Fizika kalkulyatorları

Kalkulyatorlarımız fizikanızın ev tapşırığını bir parça tort halına gətirəcək! Fizika, maddənin davranışını öyrənən təbiət elmidir. Enerji ilə güc arasındakı qarşılıqlı təsirlərə diqqət yetirir. Fizika ən qədim akademik fənlərdən biridir. Astronomiyaya daxil olması ilə eyni zamanda elmi tədqiqatların ən qədim qolu sayılır. Fizika tez -tez biofiziklər və kvant kimyaçıları kimi digər fənlərarası tədqiqat sahələri ilə qarışdırılır. Onun sərhədi dəqiq müəyyən edilməyib.