Fizikai számológépek

Számológépeink a fizika házi feladatát tortává teszik! A fizika természettudomány, amely az anyag viselkedését tanulmányozza. Az energia és az erő kölcsönhatására összpontosít. A fizika a legrégebbi tudományos tudományok közé tartozik. A csillagászatba való felvétele révén a tudományos kutatás legrégebbi ágának is tekintik. A fizika gyakran keveredik más interdiszciplináris kutatási területekkel, például biofizikusokkal és kvantumkémikusokkal. Határa nincs mereven meghatározva.