Finansielle Kalkulatorer

Margin Kalkulator

Hvis du ønsker å maksimere marginene dine, vil denne kalkulatoren være din beste venn. Du kan beregne inntektene fra en vare hvis du kjenner prisen og din foretrukne fortjenestemarginprosent.

Marginkalkulator

Profitt:
? €
Fortjenestemargin:
? %
laget med ❤️ av

Innholdsfortegnelse

Hvordan beregne fortjenestemargin
Margin vs. Markup
Hva er forskjellen i brutto og netto fortjenestemargin?
Kan fortjenestemarginene være for høye?
Hva er margin i salg?
Hva er en god margin i virksomheten?
Hvordan kan jeg beregne marginen ved hjelp av Excel?
Hvordan beregner du en margin på 10 %?
Hvordan beregner du påslaget fra marginen?
Marginkalkulatoren hjelper deg med å finne ut varens inntekter. Dette forutsetter at du har kostnadene og ønsket margin. Denne kalkulatoren kan brukes til å beregne alle variablene som er involvert i salgsprosessen: kostnad (hvor mye varene ble solgt), fortjenestemargin (hvor mye varene er verdt), inntekt (hvor mye den er verdt) og fortjeneste. Du kan også bruke andre verdier. Fortjenestemarginen til bedriften din er det som bestemmer helsen. En lav margin kan føre til en glatt bakke, og du kan være i alvorlige problemer hvis virksomheten din lider. Høye fortjenestemarginer er utsatt for feil og uflaks. Fortsett å lese for å finne ut hvordan du bestemmer fortjenestemarginen din og bruttomarginformelen.

Hvordan beregne fortjenestemargin

 • Bestem COGS (kostnad per enhet) For eksempel $30.
 • Bestem inntektene dine (hvor mye produkt du selger for, 50).
 • Trekk fra inntektene fra kostnaden for å beregne bruttofortjenesten. $50 - $30 = $20
 • Del bruttofortjeneste på inntekt: $20 / $50 = 0,4.
 • Det kan uttrykkes i prosenter: 0,4 * 100 = 40 %.
 • Slik beregner du fortjenestemargin... eller bruk vår bruttomarginkalkulator!
 • Margin vs. Markup

  Forskjellen i bruttomargin og påslag er liten, men de er viktige. Fortjeneste-til-salg-prisen og fortjeneste-til-kjøp-prisen (Cost Of Goods Sold) er førstnevnte. Fortjeneste er også kjent med markup og margin, men vi snakker ikke om prosenter. Det er fascinerende å merke seg at noen foretrekker å beregne bruttomargin mens andre foretrekker å beregne påslag. Vi tror markering er intuitivt. Men å dømme ut fra antall personer som søker etter marginkalkulator og markup-kalkulator , ser det ut til å være litt mer populært.

  Hva er forskjellen i brutto og netto fortjenestemargin?

  Brutto fortjenestemargin er overskuddet delt på omsetning. Dette er beløpet du har tjent. Netto fortjenestemargin er lik fortjeneste, minus alle andre utgifter som husleie, lønn, skatter og så videre, delt på inntekter. Dette er pengene som ender i lommen din. Mens brutto fortjenestemarginer er nyttige mål, er det mer sannsynlig at investorer ser på netto fortjenestemargin. Dette viser om driftsutgiftene dekkes.

  Kan fortjenestemarginene være for høye?

  Selv om økonomi er basert på sunn fornuft, bør målet være å maksimere inntektene. Reinvester mesteparten av disse pengene i vekst. Eller din bedrift vil lide på lang sikt. Noen praksiser, selv om de kan gi deg kortsiktig fortjeneste, kan ende opp med å koste deg mer på lang sikt. For eksempel importere ressurser fra et land som sannsynligvis vil bli gjenstand for økonomiske sanksjoner i fremtiden eller kjøp av eiendom som vil bli under vann innen 5 år.

  Hva er margin i salg?

  Marginen din er summen av salgskostnaden for en vare/tjeneste, og utgiftene som kreves for å selge produktet, uttrykt i prosent. Disse utgiftene inkluderer material- og produksjonskostnader, lønn, husleie, rabatter og ansattes lønn. Selv om dette er veldig likt i konseptet til netto fortjeneste, er det per enhet.

