Matemaattiset laskimet

Tarvitsetko apua matematiikassa? Laskureidemme avulla voit menestyä matematiikassa. Matematiikka on lukuisten, rakenteeseen ja muutoksiin liittyvien aiheiden tutkimus. Kun matemaattisia rakenteita käytetään todellisten ilmiöiden mallintamiseen, ne voivat antaa ennusteita luonnosta. Käytännön matematiikka on ollut ihmisen toimintaa monien vuosien ajan. Haastavimpien ongelmien ratkaisemiseksi tarvittava tutkimus voi kestää vuosia. Giuseppe Peanon, David Hilbertin ja muiden 1800 -luvulla tekemän työn jälkeen on laajalti uskottu, että tieteellistä tutkimusta tehdään analysoimalla ja kritisoimalla huolellisesti valittujen aksioomien ja määritelmien oikeellisuutta. Matematiikan kehitys alkoi renessanssin aikana, jolloin tutkijat alkoivat kehittää uusia ideoita ja menetelmiä. Sitä käytetään laajalti eri tieteenaloilla. Soveltavan matematiikan syntyminen on johtanut uusiin tieteenaloihin, kuten peliteoriaan ja tilastoihin. Matematiikan historia osoittaa, että ensimmäinen merkittävä tiivistelmä oli luultavasti numeroita. Se oli oivallus, että monilla numeroilla on jotain yhteistä.

Matematiikka laskimet

Vektorin Ristitulon Laskin

30 60 90 Kolmion Laskin

Odotusarvon Laskin

Funktiolaskin Netissä

Keskihajontalaskin

Prosenttilaskuri

Yhteisten Murtolukujen Laskin

Paunoista Kupeiksi Muunnin: Jauhot, Sokeri, Maito..

Ympyrän Ympärysmitan Laskin

Kaksikulmainen Kaavalaskin

Juuri Ja Potenssi Laskin

Kolmion Pinta -alan Laskin

Pääkulman Laskin

Pistetulon Laskin

Keskipisteen Laskin

Merkittävien Lukujen Muunnin (Sig Figs -laskin)

Kaaren Pituuslaskin Ympyrälle

Pistearviolaskin

Prosentin Lisäyslaskin

Prosenttiosuuslaskin

Lineaarinen Interpolointilaskin

QR -hajoamislaskin

Matriisin Transponointilaskin

Kolmion Hypotenuusan Laskin

Trigonometrinen Laskin

Suorakulmaisen Kolmion Sivu- Ja Kulmalaskin (kolmiolaskin)

45 45 90 Kolmiolaskin (oikea Kolmiolaskin)

Matriisikerto-laskin

Keskimääräinen Laskin

Satunnaislukugeneraattori

Virhemarginaalilaskuri

Kahden Vektorin Välinen Kulmalaskin

LCM-laskin - Vähiten Yleinen Usean Laskin

Neliömetrin Laskin

Eksponenttilaskin (teholaskin)

Matemaattinen Jäännöslaskin

Kolmen Sääntö Laskin - Suora Suhteellinen

Toisen Asteen Kaavan Laskin

Summalaskuri

Ympärysmitan Laskin

Z-pistelaskuri (z-arvo)

Fibonacci Laskin

Kapselin Tilavuuden Laskin

Pyramidin Tilavuuslaskin

Kolmioprisman Tilavuuslaskin

Suorakaiteen Tilavuuslaskin

Kartiotilavuuslaskin

Kuution Tilavuuden Laskin

Sylinterin Tilavuuden Laskin

Skaalaustekijän Laajennuslaskin

Shannonin Monimuotoisuusindeksilaskin

Bayesin Lauselaskin

Antilogaritmin Laskin

Eˣ Laskin

Alkulukulaskin

Eksponentiaalisen Kasvun Laskin

Näytekoon Laskin

Käänteinen Logaritmi (log) Laskin

Poisson-jakauman Laskin

Kertova Käänteislaskin

Merkitsee Prosenttilaskuria

Suhdelaskuri

Empiirinen Sääntölaskin

P-arvo-laskin

Pallon Tilavuuden Laskin

NPV-laskin

Prosenttiosuuden Lasku

Pinta-alalaskuri

Usein Kysytyt Kysymykset

Tässä on joitain yleisiä kysymyksiä, joita käyttäjämme kysyvät. Tutustu näihin ja löydä vastaus ongelmaasi!

