Χρηματοοικονομικοί Υπολογιστές

Αριθμομηχανή Περιθωρίου

Αν θέλετε να μεγιστοποιήσετε τα περιθώριά σας, αυτή η αριθμομηχανή θα είναι ο καλύτερος φίλος σας. Μπορείτε να υπολογίσετε τα έσοδα από ένα είδος αν γνωρίζετε την τιμή του και το προτιμώμενο ποσοστό περιθωρίου κέρδους.

Υπολογιστής περιθωρίου

Κέρδος:
? €
Περιθώριο κέρδους:
? %
φτιαγμένο με ❤️ από

Πίνακας περιεχομένων

Πώς να υπολογίσετε το περιθώριο κέρδους
Περιθώριο έναντι Σήμανσης
Ποια είναι η διαφορά στα περιθώρια μικτού και καθαρού κέρδους;
Μπορεί τα περιθώρια κέρδους να είναι πολύ υψηλά;
Τι είναι το περιθώριο στις πωλήσεις;
Τι είναι ένα καλό περιθώριο στην επιχείρηση;
Πώς μπορώ να υπολογίσω το περιθώριο χρησιμοποιώντας το Excel;
Πώς υπολογίζετε ένα περιθώριο 10%;
Πώς υπολογίζετε τη σήμανση από το περιθώριο;
Η αριθμομηχανή περιθωρίου θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε τα έσοδα του αντικειμένου. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το κόστος και το επιθυμητό περιθώριο. Αυτή η αριθμομηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό όλων των μεταβλητών που εμπλέκονται στη διαδικασία πώλησης: κόστος (πόσο πωλήθηκαν τα αγαθά), περιθώριο κέρδους (πόσο αξίζουν τα είδη), εισόδημα (πόσο αξίζει) και κέρδος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε άλλες τιμές. Το περιθώριο κέρδους της εταιρείας σας είναι αυτό που καθορίζει την υγεία της. Ένα χαμηλό περιθώριο μπορεί να οδηγήσει σε ολισθηρή κλίση και μπορεί να αντιμετωπίσετε σοβαρό πρόβλημα εάν η επιχείρησή σας υποφέρει. Τα υψηλά περιθώρια κέρδους είναι επιρρεπή σε λάθη και κακή τύχη. Συνεχίστε να διαβάζετε για να ανακαλύψετε πώς να προσδιορίσετε το περιθώριο κέρδους σας και τον τύπο του μικτού περιθωρίου.

Πώς να υπολογίσετε το περιθώριο κέρδους

 • Προσδιορίστε το COGS σας (κόστος ανά μονάδα) Για παράδειγμα 30 $.
 • Προσδιορίστε τα έσοδά σας (πόσο προϊόν πουλάτε, 50).
 • Αφαιρέστε τα έσοδα από το κόστος για να υπολογίσετε το μικτό κέρδος. $50 - $30 = $20
 • Διαιρέστε το μικτό κέρδος με τα έσοδα: 20 $ / 50 $ = 0,4.
 • Μπορεί να εκφραστεί σε ποσοστά: 0,4 * 100 = 40%.
 • Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζετε το περιθώριο κέρδους... ή χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή μας μεικτού περιθωρίου!
 • Περιθώριο έναντι Σήμανσης

  Η διαφορά στο μεικτό περιθώριο και τη σήμανση είναι μικρή, αλλά είναι σημαντική. Η τιμή κέρδους προς πώληση και η τιμή κέρδους προς αγορά (Κόστος Πωλήσεων Αγαθών) είναι η πρώτη. Το κέρδος είναι γνωστό και με σήμανση και περιθώριο, αλλά δεν μιλάμε για ποσοστά. Είναι συναρπαστικό να σημειωθεί ότι ορισμένοι προτιμούν να υπολογίζουν το μεικτό περιθώριο, ενώ άλλοι προτιμούν να υπολογίζουν τη σήμανση. Πιστεύουμε ότι η σήμανση είναι διαισθητική. Ωστόσο, κρίνοντας από τον αριθμό των ατόμων που αναζητούν αριθμομηχανή περιθωρίου και αριθμομηχανή σήμανσης, φαίνεται να είναι λίγο πιο δημοφιλής.

