Kemikalieregnemaskiner

Fra denne side kan du finde links til alle slags regnemaskiner, der vedrører kemi. Kemi er studiet af materiens egenskaber. Den undersøger de forskellige elementer, der udgør universet. Kemi er en grundlæggende videnskabelig disciplin, der forklarer forskellige aspekter af livet. Det kan også bruges til at forklare begreber som dannelse af ozon, virkningerne af atmosfæriske forurenende stoffer og virkningerne af visse lægemidler. Kemi taler om interaktionerne mellem atomer og molekyler gennem kemiske bindinger. Der er to slags kemiske bindinger: primære og sekundære. De er kendt som ioniske bindinger og primære kemiske bindinger. Udtrykket kemi kommer fra et modificeret ord, der refererer til en tidligere praksis, der omfattede elementer af kemi, filosofi, medicin og astronomi.

Kemi lommeregnere

Lommeregner Til Gibbs Free Energy

Gibbs energiberegner er det ideelle værktøj til at bestemme, om en kemisk reaktion kan ske af sig selv.

Kemi Molekulator

Vores mol til gram konverter gør det nemt at konvertere mellem molekylvægt, masse og mol.

Molaritetsberegner

Denne lommeregner konverterer massekoncentrationen af enhver opløsning til molær koncentration. Den genberegner også gram pr. ml til mol. Det er også muligt at beregne massen af ethvert stof, der kræves for at nå et ønsket niveau af molaritet.

Masseprocent Lommeregner

Du kan bruge masseprocentberegneren til at bestemme dit procentvise forhold mellem massen af en komponent og den samlede vægt af stoffet.

Kalkulator For Opløsningsfortynding

Opløsningsfortyndingsberegneren beregner, hvordan man fortynder en stamopløsning ved en kendt koncentration for at få et vilkårligt volumen.

Nernst Ligningsberegner

Denne Nernst-ligningsberegner viser den grundlæggende formel for elektrokemi, Nernst-ligningen (også kendt som cellepotentialligningen).

Folk kikkede også på…