiner

Vores lommeregnere vil gøre dine fysiske lektier til et stykke kage! Fysik er en naturvidenskab, der studerer stofets adfærd. Det fokuserer på samspillet mellem energi og kraft. Fysik er blandt de ældste akademiske discipliner. Gennem sin inddragelse i astronomi betragtes den også som den ældste gren af videnskabelig forskning. Fysik blandes ofte med andre tværfaglige forskningsområder, såsom biofysikere og kvantekemikere. Dens grænse er ikke stramt defineret.

Computer regnemaskiner

En computer er en enhed, der kan programmeres til at udføre bestemte opgaver, såsom aritmetiske og logiske operationer. Internettet drives af computere, der forbinder millioner af brugere. Tidlige computere blev designet til kun at blive brugt til beregninger. Mange gange er computerrelaterede problemer irriterende at løse. Det er derfor, vi har oprettet en fin samling af computerrelaterede regnemaskiner!

Mode- og skønhedsberegnere

Ved hjælp af vores regnemaskiner kan du f.eks. Finde din tøjstørrelse! Mode er et udtryk for individualitet og autonomi i en bestemt kontekst. Det refererer ofte til et look, der er i trend i en bestemt periode og et bestemt sted. Alt, der betragtes som mode, er bredt tilgængeligt og populært inden for modesystemet. På grund af den stigende masseproduktion af varer som f.eks. Tøj er bæredygtighed blevet et vigtigt spørgsmål inden for modeindustrien og samfundet.

Statistiske regnemaskiner

Statistik er en disciplin med fokus på indsamling, organisering og præsentation af data. Repræsentativ prøveudtagning foretages for at sikre, at konklusionerne fra stikprøven kan anvendes på hele befolkningen. Eksperimenter involverer flere målinger af et system. En observationsundersøgelse udføres ikke for eksperimentel manipulation. Vi har sammensat en samling af statistiske hjælpere til dig!