  Ποια είναι η διαφορά στα περιθώρια μικτού και καθαρού κέρδους;

  Το περιθώριο μικτού κέρδους είναι το κέρδος διαιρούμενο με τα έσοδα. Αυτό είναι το ποσό των χρημάτων που κάνατε. Το περιθώριο καθαρού κέρδους ισούται με το κέρδος, μείον όλα τα άλλα έξοδα όπως ενοίκιο, μισθοί, φόροι και ούτω καθεξής, διαιρεμένα με τα έσοδα. Αυτά είναι τα χρήματα που τελειώνουν στην τσέπη σας. Ενώ τα περιθώρια μικτού κέρδους είναι χρήσιμα μέτρα, οι επενδυτές είναι πιο πιθανό να εξετάζουν το καθαρό περιθώριο κέρδους. Αυτό δείχνει εάν καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα.

  Μπορεί τα περιθώρια κέρδους να είναι πολύ υψηλά;

  Αν και τα οικονομικά βασίζονται στην κοινή λογική, ο στόχος πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των εσόδων. Επανεπενδύστε τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα στην ανάπτυξη. Ή η εταιρεία σας θα υποφέρει μακροπρόθεσμα. Ορισμένες πρακτικές, παρόλο που μπορεί να σας αποφέρουν βραχυπρόθεσμα κέρδη, μπορεί να καταλήξουν να σας κοστίσουν περισσότερο μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, εισαγωγή πόρων από μια χώρα που είναι πιθανό να υπόκειται σε οικονομικές κυρώσεις στο μέλλον ή αγορά ακινήτου που θα καταρρεύσει εντός 5 ετών.

  Τι είναι το περιθώριο στις πωλήσεις;

  Το περιθώριο σας είναι το άθροισμα του κόστους πώλησης ενός αντικειμένου/υπηρεσίας και των δαπανών που απαιτούνται για την πώληση του προϊόντος, εκφρασμένο σε ποσοστό. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνουν έξοδα υλικών και κατασκευής, μισθούς, ενοίκια, εκπτώσεις και μισθούς εργαζομένων. Αν και αυτό μοιάζει πολύ στην έννοια με το καθαρό κέρδος, είναι σε όρους ανά μονάδα.

  Τι είναι ένα καλό περιθώριο στην επιχείρηση;

  Δεν υπάρχει μια σωστή απάντηση στο "Τι είναι ένα καλό περιθώριο". Η απάντηση που θα λάβετε θα διαφέρει ανάλογα με το ποιον ρωτάτε καθώς και τον τύπο σας. Δεν πρέπει να έχετε αρνητικό ακαθάριστο ή καθαρό περιθώριο. Αυτό συμβαίνει επειδή μπορεί να χάσετε χρήματα. Ένα καθαρό περιθώριο 5% θεωρείται φτωχό και το 10% είναι αποδεκτό. Το 20% είναι ένα καλό περιθώριο. Δεν υπάρχει ιδανικό περιθώριο για μια νέα εταιρεία. Ελέγξτε τον κλάδο σας για να δείτε παραδείγματα περιθωρίων. Αλλά να είστε έτοιμοι για χαμηλότερο περιθώριο. Οι εργαζόμενοι είναι συχνά το μεγαλύτερο κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις.

  Πώς μπορώ να υπολογίσω το περιθώριο χρησιμοποιώντας το Excel;

  Παρόλο που είναι πιο απλό να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Omni Margin, εξακολουθεί να είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πώς το Excel υπολογίζει το περιθώριο.
 • Εισαγάγετε την τιμή των αγαθών που πωλήθηκαν, για παράδειγμα, στο κελί B1.
 • Εισαγάγετε τα έσοδα από το προϊόν στο κελί B1.
 • Υπολογίστε το κέρδος αφαιρώντας τα έσοδα κόστους (Εισαγωγή =C1=B1-A1) και στη συνέχεια χαρακτηρίστε το "κέρδος".
 • Διαιρέστε τα έσοδα με το κέρδος και πολλαπλασιάστε τα με το 100 (Είσοδος =(C1/B1)*100) και βάλτε την ετικέτα "περιθώριο".
 • Κάντε δεξί κλικ στο κελί που θέλετε να μορφοποιήσετε.
 • Επιλέξτε Ποσοστό από το πλαίσιο Αριθμός και εισαγάγετε τον επιθυμητό αριθμό.
 • Πώς υπολογίζετε ένα περιθώριο 10%;

