Fysik Regnemaskiner

Lommeregner For Gennemsnitshastighed

Dette er et onlineværktøj, der beregner ethvert bevægeligt objekts gennemsnitlige hastighed.

Lommeregner for gennemsnitshastighed

Vælg afstandsmåleenheden

Indholdsfortegnelse

Hvordan beregner man gennemsnitshastigheden?
Formel for gennemsnitshastighed
Hastighedsenheder
Hvad er hastighed?
Hvad er lysets hastighed?
Hvad er lydens hastighed?

Hvordan beregner man gennemsnitshastigheden?

Gennemsnitshastigheden kan beregnes ved at tage den tilbagelagte distance og trække dens tid til at rejse den samme afstand.

Formel for gennemsnitshastighed

gennemsnitshastigheden for ethvert bevægeligt objekt kan beregnes ved hjælp af den grundlæggende formel nedenfor:
𝑉 = ∆𝑠 / ∆𝑡 = 𝑠2 - 𝑠1 / 𝑡2 - 𝑡1
𝑉: Gennemsnitshastighed
SI-enhed: m/s, alternativ enhed: km/t
∆𝑠: Tilbagelagt afstand
SI-enhed: m, alternativ enhed: km
∆𝑡: Tid
SI-enhed: s, alternativ enhed: h
s1,s2: Afstand tilbagelagt af kroppen langs banen startende ved begyndelsen af bevægelse s1, og bevægelsen begyndte ved begyndelsen af s2.
SI-enhed: m, alternativ enhed: km
t1, t2: Det tidspunkt, hvor kroppen befinder sig ved sit begyndelsespunkt s1. Det sidste punkt s2 hhv.
SI-enhed: s, alternativ enhed: h

Hastighedsenheder

Måleenheden for hastighed i det internationale system (SI) er meter per sekund (m/s). Enheden kilometer i timen (km/t) bruges dog også i nogle tilfælde. Dette er tydeligt, når vi taler om en bils hastighed, som altid udtrykkes i kilometer i timen.
km/t til m/s: gange hastighedsværdien med 3,6
m/s til km/t: divider hastighedsværdien med 3,6

Hvad er hastighed?

Lad os tage hastighedsdefinitionen til at beskrive hastighed. Hastighed er den hastighed, hvormed noget bevæger sig. Hastighed er et køretøjs hastighed, men hastighed inkluderer også retning. For eksempel fortæller en løber, der løber med 9 km/t, om deres hastighed. Men hvis de løber mod øst med 9 km/t, har deres hastighed en tydelig retning.

Hvad er lysets hastighed?

Lys rejser med en hastighed på 299.792.458 m/s.

Hvad er lydens hastighed?

Lyd bevæger sig med 343 m/s i tør luft ved 20°C.

Parmis Kazemi
Artikelforfatter
Parmis Kazemi
Parmis er en indholdsskaber, der har en passion for at skrive og skabe nye ting. Hun er også meget interesseret i teknologi og nyder at lære nye ting.

Lommeregner For Gennemsnitshastighed Dansk
Udgivet: Mon Dec 20 2021
I kategori Fysik regnemaskiner
Føj Lommeregner For Gennemsnitshastighed til dit eget websted