  Hva er en god margin i virksomheten?

  Det finnes ikke ett riktig svar på «Hva er en god margin». Svaret du får vil variere avhengig av hvem du spør samt type. Du bør ikke ha noen negativ brutto- eller nettomargin. Dette er fordi du kan tape penger. En nettomargin på 5 % anses å være dårlig og 10 % er akseptabelt. 20 % er en god margin. Det er ingen ideell margin for et nytt selskap. Sjekk din bransje for å se eksempler på marginer. Men vær klar for en lavere margin. Ansatte er ofte den største utgiften for små bedrifter.

  Hvordan kan jeg beregne marginen ved hjelp av Excel?

  Selv om det er enklere å bruke Omni Margin Calculator, er det fortsatt nyttig å vite hvordan Excel beregner margin.
 • Skriv inn prisen på solgte varer, for eksempel i celle B1.
 • Skriv inn inntektene fra produktet i celle B1.
 • Beregn fortjeneste ved å trekke fra kostnadsinntekter (Input =C1=B1-A1) og merk det deretter som "profit".
 • Del inntekten på fortjenesten, og multiplisert den med 100 (Input =(C1/B1)*100), og merk den "margin".
 • Høyreklikk på cellen du vil formatere.
 • Velg Prosent fra Nummer-boksen og skriv inn ønsket nummer.
 • Hvordan beregner du en margin på 10 %?

 • Del 10 med 100 og få 0,1 for å få 10 % per desimal.
 • Du får 0,9 hvis du tar 0,1 fra 1.
 • Del varens pris med 0,9.
 • Dette nye tallet kan brukes som salgspris for å få en fortjenestemargin på 10 %.
 • Hvordan beregner du påslaget fra marginen?

  1. Del prosentandelen din med 100 for å forvandle marginen til en desimal. 2. Trekk fra denne desimalen fra 1. 3. Del 1 på produktet for subtraksjonen. 4. Trekk 1 produktet fra forrige trinn. 5. Markup kan nå uttrykkes i desimalformat! 6. Du kan ha markering i prosentformat ved å multiplisere desimaltallet med 100.
  Parmis Kazemi
  Artikkelforfatter
  Parmis Kazemi
  Parmis er en innholdsskaper som har en lidenskap for å skrive og skape nye ting. Hun er også sterkt interessert i teknologi og liker å lære nye ting.
  Margin Kalkulator Norsk
  Publisert: Thu Jul 14 2022
  I kategori Finansielle kalkulatorer
  Legg til Margin Kalkulator på ditt eget nettsted

  Andre økonomiske kalkulatorer

  Månedslønn Til Timelønnskalkulator (lønnskalkulator)

  Beregn hva du tjener i timen enkelt med vår kalkulator! Du lærer også de viktige forskjellene mellom timelønn og månedslønn!

  Lønningskalkulator

  Beregn din nye lønn etter lønnsøkning enkelt med vår online lønnsøkningskalkulator!

  Forbrukeroverskuddskalkulator (forbrukeroverskuddsformel)

  Beregn umiddelbart forbrukeroverskudd med vår økonomiske kalkulator på nett!

  Lønnskalkulator

  Lønnskalkulatoren konverterer lønnsbeløp til tilsvarende verdier basert på betalingsfrekvens.

  Kalkulator For Billån

  Dette er en gratis kalkulator som beregner den månedlige lånebetalingen for et billån. Fungerer med nye og brukte biler!

  Rabattkalkulator

  Ved å bruke denne online kalkulatoren kan du finne ut den endelige prisen etter å ha brukt eventuelle rabatter.

  Cryptocurrency Profit Kalkulator

  Denne kalkulatoren hjelper deg å se hvor mye penger og fortjeneste du har tjent på investeringene dine.

  Ethereum (ETH) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av Ethereum-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Dogecoin (DOGE) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av Dogecoin-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Bitcoin (BTC) Fortjenestekalkulator

  Beregn investeringsfortjenesten din av Bitcoin enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Kalkulator For Egenkapitalavkastning

  Denne ROE-kalkulatoren lar deg raskt beregne ROE (avkastning på egenkapital) basert på nettoinntekten generert samt den totale egenkapitalen til selskapet/prosjektet.