 • Διαιρέστε το 10 με το 100 και λάβετε 0,1 για να κάνετε 10% ανά δεκαδικό.
 • Παίρνετε 0,9 αν πάρετε 0,1 από 1.
 • Διαιρέστε το κόστος του αντικειμένου σας με το 0,9.
 • Αυτός ο νέος αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τιμή πώλησης για να αποκτήσετε ένα περιθώριο κέρδους 10%.
 • Πώς υπολογίζετε τη σήμανση από το περιθώριο;

  1. Διαιρέστε το ποσοστό σας με το 100 για να μετατρέψετε το περιθώριο σας σε δεκαδικό. 2. Αφαιρέστε αυτό το δεκαδικό αρχίζοντας από το 1. 3. Διαιρέστε το 1 με το γινόμενο για την αφαίρεση. 4. Αφαιρέστε 1 το γινόμενο από το προηγούμενο βήμα. 5. Η σήμανση μπορεί πλέον να εκφραστεί σε δεκαδική μορφή! 6. Μπορείτε να έχετε σήμανση σε μορφή ποσοστού πολλαπλασιάζοντας το δεκαδικό επί 100.
  Parmis Kazemi
  Συντάκτης άρθρου
  Parmis Kazemi
  Ο Parmis είναι ένας δημιουργός περιεχομένου που έχει πάθος να γράφει και να δημιουργεί νέα πράγματα. Επίσης, ενδιαφέρεται πολύ για την τεχνολογία και απολαμβάνει να μαθαίνει νέα πράγματα.
  Αριθμομηχανή Περιθωρίου ελληνικά
  Που δημοσιεύθηκε: Thu Jul 14 2022
  Στην κατηγορία Χρηματοοικονομικοί υπολογιστές
  Προσθέστε το Αριθμομηχανή Περιθωρίου στον δικό σας ιστότοπο

  Άλλοι οικονομικοί υπολογιστές

  Υπολογιστής Μηνιαίου Μισθού Σε Ωρομίσθιο (αριθμομηχανή Πληρωμής)

  Υπολογίστε τι κερδίζετε ανά ώρα εύκολα με την αριθμομηχανή μας! Μαθαίνετε επίσης τις σημαντικές διαφορές μεταξύ ωριαίας και μηνιαίας πληρωμής μισθού!

  Υπολογιστής Αύξησης Αποδοχών

  Υπολογίστε εύκολα τον νέο μισθό σας μετά την αύξηση της αμοιβής με τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή αύξησης αποδοχών!

  Υπολογιστής Πλεονάσματος Καταναλωτή (φόρμουλα Πλεονάσματος Καταναλωτή)

  Υπολογίστε άμεσα το πλεόνασμα καταναλωτή με την ηλεκτρονική μας οικονομική αριθμομηχανή!

  Υπολογιστής Μισθού

  Ο Υπολογιστής Μισθών μετατρέπει τα ποσά των μισθών σε ισοδύναμες αξίες με βάση τη συχνότητα πληρωμής.

  Αριθμομηχανή Δανείου Αυτοκινήτου

  Αυτή είναι μια δωρεάν αριθμομηχανή που υπολογίζει τη μηνιαία πληρωμή δανείου ενός δανείου αυτοκινήτου. Λειτουργεί με καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα!

  Υπολογιστής Έκπτωσης

  Χρησιμοποιώντας αυτήν την ηλεκτρονική αριθμομηχανή, μπορείτε να υπολογίσετε την τελική τιμή αφού εφαρμόσετε τυχόν εκπτώσεις.

  Αριθμομηχανή Κερδών Κρυπτονομισμάτων

  Αυτή η αριθμομηχανή σάς βοηθά να δείτε πόσα χρήματα και πόσα κέρδη έχετε κάνει από τις επενδύσεις σας.

  Υπολογιστής Κέρδους Ethereum (ETH).

  Υπολογίστε εύκολα τα κέρδη των επενδύσεών σας στο Ethereum με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή.