Kuinka Käyttää Ympyrän Ympärysmittalaskuria?Mikä On Ympärysmitta?Mikä On Ympyrä?Kuinka Käyttää Kaksoiskulmakaavalaskinta?Mikä On Kaksoiskulma?Mikä On Kaksoiskulmakaava?Kuinka Laskea Prosentuaalinen Lisäys?Mikä On Prosentuaalinen Korotuskaava?Kuinka Laskea Prosentuaalinen Lisäys Excelissä?Mikä On Prosenttiosuus?Mikä On Suhteellinen Muutos Matematiikassa?Mikä On Prosentuaalinen Ero?Kuinka Laskea Prosentuaalinen Ero Askel Askeleelta?Mikä On Prosenttiosuuden Kaava?Milloin Minun Pitäisi Käyttää Prosenttieroa?Mitä Eroa On Prosentuaalisen Eron Ja Prosentuaalisen Muutoksen Välillä?Mikä On Kyselyn Virhemarginaali?Missä Virhemarginaalia Sovelletaan?Mikä On Kahden Vektorin Välinen Kulma?Kuinka Lasket Kahden Vektorin Välisen Kulman?LCM:n Löytäminen Useiden Luetteloiden AvullaKuinka Löytää LCM Prime Factorization -toiminnon AvullaLCM:n Löytäminen Alkutekijöiden Avulla EksponenteillaLCM:n Löytäminen Kakkumenetelmällä (ladder-menetelmä)Mikä On Eksponentti?Mikä On Eksponenttipotenssi?Mitä "jäännös 0" Tarkoittaa?Miten Loppuosa Toimii?Onko Mahdollista, Että 0 Katsotaan Jäännökseksi?Kuinka Muutat Ylijäämän KokonaisluvuksiMikä On Kolmen Sääntö?Mitä Ovat Toisen Asteen Yhtälöt?Kuinka Löytää Toisen Asteen Kaavan Juuret?Kuinka Laskea Summa?Mikä On Ympärysmitta?Mikä On Az Score Table?Mikä On Az Score Chart?Voiko Z-tulos Olla Negatiivinen?Kuinka Luet Z-pistetaulukkoa?Mikä On 95. Prosenttipisteen Z-piste?Miten Löydän Z-pisteen P-arvon Ja Lasken Sen?Mikä On Fibonacci-sekvenssi Ja Miten Se Toimii?Mikä On Kapseli?Mikä On Kolmioprisma?Kuinka Monta Reunaa Kolmiomaisella Prismalla On?Kuinka Monta Pintaa Kolmiomaisella Prismalla On?Kuinka Monta Kärkeä Kolmiomaisella Prismalla On?Mikä On Prisma?Mikä On Kartio?Mikä On Volyymi?Mikä On Tyypillisen Jäätelötörön Tilavuus?Mikä On Kuution Tilavuus Ja Miten Se Toimii?Kuinka Voin Määrittää Kuution Tilavuuden?Mikä On Sylinterin Tilavuus?Mikä On Mittakaavatekijä?Mikä On Dilataatio?Mitä Skaalaustekijän Laajeneminen Tarkoittaa?Kuinka Voit Löytää Laajentumisen Skaalaustekijän?Mikä On Shannonin Monimuotoisuusindikaattori?Kuinka Lasket Shannonin Monimuotoisuusindikaattorin?Mikä On Shannonin Monimuotoisuusindeksi?Miten Tulkitset Shannonin Monimuotoisuusindikaattorin?Mikä On Bayesin Lause Ja Miten Sitä Voidaan Soveltaa Tilanteeseesi?Mikä On Logaritmi?Mikä On Antilogaritmi Ja Miten Se Voidaan Laskea?Kuinka Löydät Luvun Antilogin?Mitkä Ovat Antilogin Visuaaliset Ominaisuudet?Kuinka Loki Ja Antilog Voidaan Poistaa?Mikä On 3:n Antilogi?Minkä Arvoinen Antilog 10100 On?Miten Log Voidaan Muuntaa Antilogiksi?Onko Se Antilogissa?Mikä On Mantissa?Mikä On E:n Arvo Laskimen Näytössä? - E Numeroon XKuinka Laitat E Laskimeen? - Laske E Luvulle XMitä Se Tarkoittaa Käytännössä? Miten Lasket E:stä X:ään?Mitä Exp Tarkoittaa?Kuinka Voit Muuntaa E:n Potenssiksi Ilman Laskinta?Mikä On E:n Ekvivalentti Negatiiviselle Äärettömälle?Mikä On Alkuluku?Onko Yksi Alkuluku?Voiko Alkuluku Olla Negatiivinen?Miksi 2 On Ainoa Parillinen Alkuluku?Mitä Eroa On Alkuluvun Ja Koalkiluvun Välillä?Mikä On Otoskoon Määritelmä?Mikä On Poisson-jakauma?Miten Lasket Pisteiden Prosenttiosuuden?Mikä On Suhdeluku Ja Miten Sitä Voidaan Käyttää Eduksesi?Mikä On Empiirinen Sääntö?Missä Empiiristä Sääntöä Sovelletaan?Miten Empiirinen Sääntö Toimii?Mikä On P-arvo?Kuinka Lasket P-arvon Testitilastojen Avulla?Miten Tulkitset P-arvon?Kuinka Voin Käyttää P-arvolaskuria P-arvojen Laskemiseen Testitilastoista?Kuinka Löydän Z-pisteiden P-arvon?Kuinka Löydän T:n P-arvon?Onko Mahdollista Saada Negatiivinen P-arvo?Mitä Korkea-arvoinen P-arvo Tarkoittaa?Kuinka Laskea Prosentuaalinen Lasku?Mikä On Alue Matematiikassa? Alueen Määritelmä MatematiikassaMiten Lasket Pinta-alan?Minkä Nelikulmion Pinta-ala On Suurin?Minkä Muodon Suurin Alue On Antanut Kehän?Kuinka Voin Laskea Epäsäännöllisen Muodon Alueen?