Kalkulatori iz fizike

Naši kalkulatori učinit će vašu zadaću iz fizike kolačem! Fizika je prirodna znanost koja proučava ponašanje tvari. Usredotočuje se na interakcije između energije i sile. Fizika je jedna od najstarijih akademskih disciplina. Svojim uključivanjem u astronomiju smatra se i najstarijom granom znanstvenih istraživanja. Fizika se često miješa s drugim interdisciplinarnim područjima istraživanja, poput biofizičara i kvantnih kemičara. Njegova granica nije strogo definirana.