Fyzikálne Kalkulačky

Kalkulačka Vlnovej Dĺžky

Táto kalkulačka vlnovej dĺžky je nástroj, ktorý vám môže pomôcť určiť vzťah medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou.

Kalkulačka vlnovej dĺžky

Obsah

Hlavné vlastnosti vĺn
Vzorec vlnovej dĺžky
Ako vypočítate vlnovú dĺžku?
Typické rýchlosti vĺn
Čo robí vlnová dĺžka svetla s fotosyntézou?
Aký je vzťah medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou?
Ktorá farba má najdlhšiu vlnovú dĺžku?
Ako môžete merať vlnovú dĺžku?
Aká vlnová dĺžka sa meria?
Ako môžete vypočítať energiu pomocou vlnových dĺžok?

Hlavné vlastnosti vĺn

Tri hlavné vlastnosti vĺn sú frekvencia, vlnová dĺžka a rýchlosť.
Rýchlosť vlny (v) označuje, ako rýchlo sa vlny šíria v médiu. Meria sa v metroch za sekundu.
Vlnová dĺžka (λ) označuje vzdialenosť, ktorú vlna opakuje. Závisí to od média, ktorým vlna prechádza. Meria sa v metroch.
Frekvencia (f) vlny vyjadruje, koľkokrát za daný čas zavibrujú častice média počas prechodu vlny cez médium. Hertz je jednotka frekvencie alebo 1 sekunda.

Vzorec vlnovej dĺžky

Táto jednoduchá rovnica popisuje vzťah medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou:
A = v / f

Ako vypočítate vlnovú dĺžku?

Je to ľahké! Na nájdenie správnej vlnovej dĺžky použite našu kalkulačku vlnovej dĺžky.
Nájdite frekvenciu vlny, napr. f = 10 MHz. Táto frekvencia je súčasťou spektra rádiových vĺn.
Vyberte rýchlosť vlny. Naša kalkulačka má predvolenú hodnotu 299 792 458 m/s, čo je rýchlosť, ktorou sa svetlo šíri vo vákuu.
Tieto hodnoty je možné dosadiť do rovnice vlnovej dĺžky λ = v / f.
Vypočítajte výsledok. Vlnová dĺžka v tomto príklade sa bude rovnať 29,98 m.
Tento nástroj možno použiť aj ako frekvenčnú kalkulačku. Ak chcete získať výsledok, jednoducho zadajte hodnoty vlnovej dĺžky a rýchlosti.
Majte na pamäti, že frekvencia sa pri prechode z jedného média do druhého nemení. Na riešenie zložitých problémov s viacerými médiami môžete použiť vzorec vlnovej dĺžky s inou frekvenciou a rýchlosťou.

Typické rýchlosti vĺn

Nižšie sú uvedené niektoré príklady hodnôt rýchlosti vĺn. Ak chcete zistiť vlnovú dĺžku červeného svetla vo vode, zadajte ich do našej kalkulačky vlnových dĺžok.
Svetlo vo vzduchu, vákuum: 299 792 458 m/s
Svetlo vo vode: 224 901 000 m/s
Zvuk vo vzduchu: 343,2 m/s
Zvuk vo vode (20°C): 1 481 m/s

Čo robí vlnová dĺžka svetla s fotosyntézou?

Medzi najlepšie vlnové dĺžky pre fotosyntézu patria tie, ktoré sú zafarbené modrou (375-460nm) a červenou (555-700nm). Tieto vlnové dĺžky môžu byť absorbované, pretože obsahujú správnu energiu na excitáciu elektrónov v pigmentoch rastlín. Toto je prvý krok fotosyntézy. To je dôvod, prečo rastliny vyzerajú zelené, absorbujú červené a modré svetlo!

Aký je vzťah medzi frekvenciou a vlnovou dĺžkou?

Rovnica fλ = c spája frekvenciu (f) s vlnovou dĺžkou (l). c je rýchlosť, ktorou sa svetlo šíri. Pretože rýchlosť svetla zostáva konštantná, zvýšenie frekvencie spôsobí zníženie vlnovej dĺžky. To znamená, že frekvencia je nepriamo úmerná vlnovej dĺžke.

Ktorá farba má najdlhšiu vlnovú dĺžku?

Červená je farba s najdlhšou vlnovou dĺžkou. Má vlnovú dĺžku 700 nm. Rádiové vlny sú vlny s najdlhšou vlnovou dĺžkou. Ľudské oko nevidí, takže nemá farbu. Fialová je farba s najkratšou vlnovou dĺžkou pri približne 400 nm.

Ako môžete merať vlnovú dĺžku?

Na meranie sily vlny použite fotometer.
Premeňte energiu na jouly (J).
Ak chcete získať frekvenciu vlny, vydeľte energiu Planckovou konštantou (6,626 x 10^-34).
Vydeľte rýchlosť svetla (300 000 000 m/s) frekvenciou, aby ste získali vlnovú dĺžku.

Aká vlnová dĺžka sa meria?

Vlnová dĺžka sa vzťahuje na vzdialenosť medzi dvoma vrcholmi alebo dnami vlny a meria sa v metroch. Vlny prichádzajú v mnohých tvaroch a veľkostiach. Predpona pre merače sa môže značne líšiť. Mohlo by to byť km pre rádiové vlny alebo mikrometre pre viditeľné svetlá (hoci často udávané v nanometroch) alebo pikometre na meranie gama žiarenia.

Ako môžete vypočítať energiu pomocou vlnových dĺžok?

Preveďte vlnovú dĺžku na metre.
Vydeľte rýchlosť, ktorou sa svetlo šíri, približne 300 000 000 m/s, vlnovou dĺžkou v metroch. To vám dá frekvenciu vlny.
Vynásobte frekvenciu Planckovou konštantou. 6,626 x 10^-34. To nám dáva energiu vlny v jouloch (J).

Parmis Kazemi
Autor článku
Parmis Kazemi
Parmis je tvorca obsahu, ktorý má vášeň pre písanie a vytváranie nových vecí. Má tiež veľký záujem o techniku a rada sa učí nové veci.

Kalkulačka Vlnovej Dĺžky Slovenčina
Publikovaný: Wed Apr 27 2022
V kategórii Fyzikálne kalkulačky
Pridajte Kalkulačka Vlnovej Dĺžky na svoj vlastný web