  Boliglånskalkulator

  Dette er et gratis verktøy som vil beregne din månedlige boliglånsbetaling.

  Ripple (XRP) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av XRP-investeringene dine med denne gratis fortjenestekalkulatoren.

  Bitcoin Cash (BCH) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten for BCH-investeringene dine enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Litecoin (LTC) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av dine LTC-investeringer enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Binance Coin (BNB) Fortjenestekalkulator

  Beregn fortjenesten av dine BNB-investeringer enkelt med denne gratis investeringskalkulatoren.

  Tilsvarende Årlig Kostnadskalkulator

  Bruk dette gratis nettbaserte verktøyet til å beregne den tilsvarende årlige kostnaden, som er et mål på den sanne kostnaden ved å eie en eiendel over levetiden.

  Årlig Inntektskalkulator

  Dette er et nettbasert verktøy som beregner hvor mye penger du tjener på et år.

  Avkastning På Investeringen (ROI) Kalkulator

  Dette er en kalkulator som hjelper deg å finne ut hvor mye penger du vil tjene på en investering.

  Bilavskrivningskalkulator

  Denne kalkulatoren beregner kostnaden for avskrivning for bilen din. Estimer bilens verdi når den er brukt.

  Rentekalkulator

  Vår rentekalkulator lar deg beregne rentebetalinger og sluttsaldo for ikke bare faste hovedstoler, men også periodiske bidrag.

  CAPM-kalkulator

  Bruk denne CAPM-kalkulatoren til å forklare forholdet mellom forventet avkastning og sikkerhetsrisikoen.

  Kalkulator For Finansiell Påslag

  Markup-kalkulatoren er et verktøy for bedrifter som beregner salgsprisen din.

  Boliglånskalkulator (EMI)

  Denne boliglånskalkulatoren er gratis og lar deg beregne boliglånets EMI raskt.

  PPF-kalkulator (Public Provident Fund).

  Dette økonomiske verktøyet lar deg løse spørsmålene dine om kontoen for offentlige forsørgelsesfond.

  Aksjefond Avkastning Kalkulator

  Med dette gratisverktøyet kan du beregne avkastningen på investeringen på aksjefond!

  SIP-kalkulator (systematisk Investeringsplan).

  SIP-kalkulatorer lar enkeltpersoner raskt beregne den potensielle avkastningen av sine aksjefondsinvesteringer gjort via SIP.

  CAGR-kalkulator (sammensatt Årlig Vekstrate)

  Hvis du vil estimere den potensielle avkastningen fra en investering, er CAGR-kalkulatoren verktøyet for deg!

  Ponderal Indekskalkulator

  Denne ponderale indekskalkulatoren vil gi en mer nøyaktig måling enn Body Mass Index.

  Kalkulator For Cap Rate

  Cap rate, også kjent som kapitaliseringsrentekalkulatoren er et verktøy som alle som er interessert i fast eiendom kan bruke.

  Lagergjennomsnittskalkulator (kostnadsgrunnlag)

  Denne gjennomsnittskalkulatoren for aksjer lar deg beregne aksjekursen eller gjennomsnittsprisen du kjøpte aksjene til.

  Investeringskalkulator

  Du kan bruke investeringskalkulatoren til å beregne en bestemt parameter for investeringsplanen din. Fanene indikerer parameteren som skal beregnes. For å beregne avkastningsgraden som kreves for å nå et bestemt investeringsmål ved å bruke bestemte input, klikk på fanen Return Rate.

  Omvendt Aksjedelingskalkulator

  Dette bemerkelsesverdige verktøyet vil beregne en aksjes nye verdi etter en omvendt aksjedeling.

  Kalkulator For Strømkostnad

  Strømkostnadskalkulatoren lar forbrukere beregne sine årlige strømkostnader på en brukervennlig måte.

  Felles Leiedelingskalkulator

  Denne kalkulatoren vil raskt og effektivt beregne det rimelige leiebeløpet for hvert medlem av utleieenheten din.

