Fysik Regnemaskiner

Lommeregner For Gennemsnitshastighed

Dette er et onlineværktøj, der beregner ethvert bevægeligt objekts gennemsnitlige hastighed.

Lommeregner for gennemsnitshastighed

Vælg afstandsmåleenheden
lavet med ❤️ af

Indholdsfortegnelse

Hvordan beregner man gennemsnitshastigheden?
Formel for gennemsnitshastighed
Hastighedsenheder
Hvad er hastighed?
Hvad er lysets hastighed?
Hvad er lydens hastighed?

Hvordan beregner man gennemsnitshastigheden?

Gennemsnitshastigheden kan beregnes ved at tage den tilbagelagte distance og trække dens tid til at rejse den samme afstand.

Formel for gennemsnitshastighed

gennemsnitshastigheden for ethvert bevægeligt objekt kan beregnes ved hjælp af den grundlæggende formel nedenfor:
𝑉 = ∆𝑠 / ∆𝑡 = 𝑠2 - 𝑠1 / 𝑡2 - 𝑡1
𝑉: Gennemsnitshastighed
SI-enhed: m/s, alternativ enhed: km/t
∆𝑠: Tilbagelagt afstand
SI-enhed: m, alternativ enhed: km
∆𝑡: Tid
SI-enhed: s, alternativ enhed: h
s1,s2: Afstand tilbagelagt af kroppen langs banen startende ved begyndelsen af bevægelse s1, og bevægelsen begyndte ved begyndelsen af s2.
SI-enhed: m, alternativ enhed: km
t1, t2: Det tidspunkt, hvor kroppen befinder sig ved sit begyndelsespunkt s1. Det sidste punkt s2 hhv.
SI-enhed: s, alternativ enhed: h

Hastighedsenheder

Måleenheden for hastighed i det internationale system (SI) er meter per sekund (m/s). Enheden kilometer i timen (km/t) bruges dog også i nogle tilfælde. Dette er tydeligt, når vi taler om en bils hastighed, som altid udtrykkes i kilometer i timen.
km/t til m/s: gange hastighedsværdien med 3,6
m/s til km/t: divider hastighedsværdien med 3,6

Hvad er hastighed?

Lad os tage hastighedsdefinitionen til at beskrive hastighed. Hastighed er den hastighed, hvormed noget bevæger sig. Hastighed er et køretøjs hastighed, men hastighed inkluderer også retning. For eksempel fortæller en løber, der løber med 9 km/t, om deres hastighed. Men hvis de løber mod øst med 9 km/t, har deres hastighed en tydelig retning.

Hvad er lysets hastighed?

Lys rejser med en hastighed på 299.792.458 m/s.

Hvad er lydens hastighed?

Lyd bevæger sig med 343 m/s i tør luft ved 20°C.
Parmis Kazemi
Artikelforfatter
Parmis Kazemi
Parmis er en indholdsskaber, der har en passion for at skrive og skabe nye ting. Hun er også meget interesseret i teknologi og nyder at lære nye ting.
Lommeregner For Gennemsnitshastighed Dansk
Udgivet: Mon Dec 20 2021
I kategori Fysik regnemaskiner
Føj Lommeregner For Gennemsnitshastighed til dit eget websted

Andre fysik regnemaskiner

Momentberegner

Beregn og omregn drejningsmomentet i forskellige enheder med denne brugervenlige online lommeregner. Virker med Nm, Ft-lb, Kg-cm, J/rad.

Halvkuglevolumenberegner

Find nemt ud af halvkuglevolumen af forskellige former såsom terning, cylinder, pyramide og mange flere med vores gratis online lommeregner.

Beer-Lambert Lovregnemaskine

Beer-Lambert lovregneren vil beregne absorptionen eller dæmpningen af lys, når den passerer gennem ethvert materiale.

Harris-Benedict Lommeregner (samlet Energiforbrug TDEE & Bmr)

Hvis du er bekymret for dit helbred og din krop, er Harris-Benedict-beregneren (BMR-beregneren), som kører på Harris-Benedict-formlen, det rigtige værktøj for dig!

Densitetsberegner

Tæthedsberegneren kan hjælpe dig med at bestemme forholdet mellem et objekts vægt og dets volumen.

Bølgelængdeberegner

Denne bølgelængdeberegner er et værktøj, der kan hjælpe dig med at bestemme forholdet mellem frekvens og bølgelængde.

Charles Lov Regnemaskine

Charles' Law Calculator er et simpelt værktøj, der beskriver de grundlæggende parametre og egenskaber for ideelle gasser i en isobarisk proces.

Kinetisk Energiberegner

Den kinetiske energiberegner kan bruges til at beregne bevægelsesenergien. Den bruger den kinetiske energiformel, der gælder for alle objekter i en vandret eller lodret bevægelse.

Accelerationsberegner

Denne accelerationsberegner kan bruges til at bestemme den hastighed, hvormed et objekt ændrer sig.

Vinkelhastighedsberegner

Denne vinkelhastighedsberegner er et letanvendeligt værktøj, der giver øjeblikkelige svar på spørgsmålet: "Hvordan beregner man vinkelhastighed?"

Afstandsberegner

Brug dette onlineværktøj til at beregne afstanden mellem to punkter.