  Υπολογιστής Κερδών Dogecoin (DOGE).

  Υπολογίστε εύκολα τα κέρδη των επενδύσεών σας στο Dogecoin με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή επενδυτικών υπηρεσιών.

  Υπολογιστής Κερδών Bitcoin (BTC).

  Υπολογίστε εύκολα τα επενδυτικά σας κέρδη σε Bitcoin με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή.

  Αριθμομηχανή Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων

  Αυτός ο υπολογιστής ROE σάς επιτρέπει να υπολογίζετε γρήγορα το ROE (απόδοση ιδίων κεφαλαίων) με βάση το καθαρό εισόδημα που δημιουργείται καθώς και τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας/έργου.

  Αριθμομηχανή Υποθηκών

  Αυτό είναι ένα δωρεάν εργαλείο που θα υπολογίσει τη μηνιαία πληρωμή του στεγαστικού σας δανείου.

  Υπολογιστής Κέρδους Ripple (XRP).

  Υπολογίστε τα κέρδη των επενδύσεών σας XRP με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή κερδών.

  Υπολογιστής Κερδών Bitcoin Cash (BCH).

  Υπολογίστε τα κέρδη για τις επενδύσεις σας σε BCH εύκολα με αυτόν τον δωρεάν υπολογιστή επενδυτικών υπηρεσιών.

  Υπολογιστής Κέρδους Litecoin (LTC).

  Υπολογίστε εύκολα τα κέρδη των επενδύσεών σας LTC με αυτόν τον δωρεάν αριθμομηχανή επενδύσεων.

  Υπολογιστής Κέρδους Binance Coin (BNB).

  Υπολογίστε εύκολα τα κέρδη των επενδύσεών σας BNB με αυτήν τη δωρεάν αριθμομηχανή επενδύσεων.

  Υπολογιστής Ισοδύναμου Ετήσιου Κόστους

  Χρησιμοποιήστε αυτό το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο για να υπολογίσετε το ισοδύναμο ετήσιο κόστος, το οποίο είναι ένα μέτρο του πραγματικού κόστους κατοχής ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια ζωής του.

  Υπολογιστής Ετήσιου Εισοδήματος

  Αυτό είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που υπολογίζει πόσα χρήματα κερδίζετε σε ένα χρόνο.

  Υπολογιστής Απόδοσης Επένδυσης (ROI).

  Αυτή είναι μια αριθμομηχανή που σας βοηθά να υπολογίσετε πόσα χρήματα θα βγάλετε από μια επένδυση.

  Αριθμομηχανή Απόσβεσης Αυτοκινήτου

  Αυτή η αριθμομηχανή υπολογίζει το κόστος απόσβεσης για το αυτοκίνητό σας. Υπολογίστε την αξία του αυτοκινήτου από τη στιγμή που θα χρησιμοποιηθεί.

  Αριθμομηχανή Τόκων

  Ο υπολογιστής τόκων μας σάς επιτρέπει να υπολογίζετε τις πληρωμές τόκων και τα τελικά υπόλοιπα όχι μόνο για σταθερά ποσά κεφαλαίου αλλά και για περιοδικές εισφορές.

  Αριθμομηχανή CAPM

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον υπολογιστή CAPM για να εξηγήσετε τη σχέση μεταξύ της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ασφάλειας.

  Αριθμομηχανή Οικονομικής Σήμανσης

  Ο υπολογιστής υπολογισμού σήμανσης είναι ένα εργαλείο για επιχειρήσεις που υπολογίζει την τιμή πώλησής σας.

  Αριθμομηχανή Στεγαστικού Δανείου (EMI)

  Αυτή η αριθμομηχανή στεγαστικού δανείου είναι δωρεάν και θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε γρήγορα το EMI του στεγαστικού σας δανείου.

  Αριθμομηχανή PPF (Public Providence Fund).

  Αυτό το χρηματοοικονομικό εργαλείο σάς επιτρέπει να επιλύσετε τα ερωτήματά σας σχετικά με τον λογαριασμό του Ταμείου Δημόσιας Προνοίας.

  Αριθμομηχανή Επιστροφών Αμοιβαίων Κεφαλαίων

  Με αυτό το δωρεάν εργαλείο μπορείτε να υπολογίσετε την απόδοση της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια!