  Provisjonskalkulator

  Denne nettbaserte kalkulatoren vil beregne den prosentvise godtgjørelsen.

  Fremtidig Verdi Kalkulator

  Future Value Calculator er et smart verktøy som raskt vil beregne verdien av enhver investering til enhver tid i fremtiden.

  Kalkulator For Oppstartsvurdering

  Verdsettelseskalkulatoren for post- og forhåndspenger forenkler regnestykket slik at du kan fokusere på viktigere oppgaver når du forhandler oppstartsvurdering.

  Sikringsforholdskalkulator For Investeringer

  Denne kalkulatoren hjelper deg med å bestemme prosentandelen av investeringsporteføljen din som er sikret mot investeringsrisiko.

  Synkende Fond Kalkulator

  Synkefondskalkulatoren hjelper deg med å finne ut hvor mye du må sette av for at du skal nå målet ditt innen den angitte tiden.

  Kalkulator For Periodisk Innskudd (RD).

  RD-kalkulatoren (gjentakende innskudd) kan hjelpe deg med å bestemme forfallsverdien for RD-investeringskontoen din hvis den vokser med en fastsatt rente og over en viss tid.

  Leie Kalkulator

  Vår leiekalkulator hjelper deg med å bestemme den månedlige og totale betalingen for en leieavtale.

  Kalkulator For Gjeld Til Inntektsforhold

  Gjeld til inntekt kalkulator, eller DTI kalkulator for kort, er et uvurderlig verktøy for alle som har tatt opp alle typer lån. Denne kalkulatoren vil vise deg hvor mye gjeld du har og om du har råd til et nytt lån.

  Kalkulator For Tilbakebetalingstid

  Tilbakebetalingstidskalkulatoren lar deg anslå hvor lang tid det vil ta å tjene penger på en første investering.

  Inntjening Per Aksje (EPS) Kalkulator

  Dette verktøyet vil veilede deg i beregningen av inntjening per aksje. Den gir deg også en nøyaktig formel for å beregne EPS.

  Treghetsmomentkalkulator

  Treghetsmomentkalkulatoren kan brukes til å hjelpe deg hvis du har problemer med å bestemme andre øyeblikk av areal for en vanlig form (som en rund eller en sekskant).

  Fremtidig Verdi Av Annuitetskalkulator

  Future Value of Annuity Calculator kan brukes til å finne den fremtidige verdien av et sett med like kontantstrømmer på en bestemt dato.

  Årlig Prosentvis Avkastning

  APY-kalkulatoren kan brukes til å beregne hvor mye renter du vil tjene på en investering gjort i løpet av et år.

  Crore Til Lakh-omformer

  Crore til lakh-konverteren er et hendig verktøy som lar deg konvertere et hvilket som helst tall til crores eller lakhs.

  Kalkulator For Båtlån

  Dette verktøyet vil hjelpe deg med å estimere månedlige betalinger samt å beregne totalprisen for din drømmebåtfinansiering.

  Obligasjonspriskalkulator

  Vi tar sikte på å hjelpe deg med å beregne obligasjonsprisene utstedt av en regjering eller et selskap med denne obligasjonspriskalkulatoren.

  Halvannen Tidskalkulator

  Med halvannen tidskalkulator kan du enkelt finne overtidssatsene for halvannen tid, dobbel lønn og trippellønn.

  BRANN-kalkulator - Beregn Førtidspensjonering

  BRANN-kalkulator — økonomisk uavhengighet, pensjoner deg tidlig

  Prosentavkastningskalkulator

  Prosentavkastningskalkulatoren vil hjelpe deg med å forstå hvordan prosentavkastning og viser deg formelen for prosentavkastning, samt definisjonen.

  Diversifiseringskalkulator

  TODO

  Kredittkortbetalingskalkulator

  Beregn kredittkortbetalingene dine enkelt med vårt gratisverktøy

  Beregn Gjeldende Forhold Mellom Eiendeler Og Gjeld

  Beregn ditt nåværende forhold for finans og virksomhet!

  TODO

  TODO

  Kalkulator For Utbytteutbetalingsforhold

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO

  TODO