  Αριθμομηχανή SIP (συστηματικό Επενδυτικό Σχέδιο).

  Οι αριθμομηχανές SIP επιτρέπουν στα άτομα να υπολογίζουν γρήγορα τις πιθανές αποδόσεις των επενδύσεών τους σε αμοιβαία κεφάλαια που πραγματοποιούνται μέσω SIP.

  Υπολογιστής CAGR (σύνθετος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης)

  Εάν θέλετε να υπολογίσετε την πιθανή απόδοση από μια επένδυση, η αριθμομηχανή CAGR είναι το εργαλείο για εσάς!

  Στοχαστική Αριθμομηχανή Ευρετηρίου

  Αυτός ο στοχαστικός Υπολογιστής Δείκτη θα παρέχει πιο ακριβή μέτρηση από τον Δείκτη Μάζας Σώματος.

  Αριθμομηχανή Ανώτατου Ρυθμού

  Το ανώτατο επιτόκιο, γνωστό και ως υπολογιστής ποσοστού κεφαλαιοποίησης, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για ακίνητα.

  Υπολογιστής Μέσου Όρου Αποθεμάτων (βάση Κόστους)

  Αυτή η αριθμομηχανή μέσου όρου μετοχών θα σας επιτρέψει να υπολογίσετε την τιμή της μετοχής ή τη μέση τιμή στην οποία αγοράσατε τις μετοχές σας.

  Αριθμομηχανή Επένδυσης

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Επενδύσεων για να υπολογίσετε μια συγκεκριμένη παράμετρο για το επενδυτικό σας σχέδιο. Οι καρτέλες υποδεικνύουν την παράμετρο που πρέπει να υπολογιστεί. Για να υπολογίσετε το ποσοστό απόδοσης που απαιτείται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επενδυτικού στόχου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εισροές, κάντε κλικ στην καρτέλα Ποσοστό απόδοσης.

  Αντίστροφη Αριθμομηχανή Διάσπασης Αποθεμάτων

  Αυτό το αξιοσημείωτο εργαλείο θα υπολογίσει τη νέα αξία μιας μετοχής μετά από μια αντίστροφη διάσπαση μετοχών.

  Υπολογιστής Κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας

  Ο υπολογιστής κόστους ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπει στους καταναλωτές να υπολογίζουν το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας με έναν εύχρηστο τρόπο.

  Κοινή Αριθμομηχανή Ενοικίασης

  Αυτή η αριθμομηχανή θα υπολογίσει γρήγορα και αποτελεσματικά το δίκαιο ποσό ενοικίασης για κάθε μέλος της μονάδας ενοικίασης.

  Αριθμομηχανή Προμήθειας

  Αυτή η ηλεκτρονική αριθμομηχανή θα υπολογίσει την αμοιβή με βάση το ποσοστό.

  Υπολογιστής Μελλοντικής Αξίας

  Ο Υπολογιστής μελλοντικής αξίας είναι ένα έξυπνο εργαλείο που θα υπολογίσει γρήγορα την αξία οποιασδήποτε επένδυσης σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή στο μέλλον.

  Υπολογιστής Αποτίμησης Εκκίνησης

  Ο υπολογιστής αποτίμησης μετά και πριν από τα χρήματα απλοποιεί τα μαθηματικά, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε σε πιο σημαντικές εργασίες όταν διαπραγματεύεστε την αποτίμηση εκκίνησης.

  Υπολογιστής Αντιστάθμισης Αντιστάθμισης Για Επενδύσεις

  Αυτή η αριθμομηχανή θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το ποσοστό του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου που έχει αντισταθμιστεί έναντι του επενδυτικού κινδύνου.

  Αριθμομηχανή Βύθισης Ταμείου

  Η αριθμομηχανή βύθισης ταμείου σάς βοηθά να προσδιορίσετε πόσα πρέπει να αφήσετε στην άκρη για να πετύχετε τον στόχο σας εντός του καθορισμένου χρόνου.

  Αριθμομηχανή Επαναλαμβανόμενων Καταθέσεων (RD).

  Ο Υπολογιστής RD (επαναλαμβανόμενη κατάθεση) μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την αξία λήξης για τον Επενδυτικό Λογαριασμό σας RD, εάν αυξάνεται με ένα καθορισμένο επιτόκιο και για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

  Αριθμομηχανή Μίσθωσης

  Ο υπολογιστής μίσθωσης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τη μηνιαία και τη συνολική πληρωμή για μια μίσθωση.

  Υπολογιστής Αναλογίας Χρέους Προς Εισόδημα

  Η αριθμομηχανή χρέους προς το εισόδημα, ή εν συντομία η αριθμομηχανή DTI, είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για όποιον έχει συνάψει οποιοδήποτε είδος δανείου. Αυτή η αριθμομηχανή θα σας δείξει πόσα χρέη έχετε και αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά άλλο δάνειο.

  Υπολογιστής Περιόδου Απόσβεσης

  Ο υπολογιστής περιόδου απόσβεσης σάς επιτρέπει να υπολογίσετε πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να πραγματοποιήσετε κέρδος σε μια αρχική επένδυση.

  Υπολογιστής Κερδών Ανά Μετοχή (EPS).

  Αυτό το εργαλείο θα σας καθοδηγήσει στον υπολογισμό των κερδών σας ανά μετοχή. Σας παρέχει επίσης έναν ακριβή τύπο για τον υπολογισμό του EPS σας.

  Αριθμομηχανή Ροπής Αδράνειας

  Η αριθμομηχανή ροπής αδράνειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας βοηθήσει εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον προσδιορισμό της δεύτερης στιγμής της περιοχής για οποιοδήποτε κοινό σχήμα (όπως ένα στρογγυλό ή ένα εξάγωνο).

  Υπολογιστής Μελλοντικής Αξίας Προσόδου

  Ο Υπολογιστής Μελλοντικής Αξίας Προσόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεθεί η μελλοντική αξία ενός συνόλου ίσων ταμειακών ροών σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

  Ετήσια Ποσοστιαία Απόδοση

  Ο Υπολογιστής APY μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει πόσο ενδιαφέρον θα κερδίσετε σε μια επένδυση που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός έτους.

  Μετατροπέας Crore Σε Lakh

  Ο μετατροπέας crore σε lakh είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που σας επιτρέπει να μετατρέψετε οποιοδήποτε αριθμό σε crores ή lakhs.

  Αριθμομηχανή Δανείου Σκάφους

  Αυτό το εργαλείο θα σας βοηθήσει στην εκτίμηση των μηνιαίων πληρωμών καθώς και στον υπολογισμό της συνολικής τιμής για τη χρηματοδότηση του σκάφους των ονείρων σας.

  Υπολογιστής Τιμής Ομολόγων

  Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να υπολογίσετε τις τιμές των ομολόγων που εκδίδονται από μια κυβέρνηση ή μια εταιρεία με αυτόν τον υπολογιστή τιμής ομολόγων.

  Ώρα Και Μισή Αριθμομηχανή

  Με την αριθμομηχανή χρόνου και μισού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τις τιμές υπερωριών για ενάμιση χρόνο, διπλή αμοιβή και τριπλή αμοιβή.

  FIRE Calculator - Υπολογίστε Την Πρόωρη Συνταξιοδότηση

  Υπολογιστής FIRE — Οικονομική ανεξαρτησία, συνταξιοδοτηθείτε πρόωρα

  Υπολογιστής Ποσοστιαίας Απόδοσης

  Η αριθμομηχανή ποσοστιαίας απόδοσης θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε την ποσοστιαία απόδοση και θα σας δείξει επίσης τον τύπο ποσοστιαίας απόδοσης, καθώς και τον ορισμό.

  Αριθμομηχανή Διαφοροποίησης

  TODO

  Αριθμομηχανή Πληρωμής Με Πιστωτική Κάρτα

  Υπολογίστε εύκολα τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα με το δωρεάν εργαλείο μας

  Υπολογίστε Την Τρέχουσα Αναλογία Περιουσιακών Στοιχείων Προς Υποχρεώσεις

  Υπολογίστε την τρέχουσα αναλογία σας για τα οικονομικά και τις επιχειρήσεις!

  TODO

  TODO

  Υπολογιστής Αναλογίας Πληρωμής Μερίσματος

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO